X
Rezultati po kategoriji: COVID-19Nazaj
NAJNOVEJŠI REZULTATI MERITEV ŠPORTNOVZGOJNEGA KARTONA NAS SOOČAJO Z NEPRIJETNIMI POSLEDICAMI (PRE)DOLGIH IZOLACIJSKIH UKREPOV
Po letu epidemije – še večji upad gibalne učinkovitosti in še več predebelih otrok
Zaradi pozitivnih učinkov, ki jih ima atletika na razvoj in zdravje otrok in mladostnikov, je zelo primerna oblika športne dejavnosti. Z namenom varnega atletskega opismenjevanja čim večjega števila mladih, ki gibanje potrebujejo bolj kot kadarkoli, smo pripravili priporočila in usmeritve za vključevanje atletskih vsebin v pouk športa/športne vzgoje v času povečane možnosti okužbe zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2.
Poučevanje atletskih vsebin v osnovnošolskem programu ob vrnitvi v šolo, ko je še vedno povečana možnost okužbe zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2
Nogomet je igra, privlačna za fante in dekleta, ki ni organizacijsko zahtevna. Med izvedbo nogometnih vsebin je veliko možnosti medsebojnega stika vadečih, pred drugimi športnimi igrami pa ima to prednost, da pri vadbi ni stika žoge z rokami in da ga najlažje organiziramo na zunanjih športnih površinah. Zato smo pripravili priporočila, usmerjena predvsem na vzpostavljanje medsebojne varne razdalje pri vadbi raznovrstnih nogometnih vsebin pri pouku športa oziroma športne vzgoje, gibaln...
Vključevanje nogometnih vsebin v šolske programe ob vrnitvi v šolo, ko je treba zagotoviti varno medsebojno razdaljo vadečih za zmanjšanje tveganja okužbe z virusom SARS-CoV-2
Rokomet je kompleksna športna dejavnost, zato ima tudi zelo širok nabor vplivov na telesni in gibalni razvoj otrok in mladostnikov. Med igro je značilen stik med igralci, vendar igro lahko tudi prilagodimo, tako da se izognemo tesnejšim stikom, kar je tudi sicer značilnost mini rokometa in drugih iger, primernih za uvajanje v rokomet. Predstavljamo priporočila in usmeritve za vključevanje rokometa v pouk športa oziroma športne vzgoje v času povečane možnosti okužbe zaradi epide...
Poučevanje rokometnih vsebin v osnovnošolskem programu ob vrnitvi v šolo v času povečane možnosti okužbe zaradi širjenja virusa
Ker je v teh časih skrb za varovanje zdravja izrednega pomena, hkrati pa ima ples izjemne pozitivne vplive na vse vidike zdravja (telesno, psihično, socialno) otrok in mladostnikov, smo pripravili priporočila in usmeritve za vključevanje plesnih vsebin v pouk športa v času povečane možnosti okužbe zaradi epidemije COVID-19. Predstavljamo priporočila za izvedbo hip jopa, jazza, otroških in ljudskih plesov, plesov v paru in plesnega ustvarjanja v manjših skupinah.
Poučevanje plesnih vsebin v osnovnošolskem programu ob vrnitvi v šolo, ko je še vedno povečana možnost okužbe zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2
Odbojka je ena najbolj priljubljenih športnih vsebin v osnovnošolskih in srednješolskih programih. Zaradi specifičnosti učenja tehnike, taktike in igre je bolj zahtevna športna zvrst. Ker tudi med igro ni stika med igralci, je nikakor ni primerno izpuščati, ko se učenci ponovno vrnejo v šole. Predstavljamo priporočila in usmeritve za vključevanje odbojke v pouk športa oziroma športne vzgoje v času povečane možnosti okužbe zaradi epidemije COVID-19.
Poučevanje odbojkarskih vsebin v osnovnošolskem programu ob vrnitvi v šolo, ko je še vedno povečana možnost okužbe zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2
S košarkarsko vadbo učenci razvijajo številne gibalne sposobnosti, ob učenju košarkarskih spretnosti in njihovem vključevanju v igro pa se učijo tudi sestavljenega (taktičnega) mišljenja, nadzora nad prostorom, gibanjem igralcev in žoge, razvijajo socialne spretnosti, sodelovalne odnose, se učijo poštenega obnašanja in spoštovanja pravil. Ker je v teh časih skrb za varovanje zdravja izrednega pomena, hkrati pa ima primerno organizirana športna dejavnost pozitivne vplive na zdravj...
Poučevanje košarkarskih vsebin v osnovnošolskem programu ob vrnitvi v šolo v času povečane možnosti okužbe zaradi širjenja virusa
V času, ko se večina otrok po daljšem obdobju spet vrača v vrtce, možnost okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2 pa še vedno obstaja, je še kako pomembno, da vzgojiteljice/ji in pomočnice/ki vzgojiteljic/ev poskrbijo za primerno, redno in strokovno vodeno gibalno dejavnost otrok. Strokovnjaki Fakultete za šport, Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem so pripravili priporočila za izvedbo gibalnih dej...
Priporočila za izvajanje gibanja za predšolske otroke v času vračanja v vrtce po drugem valu, ko obstaja še vedno možnost okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2
Izvajanje športnih dejavnosti je zaradi omejevalnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 že več kot dva meseca ohromljeno. Pristojno ministrstvo naj bi pripravilo načrta sproščanja ukrepov. V pomoč pristojnim predstavljamo naš predlog sproščanja omejitev.
Predlog načrta sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 na področju športa
V času, ko se učenci po dveh mesecih šolanja na daljavo spet vračajo v šole, možnosti okužbe pa še vedno obstajajo, je še kako pomembno, da učiteljice/učitelji poskrbijo za primerno, redno in strokovno vodeno gibalno dejavnost šolarjev. Strokovnjaki Fakultete za šport in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem so pripravili priporočila za izvedbo pouka predmeta šport za učence prvega vzgojn...
Priporočila za izvajanje pouka športa za učence od 1. do 3. razreda v času vračanja v osnovne šole po drugem valu, ko obstaja še vedno možnost okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2
Stran 1 od 3 PrvaPrejšnja [1]23 Zadnja

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač
Tehnična urednica: asist. Kaja Meh

Izdajo te publikacije je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.