X

Želimo si, da bi ljudje čim bolje uporabljali svoje SLOfit podatke za načrtovanje vadbenih programov

S postavitvijo spletne strani smo že bližje našemu cilju, da približamo SLOfit vsem Slovencem. Verjamemo, da bo SLOfit v prihodnosti imel višjo uporabno vrednost za vse starostne skupine. 

Ključne točke vizije razvoja projekta:

 • Povezovanje SLOfit podatkov otrok in njihovih staršev ter vpogled v te podatke šolarjem in staršem (ter izbranim zdravnikom) prek aplikacije Moj SLOfit. S tem bi lahko starši in šolarji neposredno primerjali svoj telesni in gibalni razvoj.
   
 • Izdelava napovedovalnih modelov (kako bo brez intervencij potekal razvoj otroka v prihodnjih letih), s katerimi bi lahko hitreje odkrivali otroke z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju ter potencialnimi zdravstvenimi tveganji in tudi ustrezno intervenirali, pa tudi določali gibalno nadarjenost.
   
 • Vseživljenjsko spremljanje telesnih zmogljivosti s SLOfit. Po vzoru SLOfit študent je mogoče izpeljati meritve za odraslo dobo, po drugačnem modelu pa tudi za predšolsko obdobje; s takšnim pristopom se s primerljivimi merskimi nalogami kot so v SLOfit-u za osnovne in srednje šole omogoča spremljava telesnega in gibalnega razvoja skozi celotno življenje.
   
 • Uporaba SLOfit podatkov za načrtovanje vadbenih programov. V sodelovanju s športnimi strokovnjaki (učitelji, trenerji, športnimi društvi in klubi), ki bi pravilno vrednotili rezultate meritev in bi oblikovali individualni vadbeni program glede na telesne in gibalne značilnosti otrok ali odraslih.
   
 • SLOfit poročilo kot spričevalo o telesni zmogljivosti posameznika (za delodajalca, zavarovalnico, šolo).
   
 • V sodelovanju s slovenskimi podjetji razvoj novih merilnih naprav, ki bodo povečale natančnost zajema podatkov in zmanjšale obremenitve učiteljev.
   
 • V sodelovanju z OKS-ZŠZ vzpostaviti prepoznavanje športne nadarjenosti in povezave šolskega in športnega okolja za namen razvoja gibalno nadarjenih otrok. Nadaljnja perspektiva te smeri razvoja je diagnostični center, kjer bi lahko zainteresirana javnost preverila svoje potenciale za vrhunske športne dosežke tudi s širšim naborom merskih nalog.