X
 • Zdrava pot

  ZDRAVO ŽIVLJENJSKO POT
  ZAČRTAMO ŽE V OTROŠTVU

  Z rednim spremljanjem telesnega in gibalnega razvoja preko SLOfit sistema oz. športnovzgojnega kartona spodbujamo generacije, da premagujejo same sebe.

  VEČ O MERITVAH PREVERI REZULTATE

SLOfit šolar

SLOfit študent

SLOfit zdravnik

SLOfit učitelj

1 mio

testiranih

v zadnjih 30 letih

0,8%

višji otroci

med letoma 1995 in 2015

4,6%

težji otroci

med letoma 1995 in 2015

14%

porast gube tricepsa

med letoma 1995 in 2015

Eno leto je minilo,
se je tvoje telo spremenilo?

Telesni fitnes je eden najpomembnejših dejavnikov zdravja. Njegov pomen se zaradi negativnih vplivov sodobnih življenjskih slogov še povečuje.

 • SLOfit podatki so pomembni za šolarje, starše. študente, učitelje športne vzgoje in zdravnike – skupaj spremljajo rezultate in mladim pomagajo izboljšati njihov telesni fitnes in počutje.
 • Z analizami populacijskih podatkov ugotavljamo, do kakšnih sprememb prihaja na nacionalni ravni – neposredno vplivamo na spremembe ter izboljšave šolskega in zdravstvenega sistema.
Več o SLOfit-u

Evropski projekt CrowdHEALTH

Fakulteta za šport skupaj z 18 parterji iz različnih delov Evrope in Tajvana sodeluje v mednarodnem projektu CrowdHEAL...

IŠČEMO MLADEGA RAZISKOVALCA/KO

SLOfit raziskovalna ekipa nadaljuje bogato tradicijo raziskovalnega dela Fakultete za šport na projektih SLOfit in ARTO...

Ali so današnji otroci in mladina res slabše gibalno učinkoviti, kot so bili nekoč?

Medgeneracijske primerjave gibalne učinkovitosti otrok in mladostnikov v obdobju 1990 do 2017 kažejo, da so fantje dan...

Preprosto miganje

Ob poplavi novih športov, stroškov za nakup pripomočkov in opreme zanje ter njihovega kopičenja v otrokovi sobi se j...

Moj SLOfit

Bodi fit,sodeluj v SLOfit.

Za šolarje, starše, učitelje športne vzgoje in zdravnike smo v okviru pilotnega projekta omogočili dostop in vpogled v celoten nabor vseh zbranih SLOfit ali ŠVK meritev preteklih let. Preverite lahko osebne SLOfit rezultate in jih primerjate s povprečnimi rezultati vrstnikov ter pridobite dragocene informacije o fizičnih prednostih in pomanjkljivostih vaših otrok.

Vstopi v Moj SLOfit

Kaj menijo o SLOfit

dr. MAJA MAKOVEC BRENČIČ - ministrica za izobraževanje, znanost in šport

Sodobni življenjski slogi otrok in mladine močno vplivajo na telesni in gibalni razvoj otrok. S pomočjo SLOfit sistema v Sloveniji takoj zaznamo tovrstne negativne spremembe in se nanje odzovemo. V zadnjih letih smo tako ena redkih držav, kjer smo zmanjšali delež prekomerno prehranjenih otrok in izboljšali njihov telesni fitnes.

Preberi več
DRUŽINA PUČKO - starša Katja in Sebastijan ter otroka Lorina in Lenart

SLOfit se nama zdi res super. Vsako leto skupaj z otrokoma ugotovimo, koliko sta napredovala v posameznih nalogah, kakšni so njuni rezultati v primerjavi z rezultati vrstnikov, mogoče pa je celo primerjati njune rezultate z najinimi, ko sva bila njunih let. SLOfit je tudi spodbuda za naše aktivno in zdravo preživljanje prostega časa.

Preberi več
ALJAŽ PEGAN - eden izmed najuspešnejših slovenskih orodnih telovadcev

V času svoje aktivne športne kariere sem spoznal, da sem ravno s pomočjo meritev lahko ustrezno načrtoval trening in izboljšal pomanjkljivosti, kar me je pripeljalo do vrhunskih rezultatov v športni gimnastiki. Kot starš dveh otrok se še posebej zavedam pomena spremljanja razvoja otroka, saj edino tako lahko družba in stroka pravočasno ukrepata v smeri ohranjanja zdravja in gibalne učinkovitosti naše populacije.

Preberi več

Vsa mnenja >

SLOfit partnerji in financerji

Zavarovalnica Triglav, d.d.