X
Arhiv po kategoriji: Učiteljeva karieraNazaj
Športna vzgoja v srednji šoli mora pripraviti dijake tudi na prihodnje poklicne obremenitve. To je še posebej pomembno za srednje strokovne in poklicne srednješolske programe. Predstavljamo prispevek o vsebinah ergonomije v zdravstveni negi, ki jih izvaja športna pedagoginja Jasmina Mauko Dimovski na Srednji zdravstveni šoli Ljubljana.
Učenje osnovnih ergonomskih pristopov v zdravstveni negi pri športni vzgoji
V prispevku pojasnjujemo, kakšne so zahteve za učiteljski poklic v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Učitelj je strokovnjak z bogatimi pedagoškimi znanji, ki lahko kompetentno izobražuje mlade generacije. Poleg univerzitetne izobrazbe pedagoške smeri pa mora učitelj obvladati tudi slovenski knjižni jezik in opraviti strokovni izpit
Učiteljski poklic zahteva visoko izobraženega in pedagoško kompetentnega strokovnjaka
Pogosta vprašanja, ki nam jih postavljajo učitelji športne vzgoje, vzgojitelji predšolskih otrok, učitelji razrednega pouka, ravnatelji in izvajalci plavalnih tečajev, so povezana s strokovnim kadrom, ki poučuje plavanje v vzgojno-izobraževalnem sistemu. V prispevku pojasnjujemo, kdo lahko poučuje plavanje in svetujemo šolam, kako naj si zagotovijo dovolj strokovnega kadra za poučevanje te življenjsko pomembne veščine.
Kdo lahko poučuje plavanje v vzgojno-izobraževalnem sistemu?
V slovenskem športu delujejo strokovno izobraženi in strokovno usposobljeni kadri. Med njimi obstajajo precejšnje razlike v dolžini trajanja njihovega učnega programa, njegovem obseg in zaključku, kakor tudi vstopnih pogojih za pristop v program. V praksi in pa ponekod tudi na konceptualni ravni se včasih žal skuša enačiti kompetentnost izobraženega in usposobljenega kadra, zato predstavljamo nekatere bistvene razlike med njima.
Ali so programi usposabljanja bližnjica do enake strokovne kompetentnosti v športu?
Pogosta vprašanja, ki nam jih postavljajo učitelji športne vzgoje, so povezana z licenciranjem, zato bomo poskušali pojasniti, kaj licenca sploh je in kdaj jo potrebuje učitelj športne vzgoje za svoje delo v šoli ali športu.
Kdaj učitelj športne vzgoje potrebuje licenco za svoje strokovno delo?

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač
Tehnični urednici: asist. Kaja Meh in doc. dr. Jerneja Premelč

Izdajo te publikacije sta omogočila sofinanciranje Fundacije za šport in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.