X

Zakaj je SLOfit pomemben in komu je namenjen

Telesna zmogljivost je en najpomembnejših dejavnikov zdravja. Njegov pomen pa se zaradi negativnih vplivov neprimernih sodobnih življenjskih slogov še povečuje.

SLOfit podatki so tako pomembni za vsakogar, še posebej pa za otroka ali mladostnika, starše, učitelje športne vzgoje in zdravnike, ki skupaj spremljajo telesni in gibalni razvoj ter mladim pomagajo k boljši telesni zmogljivosti in počutju.
  • Podatki lahko usmerijo pozornost šolarja in odraslega na njegovo telo in telesno učinkovitost ter mu pomagajo pri samozavedanju o tem, da lahko veliko stori za ohranjanje ali izboljšanje svojega zdravja.
  • Starši lahko spoznajo in spremljajo telesni in gibalni razvoj otrok in njihove dosežke primerjajo z dosežki enako starih slovenskih vrstnikov.
  • Učitelj športne vzgoje in zdravnik lahko na podlagi rezultatov svetujeta staršem ter šolarjem o primerni prostočasni športni vadbi, korektivni vadbi ali drugih ukrepih.
  • Kineziolog, trener in zdravnik lahko na podlagi SLOfit poročil svetujejo odraslim  o ustrezni gibalni vadbi in drugih potrebnih ukrepih za izboljšanje življenjskega sloga.
  • Učitelju športne vzgoje omogoča objektivno diagnosticiranje stanja in s tem ustrezno individualizacijo vadbe ter posledično bolj kakovosten pouk.
  • Z analizami populacijskih podatkov pa ugotavljamo, do kakšnih sprememb prihaja na nacionalni ravni ter tako neposredno vplivamo na izboljšave šolskega in zdravstvenega sistema.