X
GO
08okt

Izzivi, kako razvijati ravnotežje

08. 10. 2021| Nazaj
Katarina Bizjak Slanič, profesorica športne vzgoje, je za Ciciban, eno najuglednejših revij za najmlajše, pripravila prispevek o ravnotežju in ponudila tri ravnotežne izzive. Otrok naj razvija ravnotežje s posebnimi izzivi ali športi, saj bo tako bolj stabilen in učinkovit pri številnih vsakodnevnih opravilih. Zaradi izboljševanja nadzora nad ravnotežnim položajem se namreč zmanjša količina odvečnih gibov, kar mu omogoča, da se tako lahko nauči zapletenejših spretnosti.

Katarina Bizjak Slanič1 in Marjeta Kovač2
1
OŠ Janka Glazerja, Ruše, 2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Kot ena od osnovnih gibalnih sposobnosti  je ravnotežje temelj gibalne uspešnosti tako pri mladih kot tudi pri odraslih1. Za učinkovit razvoj živčnih poti in gibalnih programov je nujno, da je otrok v stiku z gibanjem in igro vsak dan. Vsakršno gibanje namreč spodbuja ravnotežni organ, ta pa gibalni predel v možganski skorji2. Zato je že pri najmlajših pomembno, da spontano doma izvajajo različne ravnotežne vaje2, prav tako pa te vaje sistematično vključimo v vadbo v vseh starostnih obdobjih1.

Najbolj preproste so različne oblike:

  • stoje na obeh nogah (s stopali čim bližje; stopalo ene noge je postavljeno v isti liniji pred stopalo druge noge; stopali sta s prsti obrnjeni čim bolj narazen, peti pa se stikata);
  • stoje na eni nogi (poskusite vzdržati ravnotežje na eni nogi čim dalj časa; pri tem je lahko druga noga v različnih položajih, npr. v prednoženju, zanoženju, odnoženju, lahko je čim više ali pokrčena kot štorklja ali flamingo; če ste bosi, lahko s prsti nožene noge držite rutico …) in
  • hoje (hodite tako, da postavite eno nogo neposredno pred drugo, hodite po ožji površini, npr. ležečem deblu, robu pločnika, napeti odsluženi gasilski cevi), še več, lahko poskusite tudi s hojo na posebnem elastičnem traku (t.i. slackline), vpetem v npr. dve drevesi.

Kot izziv lahko vse naloge izvajate na različnih površinah, z odprtimi ali zaprtimi očmi ali z dodatnimi gibi telesa oziroma s pripomočki. Poskusite in se prepričajte, da je veliko težje nalogo izvesti, če je površina mehka (npr. peščena plaža, mehka blazina) ali nestabilna (polkrožne žoge, ravnotežne deske, napeta vrv ali trak) ali pa, če nalogo izvajate z zaprtimi očmi oziroma z rokami krožite bočno izmenično naprej in nazaj, imate v rokah še žogo, palico ali celo če žonglirate z ruticami ali jabolki, se podate na kolesarski poligon …  

Poleg teh preprostih nalog pa bo otrok razvijal ravnotežje predvsem z vožnjo s poganjalčkom, skirojem, kolesom, rolko, rolarji (primer 1, primer 2), s smučanjem, kotalkanjem in drsanjem, akrobatiko, borilnimi športi, ritmično gimnastiko …. V vse te naloge in večino naštetih športov lahko vključite vse družinske člane (bodite pa pozorni pri babicah in dedkih, saj imajo starejši ljudje večje težave z ravnotežjem, ki ga morajo ohranjati3, zato potrebujejo prilagojene naloge).

Poglejte, kakšne ravnotežne gibalne izzive je pripravila Katarina v septembrski številki revije Ciciban.

Viri:

1Grošelj, J. (2020). Merske značilnosti izbranih gibalnih testov ravnotežja 11-letnih otrok (Doktorska disertacija). Univerza v Ljubljani: Fakulteta za šport.
2Stevens-Smith, D. (2006). Balancing with the brain in mind. Teaching Elementary Physical Education, 17(5), 28–33.
3Shumway-Cook, A. in Woollacott, M. H. (2001). Motor Control: Theory and Practical Applications. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač