X
GO
Rezultati po kategoriji: Športna vadbaNazaj
Zaradi pozitivnih učinkov, ki jih ima atletika na razvoj in zdravje otrok in mladostnikov, je zelo primerna oblika športne dejavnosti. Z namenom varnega atletskega opismenjevanja čim večjega števila mladih, ki gibanje potrebujejo bolj kot kadarkoli, smo pripravili priporočila in usmeritve za vključevanje atletskih vsebin v pouk športa/športne vzgoje v času povečane možnosti okužbe zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2.
Poučevanje atletskih vsebin v osnovnošolskem programu ob vrnitvi v šolo, ko je še vedno povečana možnost okužbe zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2
Nogomet je igra, privlačna za fante in dekleta, ki ni organizacijsko zahtevna. Med izvedbo nogometnih vsebin je veliko možnosti medsebojnega stika vadečih, pred drugimi športnimi igrami pa ima to prednost, da pri vadbi ni stika žoge z rokami in da ga najlažje organiziramo na zunanjih športnih površinah. Zato smo pripravili priporočila, usmerjena predvsem na vzpostavljanje medsebojne varne razdalje pri vadbi raznovrstnih nogometnih vsebin pri pouku športa oziroma športne vzgoje, gibaln...
Vključevanje nogometnih vsebin v šolske programe ob vrnitvi v šolo, ko je treba zagotoviti varno medsebojno razdaljo vadečih za zmanjšanje tveganja okužbe z virusom SARS-CoV-2
Rokomet je kompleksna športna dejavnost, zato ima tudi zelo širok nabor vplivov na telesni in gibalni razvoj otrok in mladostnikov. Med igro je značilen stik med igralci, vendar igro lahko tudi prilagodimo, tako da se izognemo tesnejšim stikom, kar je tudi sicer značilnost mini rokometa in drugih iger, primernih za uvajanje v rokomet. Predstavljamo priporočila in usmeritve za vključevanje rokometa v pouk športa oziroma športne vzgoje v času povečane možnosti okužbe zaradi epide...
Poučevanje rokometnih vsebin v osnovnošolskem programu ob vrnitvi v šolo v času povečane možnosti okužbe zaradi širjenja virusa
Ker je v teh časih skrb za varovanje zdravja izrednega pomena, hkrati pa ima ples izjemne pozitivne vplive na vse vidike zdravja (telesno, psihično, socialno) otrok in mladostnikov, smo pripravili priporočila in usmeritve za vključevanje plesnih vsebin v pouk športa v času povečane možnosti okužbe zaradi epidemije COVID-19. Predstavljamo priporočila za izvedbo hip jopa, jazza, otroških in ljudskih plesov, plesov v paru in plesnega ustvarjanja v manjših skupinah.
Poučevanje plesnih vsebin v osnovnošolskem programu ob vrnitvi v šolo, ko je še vedno povečana možnost okužbe zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2
Odbojka je ena najbolj priljubljenih športnih vsebin v osnovnošolskih in srednješolskih programih. Zaradi specifičnosti učenja tehnike, taktike in igre je bolj zahtevna športna zvrst. Ker tudi med igro ni stika med igralci, je nikakor ni primerno izpuščati, ko se učenci ponovno vrnejo v šole. Predstavljamo priporočila in usmeritve za vključevanje odbojke v pouk športa oziroma športne vzgoje v času povečane možnosti okužbe zaradi epidemije COVID-19.
Poučevanje odbojkarskih vsebin v osnovnošolskem programu ob vrnitvi v šolo, ko je še vedno povečana možnost okužbe zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2
S košarkarsko vadbo učenci razvijajo številne gibalne sposobnosti, ob učenju košarkarskih spretnosti in njihovem vključevanju v igro pa se učijo tudi sestavljenega (taktičnega) mišljenja, nadzora nad prostorom, gibanjem igralcev in žoge, razvijajo socialne spretnosti, sodelovalne odnose, se učijo poštenega obnašanja in spoštovanja pravil. Ker je v teh časih skrb za varovanje zdravja izrednega pomena, hkrati pa ima primerno organizirana športna dejavnost pozitivne vplive na zdravj...
Poučevanje košarkarskih vsebin v osnovnošolskem programu ob vrnitvi v šolo v času povečane možnosti okužbe zaradi širjenja virusa
Smučanje in različne druge zimske dejavnosti so del šolskega programa pri predmetih s področja športa, običajno pa jih šole izpeljejo v šoli v naravi in na športnih dnevih. Smučarska zveza Slovenije - Združenje učiteljev in trenerjev smučanja (ZUTS) Slovenije je pripravila navodila za čim bolj varno izvedbo različnih oblik smučanja v pogojih, ki jih narekuje možnost okužbe s COVID-19. Smiselno se jih lahko uporablja tako v šoli v naravi kot na športnem dnevu.
Protokol poučevanja smučanja v šolskem programu v času povečane možnosti okužb zaradi epidemioloških pojavov
Med šolanjem na daljavo se nekaterim staršem zdi, da je pomembnejši pouk drugih predmetov kot športne vzgoje. V resnici pa lahko prav športna vzgoja v tem času kot edini šolski predmet močno vpliva na boljše počutje otroka in izboljša sicer težavno dojemanje učne snovi prek spleta pri drugih predmetih.
Zakaj je športna vzgoja med šolanjem na daljavo še toliko bolj pomembna?
Izvajanje športne vzgoje na daljavo je mogoče še nekoliko težje od drugih predmetov, pri katerih v običajnih časih pouk poteka v učilnicah, učenci pa pretežni del ure presedijo. Učitelji športne vzgoje so se tako znašli pred velikim izzivom. Izkušnje kažejo, da zgolj pisna ali ustna navodila učitelja športne vzgoje o vadbi žal niso dovolj, da bi spodbudila otroke in mladostnike k ustrezni gibalni dejavnosti med šolanjem na daljavo. Zato morajo učitelji oblikovati čim več vad...
Priporočila za izvajanje športne vzgoje na daljavo
Zelo je pomembno, da so otroci in mladostniki tudi v času omejitev gibanja zaradi preprečevanja širjenja virusa SARS-CoV-2 redno, dovolj pogosto in dovolj intenzivno gibalno dejavni, saj to pomembno pripomore k njihovemu dobremu počutju in imunski odpornosti. Najmanjša količina za najmlajše do petega leta starosti je 3, od petega leta dalje pa vsaj 2 uri gibanja dnevno, pri tem pa se naj otroci in mladostniki zadihajo in preznojijo. Staršem predstavljamo priporočila, kako v tem obdobju ...
Priporočila staršem za gibanje otrok in mladostnikov med epidemijo COVID-19

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač