X

Bodi fit, naroči SLOfit 

Naročite izvedbo meritev SLOfit v svojem podjetju in zagotovite svojim zaposlenim kakovostno povratno informacijo o njihi telesni zmogljivosti.

Meritve SLOfit odrasli izvajajo različni posebej usposobljeni izvajalci po celi Sloveniji, ki za oceno vaše telesne zmogljivosti uporabljajo standardizirane merske naloge. Izvajalci so lahko športna društva, zasebniki, zdravstveni domovi, fakultete in šole, ki imajo izobražen ali ustrezno usposobljen kader za izvajanje meritev SLOfit odrasli. Če želite preveriti svojo telesno zmogljivost, kontaktirajte najbližjega izvajalca SLOfit odrasli in se dogovorite za termin preverjanja. Pred meritvami se morate registrirati v aplikacijo Moj SLOfit in hkrati dati soglasje za obdelavo vaših podatkov skladno s splošnimi pogoji uporabe aplikacije.