X

Bodi fit, sodeluj v SLOfit

SLOfit je nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine – Športnovzgojnega kartona (ŠVK).

ŠVK je nacionalna zbirka podatkov, ki jo mora skladno s šolsko zakonodajo voditi vsaka šola, SLOfit pa je nadgradnja ŠVK, podprta z aplikacijo Moj SLOfit, ki omogoča tudi vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti in nekaterih z njo povezanih pomembnih podatkov. Sistem SLOfit sestavljajo sklop merskih nalog ŠVK, sklop merskih nalog SLOfit odrasli, vprašalniki (o gibalnih navadah najstnikov, osnovni podatki o starših), podatkovna zbirka SLOfit (ki jo sestavljajo podatki ŠVK, SLOfit odrasli in drugi zbrani podatki) ter poročilni sistemi SLOfit za posameznika in za šolo. Z uporabo aplikacije Moj SLOfit lahko starši, mladostniki, učitelji in druge pooblaščene osebe tako dostopajo do zbranih podatkov o telesni zmogljivosti in dejavnosti ter vidijo, kakšno je zdravstveno tveganje, ki izhaja iz njih. Starši in mladostniki pa lahko posredujejo dostop do podatkov tudi drugim osebam (npr. zdravniku, starim staršem, trenerju). Vsem uporabnikom SLOfit sistem omogoča še izpis poročil o telesni zmogljivosti.

V ta sistem se lahko brezplačno vključijo vse slovenske osnovne in srednje šole za spremljanje telesnih zmogljivosti šolajočih se otrok in mladostnikov ter šole, fakultete, športna in druga društva, zasebniki in zdravstvene organizacije za spremljanje telesne zmogljivosti odraslih.

S pomočjo SLOfit poročil v času šolanja lahko otroci in mladostniki ter njihovi starši ugotovijo, kako se šolarji telesno in gibalno razvijajo, učitelji športne vzgoje in zdravniki pa pridobivajo pomembne informacije, na podlagi katerih lahko otrokom ali mladostnikom, ki imajo v svojem razvoju težave, ali so gibalno nadarjeni, strokovno pomagajo in jih usmerjajo.

SLOfit diagram

ŠVK predstavlja:

 • vsako leto aprila sistematično merjenje šolarjev z 11 merskimi nalogami,
 • pošiljanje rezultatov tistih šolarjev, katerih starši oz. dijaki sami soglašajo z vključitvijo v zbirko ŠVK, na Fakulteto za šport, kjer podatke obdelamo in v nekaj dneh šolam posredujemo povratne informacije o vključenem šolarju in oddelkih ter
 • povratne informacije o otrokovem razvoju in telesni zmogljivosti (osebni ŠVK karton), kjer so za vsakega šolarja prikazani:
  • rezultati v vseh merskih nalogah v izmerjenih enotah (npr. v cm ali s) v primerjavi s predhodnimi rezultati,
  • rezultati v vseh merskih nalogah v primerjavi z vrstniki.

SLOfit predstavlja

 • dostop do rezultatov ŠVK in SLOfit odrasli (podatki iz šolskega obdobja so povezani s podatki v odrasli dobi) ter posredovanje povratnih informacij z aplikacijo Moj SLOfit, kjer je dodatno prikazana zdravstvena ogroženost glede na rezultate meritev,
 • zelo hitro povratno informacijo (v nekaj dneh), saj se podatki vnesejo, očistijo in obdelajo znotraj aplikacije,
 • zbiranje dodatnih podatkov, ki lahko pojasnijo telesni in gibalni razvoj posameznika (npr. gibalne navade najstnikov) ter povratna informacija o tem,
 • napovedovanje končne telesne višine na podlagi izmerjenih podatkov,
 • ocenjevanje biološke zrelosti najstnika,
 • hranjenje svojih SLOfit podatkov prek aplikacije,
 • možnost deljenja vpogleda v svoje SLOfit podatke.