X

Izbran material in navodila za medije

Želimo si, da bi SLOfit postal čimbolj poznaven v Sloveniji in tujini, zato smo za medije in športne strokovnjake pripravili potreben material in pravila njegove uporabe. Korektno ponesite koristne informacije v svet!

SLOfit ali ŠVK

Način uporabe pojma SLOfit:

  • pojem SLOfit vedno pišemo skupaj,
  • »SLO« z velikimi tiskanimi črkami in »fit« z malimi tiskanimi črkami,
  • pri uporabi v besedni zvezi naj bo vedno na začetku te besedne zveze. Tako imamo »SLOfit podatke«, »SLOfit meritve«, »SLOfit merske naloge«, »SLOfit rezultate« itd. Le skovanka »sistem SLOfit« ima lahko »sistem« pisan pred ali za SLOfit.
  • Besedno zvezo »Moj SLOfit« uporabljamo samo, kadar govorimo o spletni aplikaciji, kamor se uporabniki prijavijo z namenom, da bi preko spleta dostopali do svojih SLOfit podatkov.

 

LOGOTIP

Uradni SLOfit logotip je srce ali kvadrat rdeče barve, z napisom SLOfit. Obstajata tudi posebna logotipa za SLOfit študent in spletno aplikacijo Moj SLOfit.

logotip SLOfit
logotip SLOfit odrasli
logotip Moj SLOfit

SLIKOVNI MATERIAL

Pri predstavitvi SLOfit merskih nalog uporabljamo uradne ilustracije, avtor katerih je Drago Senica. Vsakršno spreminjanje uradne ilustracije ni dovoljeno.

uradne ilustracije za merske naloge (.ZIP. 17 MB)