X

Postanite SLOfit podjetje in delovno učinkovitost ter dobro počutje svojih zaposlenih zaupajte strokovnjakom!

 

Zakaj si želite biti SLOfit podjetje?

 1. Zakonska obveza

Kot delodajalec ste skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu dolžni načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.*

*V skladu s 6. in 32. členom zakona mora delodajalec načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu, zagotoviti potrebna sredstva in način spremljanja izvajanja le tega, kar pomeni, da izvaja določene aktivnosti in ukrepe, da se ohranja in krepi telesno in duševno zdravje delavcev. Delodajalec mora tudi v izjavi o varnosti z oceno tveganja načrtovati promocijo zdravja na delovnem mestu, kar določa 27. točka 76. člena zakona.

 1. Visoki standardi

Skrb delodajalca za ohranjanje in izboljšanje zdravja ter zadovoljstva zaposlenih dokazano prinese do 36% manj bolniških odsotnosti, boljše delovno vzdušje, spodbudnejše okolje, večjo produktivnost in ustvarjalnost. Nenazadnje pa tudi večji javni ugled podjetja in kakovostnejši kader.

 1. Zdravje se (s)plača

Vsak evro, vložen v promocijo zdravja na delovnem mestu, se v treh do petih letih povrne od 2,5 do 10 eur! Podaljša pa se tudi čas delovno aktivnega življenja zaposlenega, kar je ob nujnem podaljševanju delovne dobe izrednega pomena. Toda …
Brez kakovostne analize stanja ne moremo opredeliti ključnih izzivov ter uspešno načrtovati ukrepov. Zato prav slaba ali nepopolna analiza na področju zdravja, počutja in zadovoljstva delavcev sodi med najpogostejše razloge za slabo učinkovitost ukrepov promocije zdravja pri delu. Jasno, kako lahko zadenemo tarčo, če je niti ne vidimo?

 

ZATO BODITE V PODJETJU FIT S PROGRAMOM SLOfit
IN SI REZERVIRAJTE SVOJ TERMIN!

Da je dobro zdravje nujen pogoj za dobro življenje ter uspešno delo tako za posameznika kot za organizacijo, v kateri je zaposlen, se zaveda vse več delodajalcev. Zato ohranjanju in izboljševanju zdravja zaposlenih posvečajo vse več pozornosti.

Tudi vi naročite izvedbo delavnic in meritev SLOfit odrasli ter zaposlenim zagotovite kakovostno povratno informacijo o njihovi telesni zmogljivosti, ki je pogoj za njihovo delovno učinkovitost in dobro počutje. Tako boste izvedeli tudi, kako zdravi in fit ste v podjetju na sploh. Telesna zmogljivost je namreč najboljši kazalec trenutnega zdravja, hkrati pa razkriva morebitne zdravstvene težave v prihodnosti.

Morda pa vi ali vaši zaposleni potrebujete spodbudo, da naredite prvi korak k pozitivni spremembi?

Da bo pot lažja, boste pri nas pridobili strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljšega počutja in zdravja.

ZATO IZBERITE PAKET PO SVOJI MERI IN SE KMALU VIDIMO!

 


SLOfit PAKETI

Mini paket (izvedba na Fakulteti za šport UL)

 • Zakaj je skrb za zdravje na delovnem mestu ključni del širše zgodbe o uspehu podjetja in kako lahko za vedno spremeni vaše osebno in službeno življenje ter vas (za)pelje v zdravo ter izpolnjujočo prihodnost (krajše motivacijsko predavanje za zaposlene).
 • Meritve SLOfit odrasli in vključitev v program SLOfit.
 • 10 najbolj učinkovitih gibalnih nalog za nevtralizacijo telesnih obremenitev na vašem delovnem mestu.

Cena za skupino do 20 ljudi: 950,00 EUR
Vsaka dodatna skupina do 20 ljudi: 150,00 EUR

Osnovni paket (izvedba v vaši organizaciji *)

 • Osnovna analiza stanja v vašem podjetju - kako je poskrbljeno za zdrave navade in predlogi preprostih, a učinkovitih izboljšav.
 • Zakaj je skrb za zdravje na delovnem mestu ključni del širše zgodbe o uspehu podjetja in kako lahko za vedno spremeni vaše osebno in službeno življenje ter vas (za)pelje v zdravo ter izpolnjujočo prihodnost (krajše motivacijsko predavanje za zaposlene).
 • Meritve SLOfit odrasli in vključitev v program SLOfit.
 • 10 najbolj učinkovitih gibalnih nalog za nevtralizacijo telesnih obremenitev na vašem delovnem mestu.
 • Izvedba ene od delavnic v naši ponudbi na vašo željo.

Cena za skupino do 20 ljudi: 1575,00 EUR
Vsaka dodatna skupina do 20 ljudi: 150,00 EUR

 

Napredni paket (izvedba v vaši organizaciji *)

 • 2 obiska vaše organizacije in izvedbe meritev 24-urnega gibalnega vedenja s pametnimi napravami na izbranem vzorcu zaposlenih.
 • Podrobnejša analiza stanja v vašem podjetju, ki temelji na podatkih pametnih naprav o 24-urnem gibalnem vedenju vaših zaposlenih.
 • Podrobnejša analiza, kako je v vašem podjetju poskrbljeno za zdrave navade in predlogi preprostih, a učinkovitih izboljšav.
 • Zakaj je skrb za zdravje na delovnem mestu ključni del širše zgodbe o uspehu podjetja in kako lahko za vedno spremeni vaše osebno in službeno življenje ter vas (za)pelje v zdravo ter izpolnjujočo prihodnost (krajše motivacijsko predavanje za zaposlene).
 • Meritve SLOfit odrasli in vključitev v program SLOfit.
 • 10 najbolj učinkovitih gibalnih nalog za nevtralizacijo telesnih obremenitev na vašem delovnem mestu.
 • Mesečni e-mail opomnik/nasvet za dvig motivacije.
 • Izvedba dveh od delavnic v naši ponudbi na vašo željo.
 • Kako se učinkovito lotiti "preobrazbe" oz. spreminjanja gibalnih navad zaposlenih.

