X
GO
Rezultati po kategoriji: COVID-19Nazaj
Gibalno dejavne prekinitve pouka je pred šolanjem na daljavo izvajalo 39% učiteljev, ki so odgovorili na vprašalnik, med šolanjem na daljavo pa to ponuja celo 43% učiteljev. Ugotavljamo, da je zavedanje o pomembnosti gibalno dejavnih prekinitev pouka visoko, posebej ker ta organizacijska oblika ni obvezen del šolskega kurikula. Na podlagi dodatnih komentarjev o njihovi izvedbi na daljavo opažamo, da so se učitelji zadovoljili le s ponudbo vsebin, kar pa ne pomeni, da jih učenci izpeljejo. 
Ali šole ponujajo gibalno dejavne odmore? Rezultati vprašalnika COVID-19 FITbarometer
Smučanje in različne druge zimske dejavnosti so del šolskega programa pri predmetih s področja športa, običajno pa jih šole izpeljejo v šoli v naravi in na športnih dnevih. Smučarska zveza Slovenije - Združenje učiteljev in trenerjev smučanja (ZUTS) Slovenije je pripravila navodila za čim bolj varno izvedbo različnih oblik smučanja v pogojih, ki jih narekuje možnost okužbe s COVID-19. Smiselno se jih lahko uporablja tako v šoli v naravi kot na športnem dnevu.
Protokol poučevanja smučanja v šolskem programu v času povečane možnosti okužb zaradi epidemioloških pojavov
Med šolanjem na daljavo se nekaterim staršem zdi, da je pomembnejši pouk drugih predmetov kot športne vzgoje. V resnici pa lahko prav športna vzgoja v tem času kot edini šolski predmet močno vpliva na boljše počutje otroka in izboljša sicer težavno dojemanje učne snovi prek spleta pri drugih predmetih.
Zakaj je športna vzgoja med šolanjem na daljavo še toliko bolj pomembna?
Zelo je pomembno, da so otroci in mladostniki tudi v času omejitev gibanja zaradi preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 redno, dovolj pogosto in dovolj intenzivno gibalno dejavni, saj to pomembno pripomore k njihovemu dobremu počutju in imunski odpornosti. Najmanjša količina za najmlajše do petega leta starosti je 3, od petega leta dalje pa vsaj 2 uri gibanja dnevno, pri tem pa se naj otroci in mladostniki zadihajo in preznojijo. Staršem predstavljamo priporočila, kako v tem obdobju ...
Priporočila staršem za gibanje otrok in mladostnikov med epidemijo COVID-19
Informacije, ki so na voljo, kažejo na izjemen upad telesne dejavnosti študentov ob študiju na daljavo. Zato so udeleženci 15. kongresa športne rekreacije podprli predloge vrste deležnikov za ponovno uvedbo redne športne vzgoje vsaj za vse študente prvih letnikov, uvedbo obveznih gibalnih odmorov med predavanji, diagnosticiranje telesne zmogljivosti s ŠVK tudi med študenti ter zagon intervencijskega programa za študente z nizko gibalno učinkovitostjo.
Covid 19 in njegove negativne posledice - to je "priložnost" za prevrednotenje odnosa do slovenskega univerzitetnega športa!
Le okoli 20% šol sodeluje z zdravniki pri obravnavi gibalno manj učinkovitih ter debelih otrok in mladostnikov, kar je v luči najnovejših izsledkov poslabšanja telesnih zmogljivosti otrok zaradi izolacijskih ukrepov zaskrbljujoče. V manj kot 10% primerov poteka komunikacija med šolo in šolskim zdravnikom glede aktualnega stanja obolevnosti za COVID-19 na šoli. Sodelovanje med šolo in zdravstvom temelji na zavzetosti posameznikov v lokalnem okolju, vendar pa bi za koreniti preskok moral...
Sodelovanje šol in učiteljev športne vzgoje z zdravniki – rezultati vprašalnika (COVID-19 FITbarometer)
Trenerje smo prek spletnega vprašalnika vprašali o njihovih znanjih za vodenje športne vadbe pod posebnimi Korona pogoji, ki bi onemogočali širjenje virusa SARS-CoV-2 pri izvedbi športnih programov. Predstavljamo izsledke ankete.
Trenerji menijo, da znajo voditi vadbo pod prilagojenimi Korona pogoji – kdaj pa jo bodo lahko?
V prispevku predstavljamo dober primer učenja odbojke in rokometa na daljavo na osnovni šoli Center v Novem mestu prek videoposnetkov in izzivov.
Primer dobre prakse: izvedba iger z žogo na daljavo
Opažamo drastičen upad gibalne dejavnosti otrok na otroških igriščih. Dobra tretjina športnih in otroških igrišč je zaprtih! Starši, opozorite otroke na omejitve približevanja tudi na igriščih, da bomo lahko zagovarjali stalen dostop do njih tudi v času širjenja virusa.
Skrbniki otroških in športnih igrišč, omogočite dostop do igrišč!
Zaradi povečanja možnosti prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 objavljamo priporočila za izvajalce meritev SLOfit-Športnovzgojni karton, ki smo jih uskladili z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.
Priporočila za izvajanje meritev SLOfit-Športnovzgojni karton v času povečane možnosti za okužbo z virusom SARS-CoV-2

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač