X
GO
15apr

Pomladansko športno čiščenje

Katarina Bizjak Slanič, profesorica športne vzgoje, je za Cicido, revijo za predšolske navihance, pripravila prispevek o športnem čiščenju. Prav ste slišali! Tudi s čiščenjem je lahko otrok telesno dejaven, hkrati pa se tako navaja na vsakodnevna gospodinjska opravila. V dogovoru z uredništvom Cicidoja ga objavljamo tudi v SLOfit nasvetu.

Katarina Bizjak Slanič1, Marjeta Kovač2
1
OŠ Janka Glazerja, Ruše, 2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Revija Cicido je premišljeno zasnovana revija za predšolske malčke. Spodbuja najpomembnejša področja otrokovega razvoja in ga vabi k branju v naročju starša, pripovedovanju, plesu, razmišljanju, gibanju, ustvarjanju …. Tako vsak mesec prijazno vabi starše, da otrok skozi zgodbice iz vsakdanjega življenja, pravljice, rimanice in pesmi, uganke ter druge vsebine najboljših avtorjev spoznava domišljijske in realne svetove. Vsakega otroka zanima kaj drugega. Nekdo bo navdušen nad besedili o živalih, drugi o dogajanju v vrtcu, spet tretji o gibanju ali ustvarjanju. S preprostimi, a učinkovitimi igrivimi nalogami, ki jih pripravljajo priznani avtorji, se otrok mimogrede veliko nauči.

S športno pedagoginjo Katarino Bizjak Slanič v vsaki številki nagovarjajo malčke in njihove starše k »miganju«. Z dovoljenjem uredništva bomo te izjemno kakovostne in zanimive prispevke objavili tudi kot SLOfit nasvete. Vabimo pa vas, da v reviji Cicido poiščete še druge prispevke, ki nagovarjajo otroke k različnim dejavnostim, pri tem pa ponujajo staršem tudi obilo priložnosti za prepoznavanje interesov predšolskega otroka

Gibalno smo lahko dejavni na različnih področjih, npr. med vrtnarjenjem, gospodinjskimi opravili, ukvarjanjem s športom, nakupovanjem … Ste kdaj razmišljali, koliko energije porabite v istem času pri različnih gibalnih dejavnostih, npr. pri pospravljanju stanovanja in teku? Mogoče ste kaj slišali ali prebrali na o tem in zaznali izraz MET. MET je okrajšava za angleški izraz »Metabolic Equivalent of Task«, kar v slovenščino prevajamo kot presnovni ekvivalent dejavnosti. Če vas zanima kaj več o tem, si preberite prispevek Pri kateri gibalni dejavnosti porabimo največ energije?1, kjer boste našli tudi t.i. zbirnik telesne dejavnosti 2–3, ki opredeljuje, koliko MET porabi otrok s posamezno dejavnostjo, če ta traja eno uro. Iz zbirnika lahko odčitamo, da pri teku tako porabi kar 11 MET, pri sesanju 3,3 MET, pri igranju odbojke v paru pa 3 MET.  Ja, tudi z gospodinjskimi deli se lahko otrok razmiga, posebej še, če jih znajo straši prilagoditi otroku, jih otežiti na različne načine, a hkrati narediti zabavne.

Predstavljamo, kako se je tega lotila Katarina Bizjak Slanič z Maticem in Julijo v prispevku Pomladansko čiščenje, objavljenem v aprilski številki revije Cicido. Lahko jo le posnemate ali pa v pospravljanje vključite še druge naravne oblike gibanja, ki jih otrok spontano usvaja v predšolskem obdobju, kot so različne oblike hoje, skoki, poskoki, plazenja, plezanja, lazenja, meti …4 Gibanje pospremite z glasbo, da bo bolj zabavno, stanovanje pa bo pospravljeno kar mimogrede. In ne pozabite: otrokom pokažite svoje zadovoljstvo ob njihovi uspešni pomoči!

Viri:

1Sember, V., Đurić, S., Starc G. in Jurak, G. (2019). Pri kateri gibalni dejavnosti porabimo največ energije? SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja. Pridobljeno iz: https://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/176/KATERA-GIBALNA-DEJAVNOST-PORABI-VE%C4%8C-ENERGIJE
2Ridley, K., Ainsworth, B. E., Olds, T. S. (2008). Development of a compendium of energy expenditures for youth. Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 5(1), 45.
3Ainsworth, B. E., Haskell, W. L., Herrmann, S. D., idr. (2011).  Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values. Medicine & Science in Sports & Exercise, 43(8),1575-1581.
4Allen, K. E. in Marotz, L. (1989). Developmental profiles. Birth to six. Albany, NY: Delmar Publisher, Inc.

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač