X
GO
Informacije, ki so na voljo, kažejo na izjemen upad telesne dejavnosti študentov ob študiju na daljavo. Zato so udeleženci 15. kongresa športne rekreacije podprli predloge vrste deležnikov za ponovno uvedbo redne športne vzgoje vsaj za vse študente prvih letnikov, uvedbo obveznih gibalnih odmorov med predavanji, diagnosticiranje telesne zmogljivosti s ŠVK tudi med študenti ter zagon intervencijskega programa za študente z nizko gibalno učinkovitostjo.
Covid 19 in njegove negativne posledice - to je "priložnost" za prevrednotenje odnosa do slovenskega univerzitetnega športa!
Predstavljamo vam 15 kratkih gibalnih izzivov, s katerimi boste prekinili sedenje in izboljšali svoje razpoloženje. Primerni so za izvedbo med poukom na daljavo, v šoli, na delovnem mestu ali pa kar tako.
Gibalni izzivi za prekinitev sedenja
Le okoli 20% šol sodeluje z zdravniki pri obravnavi gibalno manj učinkovitih ter debelih otrok in mladostnikov, kar je v luči najnovejših izsledkov poslabšanja telesnih zmogljivosti otrok zaradi izolacijskih ukrepov zaskrbljujoče. V manj kot 10% primerov poteka komunikacija med šolo in šolskim zdravnikom glede aktualnega stanja obolevnosti za COVID-19 na šoli. Sodelovanje med šolo in zdravstvom temelji na zavzetosti posameznikov v lokalnem okolju, vendar pa bi za koreniti preskok moral...
Sodelovanje šol in učiteljev športne vzgoje z zdravniki – rezultati vprašalnika (COVID-19 FITbarometer)
Trenerje smo prek spletnega vprašalnika vprašali o njihovih znanjih za vodenje športne vadbe pod posebnimi Korona pogoji, ki bi onemogočali širjenje virusa SARS-CoV-2 pri izvedbi športnih programov. Predstavljamo izsledke ankete.
Trenerji menijo, da znajo voditi vadbo pod prilagojenimi Korona pogoji – kdaj pa jo bodo lahko?
V prispevku predstavljamo dober primer učenja odbojke in rokometa na daljavo na osnovni šoli Center v Novem mestu prek videoposnetkov in izzivov.
Primer dobre prakse: izvedba iger z žogo na daljavo
V Ambulanti Arcus Medici pripravljajo terapevtske vadbe, ki bodo potekale na daljavo, vodila pa jih bo magistrica kineziologije. Cilj te vadbe je zmanjšati zdravstvena tveganja, povezana z nizko telesno zmogljivostjo ali nedejavnostjo, dvigniti raven njihove zmogljivosti do te mere, da se lahko v nadaljevanju varno vključujejo v rekreativne vadbe v lokalnem okolju ter jim nuditi podporo pri spreminjanju življenjskega sloga.
Šestmesečne jesensko-zimske terapevtske vadbe v ambulanti Arcus Medici v Žireh
Opažamo drastičen upad gibalne dejavnosti otrok na otroških igriščih. Dobra tretjina športnih in otroških igrišč je zaprtih! Starši, opozorite otroke na omejitve približevanja tudi na igriščih, da bomo lahko zagovarjali stalen dostop do njih tudi v času širjenja virusa.
Skrbniki otroških in športnih igrišč, omogočite dostop do igrišč!
Na enem mestu posnetki gibalnih nalog iz pomladanske kampanje #vadidoma.
Ostanite gibalno dejavni tudi v času poostrenih ukrepov
Zaradi povečanja možnosti prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 objavljamo priporočila za izvajalce meritev SLOfit-Športnovzgojni karton, ki smo jih uskladili z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.
Priporočila za izvajanje meritev SLOfit-Športnovzgojni karton v času povečane možnosti za okužbo z virusom SARS-CoV-2
Ni izobraževanja brez športne vzgoje
Stališče evropskega združenja za športno vzgojo (eupea) glede šolske športne vzgoje med pandemijo covid-19
Stran 1 od 7 PrvaPrejšnja [1]2345 Zadnja

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač