X

Fitbarometer

V Sloveniji imamo edinstven nacionalni sistem spremljanja telesnih zmogljivosti, danes poznan kot SLOfit, s katerim smo vse od začetka korona omejitev napovedovali in opozarjali na izjemen upad telesnih zmogljivosti otrok in mladostnikov.

In kje smo danes? Telesna zmogljivost naših otrok v celotni 35-letni zgodovini spremljanja ni bile še nikoli na tako nizki ravni in tudi v letošnjem letu ni prišlo do resnega izboljšanja. Čeprav smo strokovnjaki že prvo leto epidemije predlagali nujne in učinkovite ukrepe, vendar nas politični odločevalci žal niso poslušali.

O zdravju in prihodnosti naših otrok zdaj odločitve sprejema nova politična oblast z novimi obrazi. Bo njim (bolj) mar zanje? Razumejo, zakaj so predlagane poteze nujne?
Da bo, brez takojšnjih ukrepov, NEPOPRAVLJIVO ŠKODO utrpela celotna generacija otrok? Posledice pa bodo širše in prizadele bodo celotno družbo?

  • Zaradi dokazanega vpliva telesne zmogljivosti otrok na kognitivno delovanje, bo osvajanje učne snovi slabše, njihovo zdravje pa bolj krhko.
  • Posledično bodo manj kompetentni tako na trgu delovne sile kot v zasebnem življenju.
  • Ta generacija bo morala nositi breme zadolževanja v preteklih letih, vendar za to ne bo sposobna.
  • Razvoj slovenske družbe pregovorno sloni prav na marljivosti, ki je bila mogoča tudi zato, ker smo bili v primerjavi z drugimi narodi zelo telesno zmogljivi. Sedaj hitro izgubljamo to konkurenčno prednost. In namesto zvišanja dodane vrednosti na zaposlenega, se bomo soočili s stagniranjem.
  • Namesto kakovostnega preživljanja prostega časa pa z zdravstvenimi tegobami, ki izhajajo iz slabe zmogljivosti.
  • Namesto, da bi lahko mlada generacija pomagala starejšim, bo slika ravno obratna - starejše generacije bodo v vseh pogledih morale pomagati mlajšim, ker ti enostavno ne bodo zmogli skrbeti zase, kaj šele za svojo družino.
  • V Sloveniji imamo trenutno okoli 150 milijonov evrov stroškov na letni ravni, ki so neposredno povezani s slabo telesno zmogljivostjo. Ta strošek bo v prihodnjih desetletjih izjemno narasel in naša družba se bo utapljala v njih.
  • Verjetno bo zaradi tega prišlo do izrazitega razslojevanja družbe, ker z javnimi izdatki teh stroškov pač ne bo mogoče pokriti.

To ni nikakršen apokaliptični scenarij, temveč pot, po kateri mnoge družbe že hodijo!

Res skrajni čas je, da ukrepamo. In to na podlagi znanstveno in strokovno preverjenih rešitev!

V letih 2011-2018 smo zelo uspešno izpeljali nacionalni program Zdrav življenjski slog. Kot edini na svetu smo v tem času zboljšali telesno zmogljivost otrok ter zmanjšali delež prekomerno prehranjenih. Dokazali smo, da znamo in zmoremo, strošek pa je bil zanemarljiv v primerjavi z drugimi izdatki državnega proračuna - v zadnjem letu 2,5 milijona evrov za program, v katerega je bilo vključenih 36.362 osnovnošolcev.

Tako ocenjujemo, da bi za izvedbo programa Zdrav življenjski slog za celo generacijo osnovnošolskih otrok potrebovali letno okoli 10 milijonov evrov. Kar je 7% stroškov, ki jih ta hip plačujemo za posledice telesne nezmogljivosti in približno toliko kot eno dobro oboroženo oklepno vozilo.

Vedno so nas polna usta, da so otroci prihodnost naše družbe. Ali res ne premoremo toliko politične volje, da vanje vložimo ta sredstva?

Zato bomo budno spremljali, beležili in javnost obveščali o vsaki spremembi - z novim Fitbarometrom nujnih ukrepov!

FITbarometer

 
Ponovni zagon programa Zdrav življenjski slog in sistemska vzpostavitev ure športne vzgoje na dan
 
0%
Skupno poučevanje učiteljice športne vzgoje in razredne učiteljice na razredni stopnji 
 
25%
Telesno dejavno poučevanje pri vseh predmetih 
 
12%
Minute za zdravje
 
10%
Gibalni odmori 
 
12%
Oblikovanje gibalno spodbudnih šolskih prostorov
 
10%
Organiziranje poučevanja na prostem
 
10%
Zmanjšanje sedečih domačih nalog 
 
0%
Gibalno dejaven prihod v šolo
 
90%
Zmanjšanje števila vadečih v skupini pri pouku športne vzgoje
 
0%
Vzpostavitev intervencij za obravnavo otrok z debelostjo in nizko gibalno učinkovitostjo 
 
25%
Javno sofinanciranje zunajšolskih športnih programov, da bodo bolj dostopni vsem otrokom 
 
10%