X
01apr.

Spretnost plavanja z rešilnim jopičem

Uporaba rešilnih jopičev je predpisana pri vodnih športih, zato naj bi učenec poleg usvojenega znanja plavanja pridobil tudi znanje o uporabi rešilnega jopiča. Ob tem se mora zavedati, da je to nujna samozaščita pred težavami v vodi ali celo utopitvijo.

Izr. prof. dr. Jernej Kapus

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

UVOD

Rešilni jopič je drugi najpomembnejši pripomoček, ki ga moramo uporabiti pri vodnih športih. Prvi so možgani. Ko se ukvarjamo z dejavnostmi v vodi in ob njej, se moramo zavedati svojega znanja, spretnosti in sposobnosti ter nikoli podcenjevati narave. Rešilni jopič ima pridevnik »rešilni« z razlogom.1 To zavedanje je ob znanju pravilne uporabe in spretnosti plavanja v rešilnem jopiču pomemben temelj vodne kompetence varnega plavalca.2

Starši in učitelji se moramo zavedati, da bo plavalni začetnik s svojim učnim napredkom in telesnim razvojem lahko postal tudi navdušenec nad različnimi plavalnimi dejavnostmi in drugimi vodnimi športi, pri katerih je znanje plavanja nujen pogoj varnosti. Plavalni napredek pa lahko učenca zavede, ga zaslepi, da preceni svoje znanje in sposobnosti ter se vodnih športov loti preveč pogumno in/ali brezbrižno. Tveganje za nesrečo je še toliko večje, ker se večina plavalnih dejavnosti in vodnih športov izvaja:

 • v naravnem okolju, pogosto v plavališčih brez prisotnega reševalca iz vode, in v pogojih, ki se lahko zelo hitro spremenijo.
 • z uporabo dodatne opreme, pri kateri ob neveščem rokovanju lahko pride do poškodbe ali zaradi udarca celo do nezavesti.

To sta vsaj dva razloga, zakaj je uporaba rešilnih jopičev pri večini plavalnih dejavnosti (plavanje v morju, vodne atrakcije v vodnih parkih itd.) in vodnih športov (veslanje na deski stoje, jadranje na deski, vožnja v različnih plovilih itd.) predpisana (Slika 1). Zaradi tega varnostnega pogoja se je število utopitev pri dejavnostih, ki uporabljajo različna plovila, ponekod po svetu celo prepolovilo.3

Slika 1

Rešilni jopič je obvezna oprema pri večini plavalnih dejavnosti in vodnih športov (foto Jernej Kapus)

Slika1_mala

VRSTE REŠILNIH JOPIČEV

Rešilne jopiče lahko razdelimo na napihljive in tiste iz pene. Napihljiv jopič je sestavljen iz neprepustne podloge. Podloga je všita v telovnik iz blaga, ki se napolni s plinom iz jeklenke. Nekateri se napihnejo samodejno, ko pridejo v stik z vodo, drugi mehansko s potegom vrvice. Obe vrsti lahko tudi sami napihnemo in jih izpraznimo. Pri jopiču iz pene so v tkanino telovnika všiti bloki pene. Obe vrsti imata svoje prednosti in slabosti (Preglednici 1 in 2).4

Preglednica 1

Prednosti in slabosti napihljivega jopiča

PREDNOSTI

SLABOSTI

 • Ko ga ne uporabljamo, zaseda manj prostora.
 • Z njim smo bolj okretni, lažje opravljamo različna dela in zapuščamo plovilo.
 • V njem zasedemo manj prostora na različnih plovilih.
 • Z njim je manjša možnost poškodb pri skoku (na noge) v morje.
 • V vodi se lahko sam aktivira.
 • Sprožilni mehanizem lahko odpove.
 • Če ga prerežemo, se izprazni.
 • Potrebuje redne preglede in skrbno vzdrževanje.
 • Shranjevati ga je treba v suhem prostoru.
 • Jeklenko s plinom je treba kupiti in preveriti njen rok trajanja.

Preglednica 2

Prednosti in slabosti jopiča iz pene

PREDNOSTI

SLABOSTI

 • Vedno deluje, ni tveganja, da se ne bi napihnil.
 • Deluje tudi prerezan.
 • Toplotno izolira.
 • Ne zahteva posebne nege.
 • Omejuje gibanje na krovu in v vodi.
 • Ni ga mogoče prilagoditi glede na našo telesno zgradbo.
 • Je velik in ga ni mogoče zložiti.
 • Na voljo ni veliko bolj sodobnih modelov in dodatne opreme.

