X

ŠVK informacije so pomemben del načrtovanja pouka

Učitelji športne vzgoje dobite povratno informacijo o ŠVK rezultatih za vsak oddelek posebej. Ta izpis vam omogoča analizo telesnih zmogljivosti oddelka, ki ga poučujete. Na podlagi teh in drugih značilnosti šolarjev v oddelku (ravni njihovih športnih znanj, medosebnih odnosov, zdravstvenih posebnosti, motivacije za delo) načrtujete vadbo za naprej. 

ŠVK diagnostični podatki so vam lahko v  veliko podporo pri načrtovanju in vrednotenju vašega dela, če znate te podatke dobro razlagati: 

  • analiza podatkov za posamezen oddelek vam lahko pove, kako zahtevno bo poučevanje oddelka z vidika diferenciacije in individualizacije ter katerim vsebinam boste morali nameniti več pozornosti pri poučevanju z vidika pomanjkljivosti v telesnih zmogljivostih oddelka, 
  • dobra podlaga za postavljanje in preverjanje konkretnih ciljev na področju telesnih zmogljivosti oddelka (npr. izboljšanje gibljivosti v oddelku za 10 % v enem šolskem letu).

Primer izhodišč za pouk na podlagi učiteljeve oddelčne analize ŠVK rezultatov

Na podlagi oddelčne analize SLOfit rezultatov in drugih značilnosti oddelka (3. razred) je učitelj postavil naslednja izhodišča za letno pripravo na pouk:

  • Individualni program za dve dekleti s povečano telesno težo v sodelovanju z zdravnikom, posvet z njihovimi starši.
  • Posebej pri dekletih vključitev veliko koordinacijsko bolj zapletenih nalog (posebna pozornost naslednjim vsebinam: naravne oblike gibanja, gimnastična abeceda, igre z žogo; izbira učnih oblik: uporaba različnih sestavljenih poligonov in delo po postajah) in nalog za povečanje moči rok in ramenskega obroča (pri gimnastični abecedi vključimo več vaj visenja in opor – gimnastični poligoni, plezanja po žrdi in zviralih; v vadbo vključujemo borilne igre).
  • Splošna vzdržljivost – večja pozornost dalj časa trajajočim aerobnim dejavnostim (tekalne igre, orientacijski tek).
  • Individualni program za eno gibalno zmogljivejšo učenko, nasvet staršem za vključitev v dodatno vadbo.