X
13maj

Plezalni poligon na letveniku za najmlajše

Že vrsto let se stroka ukvarja z vprašanjem, kako rešiti problem velikega upada moči rok in ramenskega obroča otrok. Veliko število otrok ni več sposobnih splezati po žrdi in vrvi do prečnice, na kateri sta pritrjeni. Zato moramo v vadbo vključevati čim več plezanja. Predstavljamo zanimiv plezalni poligon, ki krepi zgornji del telesa in razvija koordinacijo gibanja ter gibljivost. Letvenik pa si lahko kupite tudi za domačo uporabo.

Katarina Bizjak Slanič1 in prof. dr. Marjeta Kovač2

1 OŠ Janka Glazerja, Ruše

2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Objavili smo že kar nekaj prispevkov, v katerih smo prikazali različne dejavnosti in možnosti za razvoj moči rok in ramenskega obroča najmlajših. Pri tem lahko pogoje za plezanje ustvarijo starši kar sami v dnevni sobi, na igrišču, v gozdu ali celo z obiskom gasilcev. Prikazali smo tudi podatke o velikem upadu moči rok in ramenskega obroča med šolajočo mladino v obdobju med 1990 in 2017. Predvsem pri fantih je moč tega dela telesa v opazovanem obdobju upadla kar za 18,7%.

Kako pa se tega problema lotevamo pri vadbi v telovadnici? Skoraj vse telovadnice so opremljene z letveniki, ki so stalnica naših vadbenih prostorov vse od konca 19. stoletja. Po domače jim nekateri še vedno rečejo ribstoli ali pa jim pridajo pridevnik švedski po njegovem izumitelju, švedskem učitelju Per Henrigu Linku (v tujini je ustaljen izraz swedish ladder). Letveniki običajno zavzemajo celotno površino ene od vzdolžnih sten telovadnice.

Letveniki so običajno iz bukovega lesa (ali kombinacije bukovega in javorjevega lesa) in kovinskega dela, s katerim so pritrjeni na steno. Med dvema pokončnima stranicama so vpete ovalne lesene prečke v enakomernih (lahko tudi različnih) razdaljah. Določeni letveniki imajo zgornji del z naklonom, kar omogoča izvajanje dodatnih vaj za raztezanje in krepitev mišic. Obstajajo tudi letveniki, ki se lahko sprostijo in zasučejo za 90 stopinj okoli vzdolžne osi ene od stranic. Na zunanjih površinah (otroška igrišča, fitnes naprave na prostem) so letveniki kovinski ali iz trde plastike.

Višine letvenikov so različne (običajno od 200 do 260 cm), za manjše telovadnice v vrtcih lahko kupimo tudi nižje letvenike. Običajna širina je od 60 do 90 cm, letvenik ima običajno 16 prečk (lahko tudi manj), njihovo število pa je odvisno od višine letvenika in razdalje med prečkami. Številni si kupijo letvenik tudi za domačo uporabo, saj je res večnamenski.

Letveniki omogočajo predvsem raztezanje in krepitev mišic. Na prečke lahko vpnemo različne druge, standardizirane pripomočke (različne elastike, TRX trakove, klopi z zatiči, grbače, konzolni drog, zatiče z objemkami za obroče …) ali pa uporabimo prilagojene pripomočke, kot so rutice za označevanje višine, kolebnice, vrvi različnih debelin …). Med letvenike običajno lahko pospravimo tudi blazine.

Za najmlajše je Katarina Bizjak Slanič pripravila plezalni poligon, kjer je uporabila različne pripomočke in igrače. Otroci tako razvijajo moč celotnega telesa, predvsem rok in ramenskega obroča, koordinacijo in gibljivost. Naloge lahko poljubno spreminjamo: spremenimo njihov vrstni red, jih preoblikujemo (rutice zavežemo višje ali nižje, spreminjamo višino naklona klopi …), katero od njih izpustimo ali dodamo. Na takšnem plezalnem poligonu ni nikoli dolgčas!

cdo8_Plezalnipoligon...

cdo8_Plezalnipoligon...

 

 

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač
Tehnični urednici: asist. Kaja Meh in doc. dr. Jerneja Premelč

Izdajo te publikacije sta omogočila sofinanciranje Fundacije za šport in Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.