X

Zgodovina

Več kot polovica Slovencev nas je v otroštvu že bila vključenih v Športnovzgojni karton, s katerim že 40 let skrbimo za načrtovanje potrebnih sistemskih ukrepov za zdravo prihodnost naših otrok.

Spodaj si oglejte najpomembnejše mejnike našega obstoja,

 • 2021 Prvi odrasli merjenci v Moj SLOfit
 • 2019 Uvedba imena SLOfit v mednarodnem prostoru
 • 2018 Zaščita blagovne znamke SLOfit
 • 2016 Razvoj spletne aplikacije Moj SLOfit
 • 2015 Poskusna vzpostavitev SLOfit sistema na študentih
 • 2007 Uvedba imena SLOfit v mednarodnem prostoru
 • 1999 Uvedba pisnega soglasja dijakov
 • 1998 Novi učni načrt za športno vzgojo določi učiteljem, da vsakoletno spremljajo telesni in gibalni razvoj otrok in mladine
 • 1996 Sprejetje zakona o varovanju osebnih podatkov in uvedba pisnega soglasja staršev
 • 1991 Razpad Jugoslavije
 • 1989 Športnovzgojni karton v vseh slovenskih šolah za vse razrede
 • 1987 Uvedba športnovzgojnega kartona v vse slovenske šole, najprej za razrede 1-5
 • 1984 Nov učni načrt za telesno vzgojo ponovno določi učiteljem, da uporabljajo športnovzgojni karton
 • 1981 Uvedba poenostavljenega Telesno-vzgojnega kartona (športnovzgojnega kartona) na vzorcu slovenskih šol
 • 1973 Nov učni načrt za telesno vzgojo določi učiteljem, da uporabljajo Telesno-vzgojni karton
 • 1970 Uvedba poenostavljenega Telesno-vzgojnega kartona (športnovzgojnega kartona) na vzorcu slovenskih šol
 • 1962 Učni načrt za telesno vzgojo določi učiteljem, da spremljajo otrokov telesni in gibalni razvoj