Cena za skupino do 20 ljudi: 2450,00 EUR
Vsaka dodatna skupina do 20 ljudi: 150,00 EUR

 

Slim paket

Morda bi v podjetju želeli meritve SLOfit odrasli izvajati sami? Saj imate med vašimi strokovnjaki za promocijo zdravja na delovnem mestu tudi kineziologa ali drugo ustrezno izobraženo osebo za vodenje meritev SLOfit? Potem smo za vas pripravili Slim paket, ki vam omogoča samostojen dostop do znanstveno zasnovane kineziološke diagnostične obravnave SLOfit, podprte s sodobno tehnologijo ter vključuje: 

 • strokovno usposabljanje in pridobitev licence za izvajanje meritev SLOfit odrasli za 20 oseb na Fakulteti za šport ali v vaši organizaciji, 
 • strokovno usposabljanje za vzpostavitev spremljanja telesne zmogljivosti zaposlenih s spletno aplikacijo Moj SLOfit,
 • sklenitev  pogodbe za uporabo aplikacije Moj SLOfit (brez dodatnih stroškov), s pomočjo katere lahko spremljate telesno zmogljivost svojih zaposlenih (tudi po posameznih skupinah zaposlenih, npr. administracija, logistika, delo v proizvodnji, menedžment), jih na ta način spodbujate h gibalnim odmorom na delovnem mestu in k vključevanju v vadbene programe ter jim tako zagotovite boljše počutje na delovnem mestu ter zdravo prihodnost, 
 • skupno izpeljavo ali pomoč pri organizaciji prvih meritev SLOfit odrasli v vaši organizaciji, 
 • izposojo merilne opreme za izvedbo meritev v vaši organizaciji (po predhodnem dogovoru brez dodatnih stroškov),
 • letna strokovna spopolnjevanja in delavnice za obnovitev znanja ter spoznavanje novosti v projektu SLOfit – vseživljenjskega spremljanja telesne zmogljivosti (brez dodatnih stroškov), 
 • stalno strokovno podporo pri organizacijskih zagatah, s katerimi se utegnete srečati pri izpeljavi meritev SLOfit odrasli v vaši organizaciji (brez dodatnih stroškov), 
 • dostop do uporabnih strokovnih SLOfit nasvetov in video posnetkov, s katerimi lahko nadgradite vaša prizadevanja za ustvarjanje zdravega, zadovoljnega in uspešnega delovnega okolja ((brez dodatnih stroškov).  

Tako boste z nami in aplikacijo Moj SLOfit pridobili pomembnega zaveznika pri razumevanju gibanja za zdravje v vseh starostnih obdobjih.  

 Cena paketa: 600 EUR

Paket po meri (izvedba v vaši organizaciji *)

 • 2 obiska vaše organizacije in izvedbe meritev 24-urnega gibalnega vedenja s pametnimi napravami na vzorcu zaposlenih, ki jih izberete vi.
 • Podrobnejša analiza stanja v vašem podjetju, ki temelji na podatkih pametnih naprav o 24-urnem gibalnem vedenju vaših zaposlenih.
 • Podrobnejša analiza, kako je v vašem podjetju poskrbljeno za zdrave navade in predlogi preprostih, a učinkovitih izboljšav.
 • Zakaj je skrb za zdravje na delovnem mestu ključni del zgodbe in kako lahko za vedno spremeni vaše osebno in službeno življenje ter vas (za)pelje v zdravo ter izpolnjujočo prihodnost, prihodnost (krajše motivacijsko predavanje za zaposlene).
 • Meritve SLOfit odrasli in vključitev v program SLOfit.
 • 10 najbolj učinkovitih gibalnih nalog za nevtralizacijo telesnih obremenitev na delovnem mestu.
 • Mesečni e-mail opomnik/nasvet za dvig motivacije.
 • Izvedba dveh od delavnic v naši ponudbi na vašo željo.
 • Kako se učinkovito lotiti "preobrazbe" oz. spreminjanja gibalnih navad zaposlenih.
 • Povezava z najbližjim kompetentnim izvajalcem vadbe za vaše zaposlene.

Cena za skupino do 20 ljudi: 2700,00 EUR
Vsaka dodatna skupina do 20 ljudi: 150,00 EUR

* Za izpeljavo meritev telesne zmogljivosti SLOfit odrasli v vaši organizaciji potrebujemo katerega od naslednjih prostorskih pogojev: • telovadnica v velikosti 28 x 15 metrov (košarkarsko igrišče), • zunanje igrišče ali druga ravna površina v velikosti 40 x 20 metrov (rokometno igrišče) ali • hodnik dolžine najmanj 35 x 3 metre (za izvajanje merske naloge 6-minuti test hoje), • Če nobene od navedenih površin ni mogoče zagotoviti, lahko meritve izpeljemo tudi v manjših prostorih z ravnimi tlemi, ustrezno svetlobo in prezračenostjo. Vendar je treba pri tem posebej paziti, da so merilne postaje za naloge, ki zahtevajo premikanje celega telesa, najmanj 1 m oddaljene od vseh ostalih merilnih postaj, sten in morebitnih ovir v prostoru (npr. stebrov, miz ipd.).