X

Pojavljanje SLOfit-a v medijih

Ekipa SLOfit se trudi, da z aktualnimi spoznanji o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladostnikov seznanja tudi širšo javnost.

Tukaj najdete nekaj odmevnih medijskih objav v različnih medijih.

Elektronski in spletni mediji
Tiskani mediji