X

Zakaj je SLOfit pomemben in komu je namenjen

Telesni fitnes je eden najpomembnejših dejavnikov zdravja. Njegov pomen se zaradi negativnih vplivov neprimernih sodobnih življenjskih slogov še povečuje.

SLOfit podatki so pomembni za vsakega otroka ali mladostnika, starše, učitelje športne vzgoje in zdravnike – skupaj spremljajo telesni in gibalni razvoj ter mladim pomagajo k boljšemu telesnemu fitnesu in počutju.
  • Podatki lahko usmerijo pozornost šolarja na njegovo telo in telesno učinkovitost in mu pomagajo pri samozavedanju o tem, da lahko sam veliko stori za njeno ohranjanje ali izboljšanje.
  • Starši lahko spoznajo in spremljajo telesni in gibalni razvoj svojih otrok in njihove dosežke primerjajo z dosežki enako starih slovenskih vrstnikov.
  • Učitelj športne vzgoje in zdravnik lahko na podlagi rezultatov svetujeta staršem ter šolarjem glede primerne prostočasne športne vadbe, korektivne vadbe ali drugih ukrepov.
  • Učitelju športne vzgoje omogoča objektivno diagnosticiranje stanja in s tem ustrezno individualizacijo vadbe ter posledično bolj kakovosten pouk.
  • Z analizami populacijskih podatkov ugotavljamo, do kakšnih sprememb prihaja na nacionalni ravni. Neposredno vplivamo na izboljšave šolskega in zdravstvenega sistema.