X
GO
17maj

Gumitvist je lahko zelo učinkovita in zabavna igra

Profesorica športne vzgoje Katarina Bizjak Slanič je za Ciciban, najstarejšo in najuglednejšo revijo za otroke prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, pripravila prispevek o gumitvistu, zelo učinkoviti in zabavni igri, ki je bila včasih zelo priljubljena, zdaj pa jo ponovno »odkrivamo«. V dogovoru z uredništvom Cicibana ga objavljamo tudi v SLOfit nasvetu.

Katarina Bizjak Slanič1, Marjeta Kovač2
1
OŠ Janka Glazerja, Ruše, 2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Uredništvo revije Ciciban že več kot 25 let skrbi tudi za ozaveščanje o pomenu gibanja otrok. S športno pedagoginjo Katarino Bizjak Slanič tudi v majski številki letošnjega letnika nagovarjajo otroke, njihove starše in vse, ki poučujejo predmet šport, k »miganju«.

Otroci imajo danes na voljo nešteto različnih igrač in drugih pripomočkov za igro, tudi zelo dragih. Zato so dobrodošle igre, kjer potrebujemo le nekaj metrov elastike (približno 4 metre, njena širina naj bo 1 cm), ki je ob koncih zvezana skupaj, in seveda dobro voljo. Se še spomnite gumitvista? Z gumitvistom otrok razvija različne gibalne sposobnosti, predvsem:

  • hitro moč (rečemo ji tudi eksplozivna ali odrivna moč, saj mora za čim višjo preskočeno višino elastike zelo hitro aktivirati mišice z močnim sonožnim ali enonožnim odrivom),
  • skladnost oziroma koordinacijo gibanja, saj mora poleg odriva z nogami pravočasno zamahniti z rokami, kar pripomore k višini skoka, med skokom pa se tudi obrača okoli vzdolžne osi telesa za 180 stopinj, in
  • aerobno vzdržljivost, saj se ob dalj časa trajajočem skakanju otrok tudi zadiha, prepoti in tako krepi svoj srčno-žilni in dihalni sistem.

Gumitvist lahko izvajamo kjer koli in z njim popestrimo izlet, popoldan, ure v podaljšanem bivanju, vključimo ga lahko v gibalni odmor ali priredimo tekmovanje prijateljev na rojstnodnevni zabavi.

Težavnost igre se stopnjuje, tako da je vsaka naloga nekoliko težja, saj zahteva močnejši odriv in večjo spretnost otroka. Težavnost določajo:

  • višina elastike (pri gležnjih, pod koleni, nad koleni, pod zadnjico, v pasu, pod pazduho, ob vratu, velo z rokami v višini temena glave). Pri nekaterih višinah se lahko otroci tudi dogovorijo, da je mogoče višino elastike med skokom znižati z roko;
  • širina obeh delov napete elastike, ki jo določamo s širino stoje (od sonožne do ozke in široke razkoračne stoje) in postavitvijo igralca (čelno ali bočno), lahko pa je do višine pasu elastika napeta samo okrog ene noge1. Pri širši postavitvi elastike si od kolen navzgor otrok lahko pomagamo tudi z rokami;
  • način skakanja (sonožno, enonožno, z obrati ali kakšno drugo nalogo).

Obstaja veliko različic igre; imena najpogostejših so: desetka; japonska; trikotnik; rokenrol; en, dva, tri.1-2

Gumitvist je skupinska igra: če jo igrajo trije igralci, dva držita elastiko (gumitvist), tako da stojita znotraj nje, elastika pa je napeta, eden od trojice pa skače. Če mu naloge ne uspe opraviti, naredi napako in je tako »fuč«, ga zamenja eden od igralcev, ki drži gumitvist. Otroci se lahko igrajo gumitvist tudi v parih, pri tem dva držita elastiko, dva pa skačeta zaporedno s popravljanjem: ko eden naredi napako, lahko nadaljuje drugi od para. Po napaki para zamenjata svoji vlogi. Otrok pa lahko igra gumitvist tudi sam; pri tem si pomaga z dvema stoloma, prek katerih napne elastiko.

Seveda lahko otroci tudi tekmujejo: otrok sam s seboj (pomembno je, da se vpraša, ali danes preskočim višje kot sem včeraj); otroci med seboj (par proti paru ali skupina proti skupini; odločujoče je lahko število nalog ali hitrost izvedbe v določenem času). Tekmovanje lahko poteka tudi cel mesec (vsak gibalni odmor si otroci zapišejo dosežene rezultate posamezne skupine).

In še pomembna spodbuda: na travniku, v telovadnici ali na mivki ob obali naj otroci skačejo bosi. Tako bodo krepili mišice stopala in pravilno oblikovali stopalni lok3-4.

Viri:

1 OŠ Rakek. (2020). Gumitvist. Pridobljeno s https://osrakek.si/delonadaljavo/wp-content/uploads/2020/04/GUMITVIST-pdf.pdf
2 OŠ Valentina Vodnika. (2020). Gumitvist. Pridobljeno s https://www.os-vv.si/index.php/igre-mame/50-gumitvist
3 Verstovšek, A. (2018). Program vaj za odpravljanje ploskosti stopal pri otrocih. Diplomska naloga. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
4 Banwell, H. A., Paris, M. E., Mackintosh, S. in Williams, C.M. (2018). Paediatric flexible flat foot: how are we measuring it and are we getting it right? A systematic review. Journal of foot and ankle research. Pridobljeno s https://jfootankleres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13047-018-0264-

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač