X

SLOfit tudi za odrasle in druge, ki jim omogočite dostop do vaših podatkov 

Izkoristite brezplačno možnost in preverite vašo telesno zmogljivost v odrasli dobi ter rezultate primerjate s telesno zmogljivostjo v času šolanja in z rezultati vaših otrok.

SLOfit odrasli je nadgradnja uveljavljenega spremljanja telesnega in gibalnega razvoja v slovenskem šolskem okolju (Športnovzgojni karton), ki vam omogoča spremljanje telesne zmogljivosti tudi v odrasli dobi. Njegov namen je spodbuditi odrasle k diagnosticiranju in spremljanju njihove telesne zmogljivosti za ustrezno načrtovanje in izvedbo vadbenih programov in samoorganizirane športne in druge telesne dejavnosti.

Za čim večjo uporabnost SLOfit podatkov smo nadgradili aplikacijo Moj SLOfit, s katero lahko odrasli dostopate do vaših SLOfit podatkov in tudi ŠVK podatkov iz šolskega okolja, če jih imate shranjene. Z aplikacijo do SLOfit poročil poleg vas lahko dostopajo tudi vsi, ki jim vi omogočite dostop do podatkov, npr. kineziolog, trener, zdravnik.

Vstopi v Moj SLOfit  ali   REGISTRIRAJ SE v SLOfit odrasli