X
GO
19apr

Kako zmanjšati težave šolarjev, povezane z dolgotrajnim sedenjem?

Pretežno sedeč način življenja pri naših otrocih in mladostnikih že sedaj povzroča vrsto zdravstvenih tegob, v prihodnje pa jih bo še več, če ne bomo ukrepali. Vsak šolar sam lahko naredi največ zase, šola pa lahko šolarje ozavesti o problemu sedentarnosti in rešitvah za preprečevanje tegob ter jim ponudi možnost za zmanjševanje težav, povezanih s prekomernim sedenjem.

prof. dr. Gregor Jurak, Petra Radi, prof. dr. Marjeta Kovač
Laboratorij za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja

 

Pretežno sedeč način življenja pri naših otrocih in mladostnikih že sedaj povzroča vrsto zdravstvenih tegob, v prihodnje pa jih bo še več, če ne bomo ukrepali. Vsak šolar sam lahko naredi največ zase, šola pa lahko šolarje ozavesti o problemu sedentarnosti in rešitvah za preprečevanje tegob ter jim ponudi možnost za zmanjševanje težav, povezanih s prekomernim sedenjem.

Izsledki iz raziskave ARTOS1,2 kažejo, da otroke in mladostnike v šoli najbolj obremenjuje ravno gibalna nedejavnost (prekratki odmori med urami in dolgotrajno sedenje) in ne nekateri drugi dražljaji. To pomeni, da je šolsko okolje s tega vidika precej tvegano za zdravje otrok.

sedentarisgraf

Slika 1. Dejavniki, ki najbolj obremenjujejo šolarje v slovenskih šolah.

Šola se mora zato potruditi, da šolarjem ponudi čim več priložnosti za gibalne prekinitve sedenja in čim bolj pravilen položaj potrebnega sedenja. Na razredni stopnji je mogoče vse predmete poučevati skozi gibanje. Takšni pristopi so v nekaterih šolah v tujini, pa tudi pri nas, že uveljavljeni. Poleg pozitivnega učinka na vedenje otrok (boljša osredotočenost za nadaljnje učno delo po gibalnih dejavnostih) je učenje skozi gibanje učinkovitejše3.

Za zmanjšanje težav, povezanih z dolgotrajnim sedenjem šolarjem, zato šolam priporočamo naslednje dejavnosti:

  • opozarjati učence na pravilno sedenje in pogoste prekinitve sedenja med poukom (vstati in sesti),
  • v vsako šolsko uro vključiti nekajminutno gibalno prekinitev t.i. minuto za zdravje, ki je smiselno načrtovana,
  • še posebej med obdobjem rasti šolarjev ves čas skrbeti za ustrezno šolsko pohištvo,
  • vpeljava daljšega gibalnega odmora v času pouka.

Trudili se bomo, da bodo strokovne nacionalne smernice o telesni dejavnosti, ki so v pripravi, vključevala tovrstna priporočila ter ukrepe za njihovo izvajanje. Kot podporo šolam nudimo delavnice za učiteljski zbor in starše, na katerih razložimo problematiko sedenja, pravilno sedenje in potrebne gibalne naloge za odpravljanje tegob, povezanih s prekomernim sedenjem. Če vas zanima, nas kontaktirajte

Viri:
1 Jurak G, Starc G. 2013. The ACDSi 2013 – The Analysis of Children’s Development in Slovenia 2013: Study protocol. Anthropol Notebooks 19:123–143. 
2 Starc G et al. 2015. The ACDSi 2014 - a decennial study on adolescents’ somatic, motor, psychosocial development and healthy lifestyle: Study protocol. Anthropol Notebooks 21:107–123.
3 Chaddock-Heyman L et al. 2014. III. The importance of physical activity and aerobic fitness for cognitive control and memory in children. Monogr Soc Res Child Dev 79:25–50.

 

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač