X

Informacije o obdelavi osebnih podatkov v zbirki SLOfit

Z registracijo v Moj SLOfit soglašate, da obdelujemo vaše osebne podatke. Predstavljamo, za katere podatke gre, za kakšen namen, kdo ima lahko vpogled, pod kakšnimi pogoji in kako lahko urejate dostop do teh podatkov.

Moj SLOfit je brezplačna spletna aplikacija Univerze v Ljubljani, Fakultete za šport (ULFŠ), namenjena spremljanju telesne zmogljivosti posameznika in z njim povezanih področij v daljšem časovnem obdobju, tudi v odrasli dobi. Posameznik je lahko vključen/registriran v Moj SLOfit v različnih vlogah, ki določajo njegov uporabniški vmesnik in načine dostopa do podatkov, shranjenih v podatkovni zbirki aplikacije, npr. kot uporabnik, član, administrator izvajalca. Te vloge so opisane v Splošnih pogojih uporabe aplikacije.

Član Moj SLOfit je  fizična oseba, ki je sama ali (če je mladoletna) prek staršev sprejela Splošne pogoje in izbrala status člana. Glede na starost sta oblikovani dve vrsti članstva: mladoletni člani in odrasli člani. Član nima možnosti neposredne uporabe Moj SLOfit, če ni hkrati tudi uporabnik.

Uporabnik Moj SLOfit je fizična oseba, ki ima v Moj SLOfit uporabniški račun. Tega ustvari z odzivom na e-sporočilo iz Moj SLOfit za namen verifikacije uporabnika (t.i. žeton). Uporabnik je praviloma član - subjekt teh podatkov - posameznik, na katerega se podatki nanašajo oz. starš mladoletnega člana. Uporabnik je lahko tudi s strani člana (v imenu mladoletnega člana njegov starš kot uporabnik) pooblaščena oseba za dostop do podatkov. Uporabnik je torej oseba, ki prek uporabniškega računa dostopa do podatkov v Moj SLOfit, bodisi v lastnem imenu, ko gre za posameznika, na katerega se podatki nanašajo, ali v imenu mladoletnega otroka ali po pooblastilu polnoletnega člana.

Izvajalec je pooblaščena pravna ali fizična oseba, ki izvaja meritve telesne zmogljivosti, tolmači rezultate in svetuje članom pri ohranjanju oziroma izboljšanju njihove telesne zmogljivosti ter z ULFŠ podpiše pogodbo o uporabi aplikacije za potrebe pri njej vpisanih članov. Tipično so pri mladoletnih članih izvajalci osnovne in srednje šole, pri odraslih in mladoletnikih, ki se ne šolajo, pa visokošolski zavodi, zdravstveni domovi, športna društva in podjetja ali samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo s telesno zmogljivostjo.

Moj SLOfit je v osnovi zamišljen kot nadgradnja uveljavljenega nacionalnega sistema spremljave telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine v šolskem sistemu - Športnovzgojnega kartona (ŠVK). Upravljavci zbirke ŠVK oziroma podatkov o gibalnih lastnostih in morfoloških značilnostih so osnovne in srednje šole v skladu s področnimi predpisi. Če starši ali polnoletni dijak to želite, lahko šoli, če je vključena v sistem SLOfit, podate zahtevo za prenos podatkov oziroma kopije svojih podatkov ŠVK v Moj SLOfit. Ker šole podatke ŠVK hranijo v času šolanja in še eno leto po zaključku, je treba takšno zahtevo na šolo nasloviti najkasneje do poteka roka hrambe podatkov. Da bi bili podatki iz ŠVK v Moj SLOfit ustrezno ažurirani oziroma spremljani, pa zahteva lahko vključuje tudi vsakoletni prenos kopije podatkov. Ko se podatki ŠVK na zahtevo starša oz. polnoletnega dijaka iz zbirk šol prenesejo v Moj SLOfit, so posamezniku na voljo tudi tam, kar mu omogoča njihovo nadgradnjo s podatki iz meritev in/ali z njim povezanimi področji. To zahtevo starši ali polnoletni dijak podate enostavno tako, da šoli dovolite uporabo vašega e-naslova in se odzovete na e-sporočilo iz Moj SLOfit, t.i. žeton. Prej kot se odločite za to možnost, bogatejši so lahko podatki v Moj SLOfit, informacija o telesni zmogljivosti posameznika in z njim povezanimi področji pa bolj zanesljiva.

Uporabniki ste pri dodajanju podatkov in odzivanju na vprašalnike ULFŠ povsem svobodni v svoji odločitvi, ali in koliko podatkov boste dodali v SLOfit za namene izdelave analiz. Izdelana poročila in analize, ki se nanašajo na člana, so namenjena zgolj članu in jih ULFŠ ne bo posredovala tretjim. Člani se povsem samostojno lahko odločite, da podatkov v SLOfit vključno z analizami in poročili ne boste delili z nikomer, lahko pa izberete osebne podatke, ki bi jih želeli deliti na primer z izbranim zdravnikom, trenerjem ipd. V primeru izražene želje po dodelitvi dostopa do izbranega kroga podatkov tudi drugim uporabnikom, bo ULFŠ tak dostop omogočil, in ga po prejemu preklica s strani člana uporabnika tudi onemogočil. ULFŠ lahko sicer podatke is Moj SLOfit uporablja za raziskovalno delo - vselej zgolj v anonimizirani obliki.

Člani uporabniki lahko kadarkoli prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov v SLOfit, tako da v aplikaciji Moj SLOfit podate tovrstno zahtevo. V tem primeru bomo osebne podatke v SLOfit anonimizirali najkasneje v treh tednih po prejemu preklica. V primeru zahteve po prenosu podatkov pa se lahko obrnete na info@slofit.org. Če bi vašim pravicam upravljavec ne ugodil, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, v 15-ih dneh od prejema odločitve.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na UL Nina Komočar Urbanija, dostopna po telefonu na številki 01 2418 604 in po elektronski pošti na naslovu dpo@uni-lj.si. Z njo lahko sami stopite v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo osebnih podatkov v aplikaciji Moj SLOfit in uresničevanjem pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.