X

Informacije o obdelavi osebnih podatkov v zbirki SLOfit

Z registracijo v Moj SLOfit soglašate, da obdelujemo vaše osebne podatke. Predstavljamo, za katere podatke gre, za kakšen namen, kdo ima lahko vpogled, pod kakšnimi pogoji in kako lahko urejate dostop do teh podatkov.

SLOfit je zbirka, ki nastane na podlagi vaše privolitve o prenosu osebnih podatkov vašega otroka v zbirki ŠVK, ki jo šola vodi na podlagi na podlagi 95. člena ZOsn (četrti odstavek) oz. 5. točke 42/I člena ZGim oz. 5. točke 86/I člena ZPSI. Upravljavec zbirke SLOfit je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Gortanova 23, 1000 Ljubljana (ULFŠ). Podporo avtomatizirani obdelavi osebnih podatkov v zbirki upravljavec nudi s spletno aplikacijo Moj SLOfit.

Dodana vrednost zbirke SLOfit v primerjavi z zbirko ŠVK je v možnosti staršev osnovnošolcev oz. dijakov in njihovih staršev, da samoiniciativno in z odzivanjem na vprašalnike ULFŠ zbirki dodajate podatke o telesnih značilnostih, gibalnih navadah in nekaterih drugih informacijah za namen izdelave bolj natančnih analiz in poročil o telesnem fitnesu in gibalnih navadah. Starši in dijaki ste pri dodajanju podatkov in odzivanju na vprašalnike ULFŠ povsem svobodni v svoji odločitvi, ali in koliko podatkov boste dodali v SLOfit za namene izdelave analiz. Izdelana poročila in analize, ki se nanašajo na osnovnošolca, dijaka in starša, so namenjena zgolj vam in jih ULFŠ ne bo posredovala tretjim. Starši in dijaki se povsem samostojno lahko odločite, da podatkov v SLOfit vključno z analizami in poročili ne boste delili z nikomer, lahko pa izberete osebne podatke, ki bi jih želeli deliti na primer z otrokovim oz. mladostnikovim izbranim zdravnikom, učiteljem športne vzgoje na šoli ipd. V primeru izražene želje po dodelitvi dostopa do izbranega kroga podatkov tudi drugim uporabnikom, bo upravljavec tak dostop omogočil, in ga po prejemu preklica s strani starša oz. dijaka tudi onemogočil.

Starši oz. dijaki lahko kadarkoli prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov otroka v SLOfit, tako da v aplikaciji Moj SLOfit podate tovrstno zahtevo. V tem primeru bodo osebni podatki v SLOfit anonimizirani najkasneje v 15-ih dneh po prejemu preklica. Starši in dijaki vselej z uporabniškim imenom in geslom dostopate do svojih osebnih podatkov in osebnih podatkov vaših otrok in tudi sami popravljate napačne podatke v zbirki SLOfit, z izjemo zbirke ŠVK, kjer podatke vnaša šola. V primeru zahteve po prenosu podatkov pa se lahko obrnete na info@slofit.org. Če bi vašim pravicam upravljavec ne ugodil, lahko vložite pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, v 15-ih dneh od prejema odločitve.

Starše in dijake obveščamo še, da je Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na UL Klemen Kraigher Mišič, dostopen po telefonu na številki 01 23 55 036 in po elektronski pošti na naslovu dpo@uni-lj.si. Z njim lahko sami stopite v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo mladostnikovih oz. vaših osebnih podatkov in uresničevanjem pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.