X
25apr.

Pri kateri gibalni dejavnosti porabimo največ energije?

Ste kdaj razmišljali, koliko energije porabite v istem času pri različnih gibalnih dejavnostih, npr. pri pomivanju posode in pohodu na bližnji hrib? Mogoče ste kaj slišali ali prebrali na to temo in zaznali izraz MET. Ali veste kaj to pomeni? Če vas zanimajo odgovori na ta vprašanja, si preberite naslednji prispevek.

asist. dr. Vedrana Sember, dr. Saša Đurić, izr. prof. dr. Gregor Starc in prof. dr. Gregor Jurak

Laboratorij za telesni in gibalni razvoj, Fakulteta za šport

frgh

Telesna ali gibalna dejavnost zajema precej širok pojem dejavnosti različnih intenzivnosti. Tako smo lahko gibalno dejavni na nešteto področjih, npr. med opravljanjem domačih nalog, gospodinjskimi opravili, igranjem inštrumenta, ukvarjanjem s športom, pisarniškim delom, in še bi lahko naštevali. Pri tem se postavlja zanimivo vprašanje, koliko energije porabimo v istem času pri izvajanju različnih dejavnosti? To je pogosto povezano s programi »hujšanja«.

Za izražanje in prikazovanje porabe energije v splošnem uporabljamo štiri enote: MET, watt, kalorija in joule. Podatke, pridobljene s pomočjo katerekoli metode merjenja telesne dejavnosti, raziskovalci pretvorijo in prikazujejo v teh enotah. Najbolj uporabljana enota je MET, saj je bila ustvarjena prav z namenom prikazovanja porabe energije in je zato najbolj preprosta, praktična in najlažje razumljiva enota. MET je krajšava za angleški izraz »Metabolic Equivalent of Task«, kar v slovenščino prevajamo kot presnovni ekvivalent dejavnosti.

Presnovni ekvivalent (MET) prikazuje količino energije, ki se sprošča med telesno dejavnostjo. Predstavlja večkratnik porabe energije v mirovanju.
                                            FORMULAMET

 

En MET je opredeljen kot presnovna stopnja v mirovanju (ang. Resting Metabolic Rate – RMR), kar je količina energije, ki jo potrebujemo za opravljanje temeljnih življenjskih procesov oziroma količina kisika, porabljenega med tihim sedenjem1. En MET je tako pri odraslem, 70 kilogramskem moškem, starem 40 let, standardno določen kot 3,5 ml kisika na kg telesne teže v minuti oz. 1 kcal na kilogram telesne teže na uro ali 4,184 kJ na kilogram telesne mase na uro1. A za računanje porabe energije otrok in mladostnikov je ta vrednost neprimerna 2, saj je poraba energije v mirovanju pri otrocih in mladostnikih višja kot pri odraslih, ob tem pa je tudi višja pri fantih kot pri dekletih. Zanje je en MET enak okoli 3,8 ml kisika na kg telesne teže na minuto2. Razlogov za to je verjetno več, gotovo pa so povezani s procesi rasti in dozorevanja, ki so energijsko potratni, na drugi strani pa imajo otroci tudi drugačen delež notranjih organov glede na celotno maso, krajše noge in manjšo mišično maso, zaradi česar v mirovanju porabijo več energije. S puberteto se mladostniki v porabi energije v mirovanju približajo odraslim3. Kljub temu pa se je treba zavedati, da gre pri obeh vrednostih, tako za odrasle kot za mlajše, izključno za povprečno vrednost energijske porabe za določeno gibalno dejavnost. To pomeni, da npr. obstajajo razlike v porabi energije dveh enako starih deklet, ki enako hitro tečeta 5 minut, te razlike pa izhajajo iz njune telesne mase in drugih dejavnikov. Težje dekle bo imelo načeloma višjo metabolično stopnjo v mirovanju, vendar pa je pomembna tudi sestava telesa, na porabo pa vplivajo še njena telesna pripravljenost, njena gibalna učinkovitost, pa tudi od okoljski dejavniki, kot so mraz, vročina, vlaga, veter, nadmorska višina, podlaga, obleka in oprema1.

 SEDEČIČLOVEK

Metabolizem (presnova) v mirovanju ni enak bazalnemu metabolizmu. V spanju, ko smo na ravni bazalnega metabolizma, so vrednosti MET pod 14.

 

Energijsko porabo posameznika lahko torej ocenjujemo glede na vrsto dejavnosti s pomočjo t.i. zbirnikov telesne dejavnosti4–6, ki opredeljujejo, koliko MET potrošimo s posamezno dejavnostjo, če npr. ta traja eno uro. Zaradi lažjega razumevanja so v zbirniku strokovnjaki razporedili različne vrste gibalnih dejavnosti v nekaj skupin. V posamezno skupino so vključene gibalne dejavnosti, pri katerih je poraba energije podobna, skupino pa označuje razpon velikosti MET, s katerim lahko ocenjujemo porabo energije med različnimi osebami.

V spodnji preglednici je na ta način prikazana energijska poraba otrok in mladostnikov za različne gibalne dejavnosti v kilokalorijah (porabljene kilokalorije v 60 minutah telesne dejavnosti) in pripadajoče vrednosti presnovnega ekvivalenta dejavnosti (MET).

Opomba2019-04-250851...

Literatura:

Jette M, Sidney K, Blümchen G. Metabolic equivalents (METS) in exercise testing, exercise prescription, and evaluation of functional capacity. Clin Cardiol. 1990;13(8):555-565.

Harrell JS, McMurray RG, Baggett CD, Pennell ML, Pearce PF, Bangdiwala SI. Energy costs of physical activities in children and adolescents. Med Sci Sport Exerc. 2005;37(2):329-336.

Bitar A, Fellmann N, Vernet J, Coudert J, Vermorel M. Variations and determinants of energy expenditure as measured by whole-body indirect calorimetry during puberty and adolescence. Am J Clin Nutr. 1999;69(6):1209-1216.

Ridley K, Ainsworth BE, Olds TS. Development of a compendium of energy expenditures for youth. Int J Behav Nutr Phys Act. 2008;5(1):45.

Ainsworth BE, Haskell WL, Whitt MC, et al. Compendium of physical activities: an update of activity codes and MET intensities. Med Sci Sports Exerc. 2000;32(9; SUPP/1):S498-S504.

Ainsworth BE, Haskell WL, Herrmann SD, et al. 2011 Compendium of Physical Activities: a second update of codes and MET values. Med Sci Sport Exerc. 2011;43(8):1575-1581.

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač
Tehnični urednici: asist. Kaja Meh in doc. dr. Jerneja Premelč

Izdajo te publikacije sta omogočila sofinanciranje Fundacije za šport in Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije.