X

ŠVK merske naloge

Na vseh osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji vsako leto aprila potekajo ŠVK meritve, ki so že od leta 1981 sestavljene iz enakih merskih nalog. V letu 2015 so bile prvič poskusno izvedene tudi na fakultetah, kjer pa so bile nekatere naloge drugačne.

  MERSKA NALOGA OPIS ŠOLAR ŠTUDENT
TELESNE MERE Telesna višina dolžinska razsežnost telesa + +
Telesna masa voluminozna razsežnost telesa + +
Kožna guba tricepsa ocena perifernega maščevja + +
Obseg pasu podatek o kopičenju maščobe - +
Indeks telesne mase ocena maščobne mase + +
Z ZDRAVJEM POVEZAN FITNES Tek na 600 metrov aerobna moč + -
20m stopnjevalni tek aerobna moč - +
Dviganje trupa moč in vzdržljivost trupa + +
Predklon stoje gibljivost spodnjega dela hrbta in nog + +
Vesa v zgibi moč in vzdržljivost rok in ramenskega obroča + +
Z GIBALNO UČINKOVITOSTJO POVEZAN FITNES Dotikanje plošč z roko hitrost rok + +
Skok v daljino z mesta eksplozivna moč + +
Poligon nazaj koordinacija telesa + +
Tek na 60 metrov šprinterska hitrost + -
  Indeks gibalne učinkovitosti povprečje standardiziranih vrednosti vseh gibalnih merskih nalog + -

Telesni razvoj v sistemu SLOfit spremljamo prek telesne rasti, ki jo opredeljujejo telesna višina, telesna masa in kožna guba nadlahti. Iz telesne višine in telesne mase izračunamo indeks telesne mase (ITM), ki se uporablja za ocenjevanje stanja prehranjenosti. Glede na ITM lahko posameznike v grobem razvrstimo v različne razrede prehranjenosti: podhranjenost, normalna prehranjenost, preddebelost in debelost. Kožna guba nadlahti pa je antropometrijski kazalnik porazdelitve perifernega maščevja. Največjim zdravstvenim tveganjem so izpostavljeni otroci, ki imajo ob visokem ITM tudi veliko kožno gubo.

Gibalni razvoj v sistemu SLOfit spremljamo prek razvoja različnih gibalnih sposobnosti. Kazalniki z zdravjem povezanega fitnesa so aerobna moč, mišična moč, mišična vzdržljivost in gibljivost. Z visoko razvitimi aerobnimi sposobnostmi zmanjšujemo tveganje srčnih obolenj, diabetesa in kapi, ustrezno razvite gibljivost, mišična moč in mišična vzdržljivost pa so pomembne za preprečevanje poškodb, saj omogočajo ustrezno telesno držo in celotno delovanje telesa. Hitrost, eksplozivna moč in koordinacija telesa so kazalniki z gibalno učinkovitostjo povezanega fitnesa in jih ne moremo neposredno povezovati z zmanjšanjem tveganja srčno-žilnih in presnovnih bolezni, imajo pa izjemno zaščitno funkcijo, saj nam omogočajo hiter in usklajen odziv v primeru premagovanja nepričakovanih ovir med gibanjem in pri padcih, pri ponavljajočih se gibalnih vzorcih med delom pa nam omogočajo bolj usklajeno gibanje, ki manj obremenjuje sklepe in na ta način zmanjšuje tveganje kroničnih obrab.

Gibalne sposobnosti na osnovnih in srednjih šolah merimo z 8 gibalnimi nalogami: dotikanje plošč z roko, skok v daljino z mesta, poligon nazaj, dviganje trupa, predklon na klopci, vesa v zgibi, tek na 60 m in 600 m. Na podlagi rezultatov teh merskih nalog pri vsakem posamezniku določimo indeks gibalne učinkovitosti, ki nam pove njegov položaj v primerjavi s populacijo.

Podrobnejši opis SLOfit merskih nalog za osnovne in srednje šole je na tej povezavi.

Zakaj vsako leto enake merske naloge?

Merske naloge v SLOfit so enake v celotnem osnovno- in srednješolskem obdobju, ker to omogoča neposredno primerjavo posameznikovih rezultatov o telesnem in gibalnem razvoju od 6. do 18. leta starosti. Izbor ustreznih nalog je potekal skrbno s pomočjo več študij skozi pilotno in eksperimentalno izvedbo. Izbrane naloge imajo ob upoštevanju navodil ustrezne merske značilnosti (veljavnost, zanesljivost) za vse navedene starostne skupine.

Posebnosti meritev SLOfit študent

V letu 2015 smo poskusno izpeljali SLOfit meritve tudi na več fakultetah Univerze v Ljubljani. Sklop merskih nalog v SLOfit študent je nekoliko drugačen od osnovnošolskega in srednješolskega. Merske naloge so bolj primerne za to starostno skupino, vendar so še vedno dobro primerljive s predhodnimi meritvami:

  • Pri preverjanju telesnih mer smo dodali obseg pasu, ki nam daje podatek o kopičenju maščobe v centralnem delu telesa in je pri odraslih eden izmed bolj zanesljivih pokazateljev zdravstvenega tveganja z vidika obolevanja za srčno-žilnimi in presnovnimi boleznimi.
  • Pri preverjanju gibalnih sposobnosti smo zaradi lažje organizacije izločili teka na 60 in 600 metrov. Namesto teka na 600 metrov smo vključili 20-metrski stopnjevalni tek, ki je za to starostno skupino primernejša meritev aerobne moči.

Podrobnejši opis merskih nalog SLOfit študent je na tej povezavi.