X

Aktualna raziskovalna spoznanja ekipe SLOfit

Izsledke naših preučevanj objavljamo v različnih domačih in tujih znanstvenih revijah. Najnovejše objave delimo tudi z vami.

Znanstvena vrednost SLOfit izsledkov pa je dokazana s številnimi objavami znanstvenih člankov v mednarodnih znanstvenih revijah in vključitvijo SLOfit podatkov v mednarodne zbirke podatkov o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine.

Objave v angleškem jeziku: