X

SLOfit za šolarje, starše, učitelje, zdravnike in druge, ki jim starši omogočijo dostop do podatkov

SLOfit je informacijska podpora in nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja šolarjev - Športnovzgojnega kartona (ŠVK).

Vsako leto aprila ste šolarji vključeni v meritve za ŠVK, učitelj pa vam nato posreduje tudi povratne informacije o vaših rezultatih. Na tej spletni strani dobite razlagi ŠVK rezultatov, opis merskih nalog ter druge aktualne informacije, povezane s ŠVK in SLOfit. 

Za čim večjo uporabnost ŠVK podatkov pa smo razvili tudi aplikacijo Moj SLOfit, s katero lahko šolarji in starši po spletu dostopate do vaših ŠVK podatkov o meritvah, dodatno zbranih podatkov (npr. o gibalnih dejavnostih) in dobite povratne informacije o tem – SLOfit poročila. S to aplikacijo do teh poročil dostopajo tudi učitelji in vsi, ki jim starši omogočijo dostop do otrokovih podatkov, npr. sorodniki ali trener.

Če omogočite dostop do podatkov tudi otrokovemu zdravniku, bo imel ob informacijah o zdravstvenem stanju tudi dobre diagnostične podatke o njegovem telesnem in gibalnem razvoju. Tako lahko bolje svetuje otroku in staršem. 

Vstopi v Moj SLOfit