X
GO
Rezultati po kategoriji: Telesna dejavnostNazaj
Rokomet je kompleksna športna dejavnost, zato ima tudi zelo širok nabor vplivov na telesni in gibalni razvoj otrok in mladostnikov. Med igro je značilen stik med igralci, vendar igro lahko tudi prilagodimo, tako da se izognemo tesnejšim stikom, kar je tudi sicer značilnost mini rokometa in drugih iger, primernih za uvajanje v rokomet. Predstavljamo priporočila in usmeritve za vključevanje rokometa v pouk športa oziroma športne vzgoje v času povečane možnosti okužbe zaradi epide...
Poučevanje rokometnih vsebin v osnovnošolskem programu ob vrnitvi v šolo v času povečane možnosti okužbe zaradi širjenja virusa
Ker je v teh časih skrb za varovanje zdravja izrednega pomena, hkrati pa ima ples izjemne pozitivne vplive na vse vidike zdravja (telesno, psihično, socialno) otrok in mladostnikov, smo pripravili priporočila in usmeritve za vključevanje plesnih vsebin v pouk športa v času povečane možnosti okužbe zaradi epidemije COVID-19. Predstavljamo priporočila za izvedbo hip jopa, jazza, otroških in ljudskih plesov, plesov v paru in plesnega ustvarjanja v manjših skupinah.
Poučevanje plesnih vsebin v osnovnošolskem programu ob vrnitvi v šolo, ko je še vedno povečana možnost okužbe zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2
Predstavljamo primere gibalnih odmorov v času pouka na daljavo, t.i. športnih izzivov, ki jih izvajajo na OŠ Ivana Groharja na Škofji Loki.
Primer dobre prakse: popestritev pouka z gibanjem
S košarkarsko vadbo učenci razvijajo številne gibalne sposobnosti, ob učenju košarkarskih spretnosti in njihovem vključevanju v igro pa se učijo tudi sestavljenega (taktičnega) mišljenja, nadzora nad prostorom, gibanjem igralcev in žoge, razvijajo socialne spretnosti, sodelovalne odnose, se učijo poštenega obnašanja in spoštovanja pravil. Ker je v teh časih skrb za varovanje zdravja izrednega pomena, hkrati pa ima primerno organizirana športna dejavnost pozitivne vplive na zdravj...
Poučevanje košarkarskih vsebin v osnovnošolskem programu ob vrnitvi v šolo v času povečane možnosti okužbe zaradi širjenja virusa
V času, ko se učenci po dveh mesecih šolanja na daljavo spet vračajo v šole, možnosti okužbe pa še vedno obstajajo, je še kako pomembno, da učiteljice/učitelji poskrbijo za primerno, redno in strokovno vodeno gibalno dejavnost šolarjev. Strokovnjaki Fakultete za šport in Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem so pripravili priporočila za izvedbo pouka predmeta šport za učence prvega vzgojn...
Priporočila za izvajanje pouka športa za učence od 1. do 3. razreda v času vračanja v osnovne šole po drugem valu, ko obstaja še vedno možnost okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2
Med šolanjem na daljavo se nekaterim staršem zdi, da je pomembnejši pouk drugih predmetov kot športne vzgoje. V resnici pa lahko prav športna vzgoja v tem času kot edini šolski predmet močno vpliva na boljše počutje otroka in izboljša sicer težavno dojemanje učne snovi prek spleta pri drugih predmetih.
Zakaj je športna vzgoja med šolanjem na daljavo še toliko bolj pomembna?
Izvajanje športne vzgoje na daljavo je mogoče še nekoliko težje od drugih predmetov, pri katerih v običajnih časih pouk poteka v učilnicah, učenci pa pretežni del ure presedijo. Učitelji športne vzgoje so se tako znašli pred velikim izzivom. Izkušnje kažejo, da zgolj pisna ali ustna navodila učitelja športne vzgoje o vadbi žal niso dovolj, da bi spodbudila otroke in mladostnike k ustrezni gibalni dejavnosti med šolanjem na daljavo. Zato morajo učitelji oblikovati čim več vad...
Priporočila za izvajanje športne vzgoje na daljavo
Zelo je pomembno, da so otroci in mladostniki tudi v času omejitev gibanja zaradi preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 redno, dovolj pogosto in dovolj intenzivno gibalno dejavni, saj to pomembno pripomore k njihovemu dobremu počutju in imunski odpornosti. Najmanjša količina za najmlajše do petega leta starosti je 3, od petega leta dalje pa vsaj 2 uri gibanja dnevno, pri tem pa se naj otroci in mladostniki zadihajo in preznojijo. Staršem predstavljamo priporočila, kako v tem obdobju ...
Priporočila staršem za gibanje otrok in mladostnikov med epidemijo COVID-19
Trenerje smo prek spletnega vprašalnika vprašali o njihovih znanjih za vodenje športne vadbe pod posebnimi Korona pogoji, ki bi onemogočali širjenje virusa SARS-CoV-2 pri izvedbi športnih programov. Predstavljamo izsledke ankete.
Trenerji menijo, da znajo voditi vadbo pod prilagojenimi Korona pogoji – kdaj pa jo bodo lahko?
V prispevku predstavljamo dober primer učenja odbojke in rokometa na daljavo na osnovni šoli Center v Novem mestu prek videoposnetkov in izzivov.
Primer dobre prakse: izvedba iger z žogo na daljavo

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač