X
 
Radio in televizija

15. 3. 2024, Radio Slovenija 1, Premalo športne dejavnosti

21. 2. 2024, RTV SLO, Val 202, V imenu otrok bi morali vložiti tožbo zaradi tega, kaj se jim je dogajalo med epidemijo

21. 2. 2024, Radio Slovenija 1, Druga jutranja kronika, Osnutek prenovljenega programa vzgoje in izobraževanja

21. 2. 2024, Radio Slovenija 2, Val 202, Gibalna sposobnost otrok

19. 2. 2024, Svet24 TV, Pogajanja glede povečanja delovnih obveznosti športnih pedagogov (0:53)

15. 2. 2024, Svet24 TV, Gibanje v šoli (1:14)

15. 2. 2024, Radio Maribor, Spremljati otrokove telesne dosežke in napovedati njegovo zdravje

15. 2. 2024, Radio Slovenija 1, Spodbujanje otrok in mladostnikov h gibanju