X

Brezplačno do kakovostnih informacij o telesnem in gibalnem razvoju otroka 

Izkoristite brezplačno možnost in vključite otroka v znanstveno preverjene ŠVK meritve. Tako boste dobili povratne informacije o njegovi telesni zmogljivosti. 

ŠVK meritve izvajajo vse šole vsako leto v aprilu. Če želite dobiti povratne informacije o otrokovih ŠVK rezultatih, naj otrok v šolo prinese podpisano soglasje za obdelavo teh podatkov. Za mladoletne soglasje podpišejo starši ali skrbniki, polnoletni dijaki pa ga lahko podpišejo sami.  

Tudi, če se posameznik v določenem letu ne odloči za sodelovanje, lahko to stori naslednje leto. Otrok oz. mladostnik samo prosi svojega učitelja športne vzgoje, da mu da soglasje. Soglasje, ki ga hranijo v šoli, lahko starš tudi kadarkoli pisno prekliče.  

Ob koncu šolanja prejmeš svoj osebni Športnovzgojni karton z rezultati meritev  vseh let, s  spletno aplikacijo Moj SLOfit pa so ti lahko ŠVK rezultati ter rezultati dodatnih meritev stalno dosegljivi. 

SLOfit poročilo je tudi dokaz tvoje telesne zmogljivosti in lahko ga pokažeš svojemu zdravniku ali trenerju. 

Uporaba aplikacije Moj SLOfit 

V Moj SLOfit se lahko vključijo starši tistih otrok, ki so dali soglasje, da je njihov otrok vključen v meritve za ŠVK in so v šolski sistem e-administracije vnesli tudi svoj e-naslov, šola pa je pristopila v sistem Moj SLOfit. Starši lahko otroku oz. mladostniku omogočijo dostop do njegovih podatkov enostavno znotraj aplikacije Moj SLOfit.  

Vstopi v Moj SLOfit