X

Raziskovalna spoznanja iz SLOfit v bolj poljudnih pa tudi v prestižnih mednarodnih znanstvenih revijah

Izsledke naših preučevanj objavljamo v različnih domačih medijih (npr. časnik Delo, revije Za srce, Šport), njihova visoka znanstvena vrednost pa je dokazana z objavami v prestižnih znanstvenih revijah, kot je npr. Lancet.

Naše raziskovalno delo objavljamo v različnih medijih, saj želimo z njim seznaniti številne ciljne skupine. Ker želimo doseči čim večjo uporabnost naših raziskovalnih spoznanj, posvečamo pozornost tudi ustreznim objavam v slovenskem jeziku.

Znanstvena vrednost SLOfit izsledkov pa je dokazana s številnimi objavami znanstvenih člankov v mednarodnih znanstvenih revijah in vključitvijo SLOfit podatkov v mednarodne zbirke podatkov o telesnem in gibalnem razvoju otrok in mladine.

Med najbolj prestižne štejejo objave naših člankov v revijah:

 • Lancet (IF: 8,04),
 • Nature (42,78), 
 • Obesity Reviews (IF: 8.48) 
 • e-Life (IF: 8,14), 
 • Journal of Sport and Health Science (IF: 7,18), 
 • Scientific Reports (IF: 4,38), 
 • Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports (IF: 4,22), 
 • Frontiers in Physiology (IF: 4,13), 
 • Obesity Facts (IF: 3,94), 
 • Pediatric Obesity (IF: 3,69), 
 • International Journal of Environmental Research and Public Health (IF: 3,39), 
 • PloS One (IF: 3,24), 
 • Public Health Nutrition (IF: 3,18), 
 • Computer Communications (IF: 3,17), 
 • European Journal of Sport Science (IF: 2,78), 
 • BMC Public Health (IF: 2,52), 
 • Frontiers in Public Health (IF: 2,48), 
 • American Journal of Human Biology (IF: 1,93), 
 • Annals of Human Biology (IF: 1,81). 

Članek o globalnem trendu povečevanja prekomerne prehranjenosti v obdobju 1975-2014 (Lancet), kjer smo soavtorji raziskovalci iz skoraj celega sveta, sodi med 5 % najbolj branih znanstvenih člankov na svetu v letu 2016. Ena glavnih ugotovitev te analize je, da se je prekomerna prehranjenost po celotnem svetu tako povečala, da je prvič v zgodovini človeštva med odraslo populacijo več prekomerno prehranjenih kot podhranjenih.