X

Bodi fit, bodi SLOfit 

Poišči izvajalca, dogovori se za brezplačne meritve, registriraj se v Moj SLOfit, izvedi meritve, ugotovi, kako fit si, in se dogovori za program vadbe.

Meritve SLOfit odrasli izvajajo različni posebej usposobljeni izvajalci po celi Sloveniji, ki za oceno vaše telesne zmogljivosti uporabljajo standardizirane merske naloge. Izvajalci so lahko športna društva, zasebniki, zdravstveni domovi, fakultete in šole, ki imajo izobražen ali ustrezno usposobljen kader za izvajanje meritev SLOfit odrasli. Če želite preveriti svojo telesno zmogljivost, kontaktirajte najbližjega izvajalca SLOfit odrasli in se dogovorite za termin preverjanja. Pred meritvami se morate registrirati v aplikacijo Moj SLOfit in hkrati dati soglasje za obdelavo vaših podatkov skladno s splošnimi pogoji uporabe aplikacije.  

Ovrednoteni rezultati merskih nalog so vam vedno dosegljivi prek spletne aplikacije Moj SLOfit, SLOfit poročilo pa lahko služi kot dokaz vaše telesne zmogljivosti, ki ga lahko pokažete svojemu delodajalcu ali zdravniku. Na podlagi rezultatov preverjanja telesne zmogljivosti in iz njih izhajajočih ocen zdravstvenega tveganja ter poznavanja drugih posebnosti posameznika (športna znanja, možnosti za gibalno dejavnost v lokalnem okolju, finančne možnosti ipd.) vam lahko kineziolog, športni pedagog, trener ali zdravnik svetuje  glede izbire za vas primernega vadbenega programa ali/in drugih sprememb življenjskega sloga.

Vstopi v Moj SLOfit  ali   REGISTRIRAJ SE v SLOfit odrasli