Rešilne jopiče delimo tudi glede na velikost vzgona, ki ga ustvarjajo.4

 • Plavalni jopič, ki nudi 50 Newtonov vzgona. V to skupino spadajo različni telovniki, ki so bolj plavalni pripomočki, kot rešilni jopiči. V njem je možno plavati, nudi pa premalo vzgona, da bi omogočil plavalnim začetnikom, da se obdržijo na gladini. Namenjen je predvsem za vožnjo z vodnim skuterjem ali kajakom ter za vodne športe na mirnih vodah. Ni pa primerna zaščita pri jadranju.4
 • Rešilni jopič, ki nudi 100 Newtonov vzgona. Tak rešilni jopič nas obdrži na gladini in nas v največ desetih sekundah obrne iz prsnega v hrbtni položaj. Opremljen je z odsevnimi elementi in s piščalko. Za jadranje na mirnem morju je ta vrsta jopiča dovolj.4
 • Rešilni jopič za odprto morje, ki nudi 150 Newtonov vzgona. V to skupino spadajo rešilni jopiči za plovbo na odprtem morju. Jopič je samonapihljiv, lahko pa ga napihnemo tudi sami. V največ petih sekundah nas obrne iz prsnega v hrbtni položaj. Opremljen je z odsevnimi elementi, s piščalko, z zanko za privezovanje na čoln in z lučko.4
 • Poklicni rešilni jopič, ki nudi 275 Newtonov vzgona. V to skupino spadajo rešilni jopiči za jadranje v najzahtevnejših pogojih. Jopič je zasnovan tako, da nas v petih sekundah obrne iz prsnega v hrbtni položaj tudi takrat, ko smo oblečeni v težka jadralna oblačila.4

Rešilni jopič mora ustrezati certifikatu varnosti, uporabniki pa si ga moramo znati nadeti in primerno ter pravilno uporabljati. Pri tem sledimo navodilom proizvajalca.

UČITELJ S POUČEVANJEM RAZVIJA SPRETNOST IN ZAVEDANJE O UPORABI REŠILNEGA JOPIČA

Učitelj mora spodbujati uporabo rešilnega jopiča. Učencu predstavi, kdaj ga uporablja in kako rokuje z njim. Slednje naj bo tudi v obliki praktičnega izkustva. Spretnost plavanja z rešilnim jopičem spada med spretnosti, ki se nanašajo na okolje (sem uvrščamo še spretnost plavanja v obleki in spretnost plavanja v odprtih vodah). To pomeni, da učitelj poučuje vse spretnosti vodne kompetence, ki se neposredno nanašajo na učenca, še v različnem okolju (z rešilnim jopičem, z obleko, v valoviti vodi, v razburkani vodi, v vodi s tokom, v hladni vodi …). Pri tem mora seveda poskrbeti, da so tudi zahtevnejši pogoji za učenca še vedno varni in nadzorovani.

Učenec naj si rešilni jopič obleče in (z njim):

 • pade in skoči na noge v vodo (Sliki 2),
 • v različnih položajih vadi izdihovanje v vodo (Slika 3),
 • lebdi in plava v hrbtnem ali pokončnem ali prsnem položaju (Slike 4 in 5),
 • se čelno ali vzdolžno obrača iz hrbtnega v prsni položaj ali obratno,
 • spreminja smeri v levo ali desno med plavanjem v prsnem ali hrbtnem položaju,
 • vadi izhode iz plitve ali globoke vode ali po stopnicah, ki so spolzke (če je mogoče).

Sliki 2

Padec in skok v vodo z rešilnim jopičem (foto Jernej Kapus)

Slika3levo_malaSlika3desno_mala

Slika 3

Pihanje mehurčkov med lebdenjem na gladini z rešilnim jopičem (foto Jernej Kapus)

Slika2_mala

Sliki 4

Lebdenje na gladini v bombici in zvezdici z rešilnim jopičem (foto Jernej Kapus)

Slika4levo_malaSlika4desno-mala

Sliki 5

Plavanje v hrbtnem in prsnem položaju z rešilnim jopičem (foto Jernej Kapus)

Slika5levo_malaSlika5desno_mala

Te naloge niso enostavne. Rešilni jopič sicer poveča učenčevo plovnost, vendar mu predstavlja tudi neroden oklep, ki ga pri teh gibanjih ovira. Na tak način bo učenec spoznal, da so lahko njegovo znanje in sposobnosti tudi omejene, in se začel zavedati, da je uporaba rešilnega jopiča nujna samozaščita pred težavami v vodi ali celo utopitvijo.

VIRI

1Strnad, Ž. (2021). Kako izbrati pravi rešilni jopič? https://wasup.si/blogs/blog/kako-izbrati-pravi-resilni-jopic

2Stallman, R. K., Moran, K., Quan, L. in Langendorfer, S. (2017). From Swimming Skill to Water Competence: Towards a More Inclusive Drowning Prevention Future. International Journal of Aquatic Research and Education, 10(2).

3Denny, S. A., Quan, L., Gilchrist, J., McCallin, T., Shenoi, R., Yusuf, S., Hoffman, B. in Weiss, J. (2019). Prevention of Drowning. Pediatrics, 143(5), 1−11.

4Rešilni jopič: Ali potrebujete svojega? https://www.yachting.com/sl-si/news/life-jacket-do-you-need-your-own

 

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač
Tehnični urednici: asist. Kaja Meh in doc. dr. Jerneja Premelč

Izdajo te publikacije sta omogočila sofinanciranje Fundacije za šport in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.