X

Bodi fit, sodeluj v SLOfit

SLOfit je nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine - Športnovzgojnega kartona (ŠVK).

ŠVK je nacionalna zbirka podatkov, ki jo mora skladno s šolsko zakonodajo voditi vsaka šola, SLOfit pa je nadgradnja ŠVK, ki je podprta z aplikacijo Moj SLOfit. Sistem SLOfit sestavljajo merska baterija ŠVK, vprašalniki (o gibalnih navadah najstnikov, osnovni podatki o starših), podatkovna zbirka SLOfit (ki jo sestavljajo podatki ŠVK in drugi zbrani podatki) ter poročilni sistemi SLOfit za posameznika in za šolo. Z uporabo aplikacije Moj SLOfit lahko starši, mladostniki, učitelji in druge pooblaščene osebe dostopajo do zbranih podatkov o telesnem fitnesu in telesni dejavnosti ter tako vidijo, kakšno je zdravstveno tveganje, ki izhaja iz njih. Starši in mladostniki lahko posredujejo dostop do podatkov drugim osebam (npr. zdravniku, starim staršem, trenerju). Vsem uporabnikom SLOfit sistem omogoča tudi izpis poročil o telesnem fitnesu. 

V ta sistem se lahko brezplačno vključijo vse slovenske osnovne in srednje šole, preizkusili pa smo ga tudi na študentski populaciji.

S pomočjo SLOfit podatkov lahko otroci in mladostniki ter njihovi starši ugotovijo, kako se šolarji telesno in gibalno razvijajo, učitelji športne vzgoje in zdravniki pa pridobivajo pomembne informacije, na podlagi katerih lahko otrokom ali mladostnikom, ki imajo v svojem razvoju težave, ali pa so gibalno nadarjeni, strokovno pomagajo in jih usmerjajo.

SLOfit diagram

ŠVK predstavlja:

 • vsako leto aprila sistematično merjenje šolarjev z 11 merskimi nalogami
 • pošiljanje rezultatov šolarjev, katerih starši oz. sami (dijaki) soglašajo z vključitvijo v zbirko ŠVK, na Fakulteto za šport, kjer podatke obdelamo in v nekaj dneh posredujemo šolam povratne informacije o vsakem vključenem šolarju in oddelkih
 • povratne informacije o otrokovem razvoju in telesni zmogljivosti (osebni ŠVK karton), kjer so za vsakega šolarja prikazani:
  • rezultati v vseh merskih nalogah v izmerjenih enotah (npr. v cm ali s) v primerjavi s predhodnimi rezultati
  • rezultati v vseh merskih nalogah v primerjavi z vrstniki

SLOfit predstavlja

 • dostop do ŠVK rezultatov in povratnih informacij prek aplikacije Moj SLOfit, kjer je dodatno prikazana zdravstvena ogroženost glede na rezultate meritev
 • zbiranje dodatnih podatkov, ki lahko pojasnijo telesni in gibalni razvoj posameznika (npr. gibalne navade najstnikov) ter povratna informacija o tem 
 • trajno hranjenje SLOfit podatkov prek aplikacije
 • možnost deljenja vpogleda v svoje SLOfit podatke.