X

Navodila za izpeljavo in administracija SLOfit odrasli

Navodila za izpeljavo in administracija Moj SLOfit. 

Izvajalci meritev so športna društva, zdravstveni domovi, šole in fakultete, ki določijo administratorja. Ko ta pridobi administratorske pravice, določi ostale osebe (kineziologe, trenerje, športne pedagoge), ki bodo izvajali meritve in imajo vpogled v podatke meritev SLOfit odrasli.

Vnos rezultatov merjenja, njihovo čiščenje ter vrednotenje (SLOfit poročila) je podprto z brezplačno aplikacijo Moj SLOfit. Tisti merjenci, ki so že uporabniki aplikacije (npr. starši otroka, učitelji ipd.), zgolj označijo v uporabniškem profilu, da želijo postati tudi merjenci oz. po izrazoslovju aplikacije »odrasli člani«. S tem imajo možnost vnašanja svojih rezultatov. Merjenci, ki še niso uporabniki aplikacije, se lahko registrirajo v aplikacijo na spletni strani https://moj.slofit.org/, če želijo sami dostopati do svojih podatkov. V kolikor tega ne želijo, pa bi vseeno radi sodelovali v meritvah in dobili povratne informacije o rezultatih, lahko pooblastijo izbranega izvajalca, da jih včlani (vpiše) in dostopa do njihovih podatkov. Ta izvajalec lahko nato vnaša njihove rezultate meritev in jim SLOfit poročila pokaže na svoji elektronski napravi, jih natisne ali pošlje po pošti.

Če želite postati izvajalec meritev SLOfit odrasli, pošljite 2 natisnjeni, izpolnjeni in podpisani pogodbi za izvajalce in ju pošljite na naslov Fakulteta za šport, Gortanova 22, 1000 Ljubljana s pripirom "Za SLOfit odrasli".