X
09mar.

Izbruh ognjenika pomaga razvijati otrokovo moč rok in ramenskega obroča

V reviji Ciciban, najstarejši reviji za otroke prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, je Katarina Bizjak Slanič pripravila nekaj zanimivih nalog za razvoj moči rok in ramenskega obroča. V marčevski številki (letnica 2023) pa spoznajo še delovanje ognjenikov, za zanimiv obisk poskrbijo tudi v doživljajskem parku Vulkanija ali pa se z otroki povzpnite do Doma na Smrekovcu, kjer je še vedno opazno delovanje ognjenika na Slovenskem.

Katarina Bizjak Slanič1, prof. dr. Marjeta Kovač2

1 OŠ Janka Glazerja, Ruše

2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Moč rok in ramenskega obroča je tista gibalna sposobnost, s katero imajo strokovnjaki največ težav, saj med našimi otroki najbolj upada.1 To sposobnost v šoli merimo vsako leto meseca aprila s podatkovno zbirko športno-vzgojni karton.2 Naloga, s katero ocenjujemo to gibalno sposobnost, je vesa v zgibi.

Avtor slike: Drago Senica. V Kovač idr., (2011). Športnovzgojni karton. Diagnostika in ovrednotenje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine v Sloveniji.

Leta 1990 je povprečen osemletnik držal veso v zgibi 36,2 sekundi, leta 2020 pa skoraj deset sekund manj, le 26,9 sekund. Osemletne deklice so leta 1990 držale veso v zgibi 28,9 sekunde, leta 2020 pa 23,2 sekundi.

Leto

Fantje

sekunde

Dekleta

sekunde

1990

36,2

28,9

2000

33,7

26,9

2010

28,3

24,9

2020*

26,9

23,2

Vir: Laboratorij za telesni in gibalni razvoj, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani.

* Rezultate, izmerjene leta 2020, so posredovale tiste šole, ki so opravile meritve športno-vzgojnega kartona po prvem valu epidemije bolezni COVID-19.

Za strokovnjake je izboljšanje te sposobnosti poseben izziv. V šoli otroci sicer plezajo, se učijo akrobatskih prvin, nekateri spoznajo tudi borilne veščine, a učitelji tem vsebinam namenjajo premalo časa in strokovne pozornosti, vadba pa je premalo učinkovita. Zato je pomembno, da poskušamo tudi doma z vadbo, ki je zabavna, razvijati otrokovo moč zgornjega dela trupa, ramenskega obroča in rok. Katarina Bizjak Slanič je za bralce in bralke revije Ciciban pripravila zanimivo igro Po tleh je lava.  

Ob igri otroku razložimo, kaj je lava. To je vrsta raztaljene kamnine, ki jo med erupcijo izbruha vulkan oziroma ognjenik.3 Več o delovanju ognjenikov je pripravil za bralce revije Ciciban Milivoj Stankovič v prispevku Ognjeniki, dimniki Zemlje.4 Ognjenik je kraj, kjer iz Zemljine notranjosti bruhajo žareča lava in vroči, strupeni plini. Pri izhodu iz vulkanskega dimnika ima lava zelo visoko temperaturo - od 700 °C do 1200 °C.3 Zato je Katarina v igri postavila dve pravili. V prvi različici so na temperaturo lave odporne le dlani otroka, s stopali pa se nikakor ne sme dotakniti tal, v drugi pa je postavila po tleh varne otočke. Pri tem se otrok pomika po stanovanju tako, da se s stopali ne sme dotakniti tal, z rokami pa se pomika od otočka do otočka. Takšna vadba je zabavna, obenem pa zelo učinkovita, zato se le lotite »preureditve« dnevne sobe, v kateri je izbruhnil vulkan.

Zdaj pa le hitro preizkusite, kako močan je vaš otrok! Za nagrado lahko med počitnicami ali ob koncu tedna otroka odpeljete v doživljajski park Vulkanija, kjer bo spoznal, da so tudi na Slovenskem delovali vulkani, ali pa se povzpnite z njim do Doma na Smrekovcu. Smrekovec je gora vulkanskega nastanka na vzhodnem robu Smrekovškega pogorja med Šaleško in Mežiško dolino. Vulkansko je bil  dejaven v geoloških obdobjih terciarja, pred približno 24 milijoni let.4 Takrat je ležal pod morjem in je večkrat zapored izbruhal vulkanski prah, pepel in lavo.5 Njegovi ostanki so, kljub pestri geološki zgodovini, vidni še danes. Pri Domu na Smrekovcu je v majhni hišici predstavitev vulkana Smrekovca. Predstavitev je posebej prilagojena otrokom.5

Literatura:

1 Starc, G., Strel, J., Kovač, M., Leskošek, B. in Jurak, G. (2016). SLOfit 2016 – analiza telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine slovenskih osnovnih in srednjih šol v šolskem letu 2015/2016. Ljubljana: Fakulteta za šport.

2 Kovač, M. idr. (2011). Športnovzgojni karton. Diagnostika in ovrednotenje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine v Sloveniji. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport. https://www.slofit.org/Portals/0/Vsebina/Knjiga-Sportnovzgojni-karton-2011.pdf 

3 Ognjenik. Ognjenik - Wikipedija, prosta enciklopedija (wikipedia.org)

4 Stankovič, M. (2023). Ognjeniki, dimniki Zemlje. Ciciban, 78(3), 50-55.

5 Odpravite se na Smrekovec. Odpravite se na Smrekovec | VisitSaleska

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač
Tehnični urednici: asist. Kaja Meh in doc. dr. Jerneja Premelč

Izdajo te publikacije sta omogočila sofinanciranje Fundacije za šport in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.