X

Pretekli mednarodni raziskovalni projekti

V obdobju 2017-2020 smo skupaj z 18 partnerji iz različnih evropskih držav in Tajvana sodelovali v projektu CrowdHealth. V sklopu projekta smo med drugim ustvarili platformo Moj SLOfit, ki povezuje podatke o telesnem in gibalnem razvoju, pridobljene v šolskem okolju. Platforma omogoča dopolnjevanje podatkov, napovedovanje razvoja in oceno zdravstvenih tveganj otrok.

V obdobju  2018-2019 smo delovali v projektu EU-PALS, v katerem smo z drugimi evropskimi partnerji izdelali predlog evalvacijskega sistema za spremljanje kakovosti telesne dejavnosti v evropskih šolah.

V obdobju 2018-2021 smo skupaj s partnerji iz cele Evrope v okviru projekta EUPASMOS preučevali veljavnost uveljavljenostih vprašalnikov za telesno dejavnost z namenom vzpostavitve sistema spremljanja telesne dejavnosti in športa odraslih, ki bo zagotovil primerljive, veljavne in zanesljive podatke o tem v državah članicah EU.

V okviru projekta smo pridobili pomembne izkušnje preučevanja telesne dejavnosti, ki jih želimo uporabiti pri snovanju prihodnjih rešitev v aplikaciji Moj SLOfit.

V obdobju 2018-2021 smo sodelovali v projektu EuPEO, katerega osnovni cilj je bil pripraviti sistem spremljanja športne vzgoje in šolskega športa v Evropi – European Physical Education Observatory. Izkušnje iz projekta bomo skušali uporabiti pri pripravi samo-evalvacijskega orodja o kakovostni športni vzgoji, ki bi ga lahko umestili v SLOfit.