X
GO
Rezultati po avtorju: Gregor JurakNazaj
NAJNOVEJŠI REZULTATI MERITEV ŠPORTNOVZGOJNEGA KARTONA NAS SOOČAJO Z NEPRIJETNIMI POSLEDICAMI (PRE)DOLGIH IZOLACIJSKIH UKREPOV
Po letu epidemije – še večji upad gibalne učinkovitosti in še več predebelih otrok
NIJZ in Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem sta v okviru projekta »Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu ali PKMO« pripravili brezplačno spletno orodje, ki vključuje nabor ukrepov in aktivnosti za preprečevanje obolenj.
Kostno-mišična obolenja in psihosocialna tveganja glavni vzrok dolgotrajne odsotnosti z dela
Fakulteta za šport v maju in začetku junija izvaja pilotne meritve SLOfit odrasli. V tem prispevku predstavljamo osnovne informacije za vse prijavljene merjence.
Napotki za meritve SLOfit odrasli
Prvi korak dobrega vadbenega programa je brez dvoma postavljanje ustreznih ciljev. Da niso previsoki in nam jemljejo voljo, ali prenizki in ne dosežemo, kar bi lahko. Lažje reči kot narediti? S priporočili, ki jih predstavljamo v nadaljevanju, ti bo zagotovo uspelo.
Si znaš postaviti cilje?
Predstavljamo primere gibalnih odmorov v času pouka na daljavo, t.i. športnih izzivov, ki jih izvajajo na OŠ Ivana Groharja na Škofji Loki.
Primer dobre prakse: popestritev pouka z gibanjem
Športni dnevnik je zbirka nekaj gibalnih nalog, ki z zanimivimi izzivi pritegnejo otroka h gibanju v času pouka od doma. Njegov namenom je vzdrževanje koordinacije in vzdržljivosti 9- do 11-letnih otrok.
Športni dnevnik – Ljubo doma, kdor telovaditi zna
Izvajanje športnih dejavnosti je zaradi omejevalnih ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 že več kot dva meseca ohromljeno. Pristojno ministrstvo naj bi pripravilo načrta sproščanja ukrepov. V pomoč pristojnim predstavljamo naš predlog sproščanja omejitev.
Predlog načrta sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 na področju športa
Med šolanjem na daljavo se nekaterim staršem zdi, da je pomembnejši pouk drugih predmetov kot športne vzgoje. V resnici pa lahko prav športna vzgoja v tem času kot edini šolski predmet močno vpliva na boljše počutje otroka in izboljša sicer težavno dojemanje učne snovi prek spleta pri drugih predmetih.
Zakaj je športna vzgoja med šolanjem na daljavo še toliko bolj pomembna?
Izvajanje športne vzgoje na daljavo je mogoče še nekoliko težje od drugih predmetov, pri katerih v običajnih časih pouk poteka v učilnicah, učenci pa pretežni del ure presedijo. Učitelji športne vzgoje so se tako znašli pred velikim izzivom. Izkušnje kažejo, da zgolj pisna ali ustna navodila učitelja športne vzgoje o vadbi žal niso dovolj, da bi spodbudila otroke in mladostnike k ustrezni gibalni dejavnosti med šolanjem na daljavo. Zato morajo učitelji oblikovati čim več vad...
Priporočila za izvajanje športne vzgoje na daljavo
Zelo je pomembno, da so otroci in mladostniki tudi v času omejitev gibanja zaradi preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 redno, dovolj pogosto in dovolj intenzivno gibalno dejavni, saj to pomembno pripomore k njihovemu dobremu počutju in imunski odpornosti. Najmanjša količina za najmlajše do petega leta starosti je 3, od petega leta dalje pa vsaj 2 uri gibanja dnevno, pri tem pa se naj otroci in mladostniki zadihajo in preznojijo. Staršem predstavljamo priporočila, kako v tem obdobju ...
Priporočila staršem za gibanje otrok in mladostnikov med epidemijo COVID-19
Stran 1 od 4 PrvaPrejšnja [1]234 Zadnja

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač