X

Študija ARTOS – Analiza razvojnih trendov otrok v Sloveniji

Študija ARTOS se je začela na Fakulteti za šport že v začetku šestdesetih let dvajsetega stoletja in je ena  najdaljših longitudinalnih raziskav v Sloveniji. Raziskava se izvaja na reprezentativnem vzorcu otrok in mladine med 6. in 14. letom starosti na istih šolah vsakih deset let (1970 - 1983 - 1993/94 - 2003/04 - 2013/14).

Raziskava preučuje povezanost otrokovega gibalnega razvoja z njegovimi telesnimi dimenzijami, funkcionalnimi kapacitetami, čustvenimi in miselnimi dimenzijami in dimenzijami socialnega statusa ter okolja, ki skupaj opredeljujejo zdravje in kakovost življenja.

V okviru raziskave otroci izvajajo različne gibalne naloge, merimo pa tudi nekatere njihove telesne razsežnosti. Ob tem otroci izpolnijo tudi dva sklopa vprašalnikov. Vsi antropometrijski merski postopki so neinvazivne narave, kar pomeni, da ne jemljemo nobenih vzorcev telesnih tekočin ali tkiv, ampak zgolj s pomočjo metrov, tehtnic, kaliperjev in posebnih šestil izmerimo dolžine, širine, debeline in obsege rok, nog in trupa. Na podvzorcu merimo tudi gibalne vzorce otrok in mladostnikov, njihovo gibalno dejavnost in porabo energije.

Podroben dizajn zadnje izvedbe študije je opisan v člankih, ki sta bila objavljena v znanstveni reviji Anthropological Notebooks:

Merski postopki v ARTOS

Antropometrijske mere

 • Telesna višina
 • Telesna masa
 • Sedeča višina
 • Maščobna masa (InBody bioimpedanca)
 • Starost pri menarhi (le deklice)
 • Širina ramen (biacromial)
 • Širina medenice (biiliac)
 • Širina gležnja (bimalleolar)
 • Širina kolena (biepicondylar femur)
 • Širina komolca (biepicondylar humerus)
 • Širina zapestja (lateral-medial stylion)
 • Dolžina roke (acromion-dactylion)
 • Dolžina noge (iliospinale)
 • Dolžina stopala
 • Kožna guba tricepsa
 • Kožna guba bicepsa
 • Suprailiakalna kožna guba (trebuh)
 • Subskapularna kožna guba (hrbet)
 • Kožna guba stegna (anterior)
 • Kožna guba goleni (medial)
 • Obseg podlahti
 • Obseg nadlahti
 • Obseg stegna (glutealni)
 • Obseg stegna (sredina)
 • Obseg pasu (nad illiac crest)
 • Obseg pasu (najožji del abdomna)
 • Obseg bokov (najširši del bokov)

Gibalne merske naloge

 • 20-s dotikanje plošč z roko
 • Skok v daljino z mesta
 • 20-s dvigovanje trupa
 • 60-s dvigovanje trupa
 • Premagovanje ovir nazaj
 • Predklon sede
 • Zvinek s palico
 • 20-s bobnanje
 • Flamingo ravnotežje
 • Vesa v zgibi
 • Stisk dlani
 • 30-m tek
 • 60-m tek
 • 600-m tek s spremljavo frekvence srčnega utripa (Polar Team System)
 • 20-m stopnjevalni tek s spremljavo frekvence srčnega utripa (Polar Team System)

Fiziološke meritve

 • Frekvenca srčnega utripa v mirovanju (Polar Team System)
 • Merjenje krvnega pritiska (Omron M6)

Spremljava porabe energije
(le na podvzorcu dveh starostnih kategorij)

 • SenseWear Armband (Bodymedia)

Vprašalniki

 • SHAPES - ugotavljanje samopodobe otrok
 • PICTORIAL MOTIVATION SCALE IN PHYSICAL ACTIVITY - ugotavljanje motivacije otrok
 • KIDSCREEN 10 - ugotavljanje ocene zdravstvenega stanja otrok
 • PDSS - ugotavljanje vzorcev spanja otrok
 • CLASS - Children’s Leisure Activities Study - ugotavljanje telesne dejavnosti mlajših otrok
 • SES - Sociodemographic Questionnaire- ugotavljanje ekonomskega statusa družine
 • AAQ - Academic Achivement Questionnaire- ugotavljanje akademske uspešnosti otroka

Načrtovani rezultati dela

A) Na področju telesnega razvoja:
 • izdelati nacionalne tabele rasti,
 • izdelati nacionalne tabele teže,
 • izdelati nacionalne tabele indeksa telesne mase,
 • izdelati nacionalno razvojno somatokarto,
 • izdelati nacionalne tabele razmerja med obsegoma pasu in bokov,
 • izdelati nacionalne tabele različnih kožnih gub,
 • izdelati nacionalne tabele maščobne mase,
 • izdelati nacionalne tabele kostne mase,
 • izdelati nacionalne tabele dolžine hrbtenice,
 • izdelati nacionalne tabele pljučnih kapacitet,
 • raziskati trende telesnega dozorevanja,
 • raziskati stanje telesnih značilnosti srednješolske populacije,
 • primerjati stanje telesnih značilnosti sedanje srednješolske populacije s stanjem pred 10. in 20. leti,
 • primerjati hitrost biološkega dozorevanja današnje srednješolske populacije s stanjem pred 10. in 20. let,
 • proučiti stopnjo energijskega neravnovesja med vnosom in porabo pri mladostnikih ter njene posledice na telesni razvoj,
 • ugotoviti povezanosti prehrambenega statusa mladostnikov z njihovim bivalnim okoljem,
 • preučiti povezanost subjektivno zaznanih ovir za telesno dejavnost z dejansko telesno dejavnostjo mladostnika, socio-ekonomskim položajem njegove družine, motivacijo za telesno dejavnost in samopodobo.
B) Na področju gibalnega razvoja:
 • izdelati nacionalne tabele telesne zmogljivosti,
 • izdelati nacionalne tabele različnih testov gibalnih sposobnosti,
 • raziskati vpliv telesnega dozorevanja na telesno zmogljivost,
 • raziskati medsebojno povezanost telesne zmogljivosti, telesne dejavnosti, energijskega vnosa, srčno-dihalne učinkovitosti, sestave telesa in kvalitete kostne mase,
 • primerjati merske lastnosti, povezanost in uporabnost različnih gibalnih testov,
 • raziskati stanje gibalnih sposobnosti srednješolske populacije,
 • primerjati stanje gibalnih sposobnosti sedanje srednješolske populacije s stanjem pred 10. in 20. leti,
 • ugotoviti vpliv biološkega dozorevanja na rezultate gibalnih nalog,
 • ugotoviti povezanost gibalnega razvoja mladostnikov z njihovim bivalnim okoljem.
C) Na področju psihološkega razvoja:
 • proučiti povezanost samopodobe mladostnikov z njihovimi dejanskimi telesnimi merami,
 • proučiti povezanost samopodobe z gibalnim statusom mladostnikov,
 • proučiti povezanost učne uspešnosti s telesnim, gibalnim in biološkim razvojem,
 • proučiti povezanost mentalnega zdravja mladostnikov z njihovo telesno dejavnostjo.
D) Na področju zdravja:
 • proučiti povezanost subjektivne ocene zdravja s telesnim, gibalnim in biološkim razvojem,
 • proučiti povezanost prehranjevalnih navad s telesnim, gibalnim in biološkim razvojem,
 • ugotoviti povezanost telesne dejavnosti s subjektivno oceno zdravja,
 • ugotoviti povezanost telesne dejavnosti z zdravstvenim statusom otrok,
 • ugotoviti povezanost pogostosti obolevnosti v otroštvu s telesnim in gibalnim razvojem otrok,
 • ugotoviti povezanost socialnega statusa s subjektivno oceno zdravja, telesnim in gibalnim razvojem,
 • povezanost subjektivne ocene zdravja z bivalnim okoljem otroka.

Sodelujoči raziskovalci

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
prof. dr. Gregor Jurak (sonosilec raziskave)
prof. dr. Gregor Starc (sonosilec raziskave)
prof. dr. Marjeta Kovač (sonosilec raziskave)
doc. dr. Bojan Leskošek
doc. dr. Vedrana Sember
dr. Neja Markelj
dr. Jerneja Premelč
asist. Kaja Meh
asist. Žan Luca Potorčnik
asist. Sara Besal
asist. Špela Mikeln

Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta
doc. dr. Petra Golja
dr. Katja Zdešar Kotnik
dr. asist. Tatjana Robič
 

Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet
prof. dr. Maroje Sorić
prof. dr. Marjeta Mišigoj Duraković

Ob raziskovalcih pri raziskavi sodelujejo tudi nekateri študentje Fakultete za šport, Biotehniške fakultete, Pedagoške fakultete ter Filozofske fakultete.