X
Naši športniki so se vrnili z zimskih olimpijskih iger kar s sedmimi medaljami. Njihovi uspehi so vedno tudi motiv za najmlajše, da se vključijo v športne dejavnosti. Katarina Bizjak Slanič, profesorica športne vzgoje, je za revijo Cicido pripravila prispevek o pravkar končanem prazniku športa z namenom navdušiti najmlajše za zimske športe.
Uspehi naših športnikov na olimpijskih igrah spodbujajo tudi najmlajše k rednemu gibanju
V prispevku pojasnjujemo, kakšne so zahteve za učiteljski poklic v slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Učitelj je strokovnjak z bogatimi pedagoškimi znanji, ki lahko kompetentno izobražuje mlade generacije. Poleg univerzitetne izobrazbe pedagoške smeri pa mora učitelj obvladati tudi slovenski knjižni jezik in opraviti strokovni izpit
Učiteljski poklic zahteva visoko izobraženega in pedagoško kompetentnega strokovnjaka
Ob slabem vremenu lahko za razvoj gibalnih sposobnosti najmlajših uporabite kar domače stanovanje. Kako, prikazuje Katarina Bizjak Slanič, profesorica športne vzgoje, ki je za revijo Cicido pripravila zanimiva gibalna izziva, s katerimi otroci učinkovito razvijajo različne vrste moči, skladnost gibanja in ravnotežje.
Ob slabem vremenu lahko najmlajši razvijajo gibalne sposobnosti kar v domači dnevni sobi
Katarina Bizjak Slanič, profesorica športne vzgoje, je za revijo Cicido pripravila zanimive gibalne izzive za razvoj gibalnih sposobnosti in oblikovanje osnovnih gibalnih vzorcev najmlajših, pri tem pa je uporabila kar zvitke toaletnega papirja. S temi gibalnimi izzivi učinkovito razvijamo skladnost gibanja, ravnotežje, s preskoki hitro (odrivno) moč nog, s hojo po vseh štirih pa tudi moč rok.
Za razvoj gibalnih sposobnosti najmlajših lahko uporabite tudi toaletni papir
Še posebej pomembno je, da so v otroštvu in mladostništvu koordinacijsko zahtevnejše vadbe deležni otroci s posebnimi potrebami. Za njih veljajo vsi splošni napotki za razvoj koordinacije gibanja, posebej pa moramo biti pozorni na nekatere posebnosti, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju.
 Pomembnost koordinacije gibanja za  otroke s posebnimi potrebami
Ob vikendih in med počitnicami, ko otroci niso deležni organizirane športne vadbe, je pomembno, da gibalne sposobnosti razvijajo doma ob vzpodbudi staršev in drugih članov družine, pa tudi s samostojno gibalno dejavnost, najbolje v družbi vrstnikov. Vadba naj poteka predvsem na prostem.
Koordinacijo gibanja lahko razvijamo tudi doma
Otroci z gibanjem usvojijo temeljne gibalne vzorce, nato pa se z različnimi gibalnimi izkušnjami učijo novih, zapletenejših spretnosti. Če deklice in dečki nimajo enakih priložnosti za gibanje, se lahko pri hitrosti in kakovosti usvajanja gibalnih vzorcev pojavijo razlike med spoloma.
Razlike v koordinaciji gibanja med dečki in deklicami
Katarina Bizjak Slanič, profesorica športne vzgoje, je za revijo Ciciban pripravila zanimive gibalne izzive za razvoj koordinacije gibanja. Koordinacija ali usklajeno gibanje je namreč ena temeljnih gibalnih sposobnosti, ki jo najbolj učinkovito razvijamo v zgodnjem otroštvu. Mnogi jo poimenujejo kar gibalna inteligentnost.
Zanimive domače naloge za razvoj koordinacije gibanja najmlajših
Otroci med telesno dejavnostjo usvajajo različne gibalne vzorce, v zgodnjem otroštvu z igro, v poznem otroštvu pa jih nadgradijo s sistematično vadbo zahtevnejših gibanj. Izpostavljenost različnim gibalnim izzivom bo spodbudila razvoj koordinacije, sposobnosti usklajenega in lahkotnega gibanja v različnih pogojih. Ker je zgodnje otroštvo najpomembnejše za razvoj koordinacije gibanja, potrebujejo čim več priložnosti za pridobivanje različnih gibalnih izkušenj.
Ena najpomembnejših sposobnosti v zgodnjem otroštvu je koordinacija gibanja
Pogosta vprašanja, ki nam jih postavljajo učitelji športne vzgoje, vzgojitelji predšolskih otrok, učitelji razrednega pouka, ravnatelji in izvajalci plavalnih tečajev, so povezana s strokovnim kadrom, ki poučuje plavanje v vzgojno-izobraževalnem sistemu. V prispevku pojasnjujemo, kdo lahko poučuje plavanje in svetujemo šolam, kako naj si zagotovijo dovolj strokovnega kadra za poučevanje te življenjsko pomembne veščine.
Kdo lahko poučuje plavanje v vzgojno-izobraževalnem sistemu?

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač
Tehnična urednica: asist. Kaja Meh

Izdajo te publikacije je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.