X

Fitbarometer

Zagotavljamo verodostojne informacije o telesni zmogljivosti populacije. Poleg pomembne vrednosti za posameznika SLOfit omogoča tudi zanesljive informacije o spremembah v telesni zmogljivosti posameznih generacij ali skupin prebivalstva. Te informacije so lahko zelo pomembne za strateške odločitve, npr. vpeljavo določenih ukrepov, gibalnih programov.

Pobrskajte, kako se je spreminjala telesna zmogljivost otrok skozi leta, kakšna je po različnih področjih Slovenije, po spolu in starostnih skupinah. Preverite, kako oblast udejanja naše predlagane ukrepe za izboljšanje zmogljivosti otrok po izrazitem upadu njihovih zmogljivosti zaradi COVID-19 omejitev gibanja. Podrobnosti sprememb telesnih zmogljivosti pa najdete v letnih nacionalnih SLOfit poročilih.   

Indeks gibalne učinkovitosti (IGU) se izračuna iz srednjih centilnih vrednosti vseh motoričnih testov, ločeno za vsak spol. Črta trenda je izračunana na podlagi združenih podatkov SLOfit za obdobje 1989-2021. Vrednost 50 predstavlja povprečni IGU za dano obdobje. Tako odstopanja od 50 kažejo na boljšo ali slabšo splošno gibalno učinkovitost v primerjavi s povprečjem celotnega obdobja.