X
27apr.

Okrevanje evropske družbe bo v prihodnosti močno odvisno tudi od tega, kako telesno zmogljivi bodo evropski otroci in mladostniki

FitBack - interaktivna, večjezična in brezplačna spletna aplikacija za vrednotenje telesne zmogljivosti lahko korenito pripomore k pokoronskemu okrevanju otrok in mladostnikov v Evropi in po svetu

Fitback 

Evropa se sooča z vrsto izzivov, za katere še nimamo učinkovitih rešitev. Pri iskanju le-teh pa tudi vse (pre)pogosto nastopa zgolj kot gasilec, namesto da bi se odzvala pravočasno in na pravi način. Za to pa predvsem potrebujemo dovolj energije in zmogljivosti. Še posebej generacije, ki prihajajo in se bodo z izzivi ukvarjale v prihodnosti. Na tej točki bi moralo evropske politične odločevalce močno skrbeti. Dejstvo je namreč, da se mladi za spodbujanje zdravega telesnega, kognitivnega in duševnega razvoja že nekaj časa ne gibajo dovolj. Posledično upada tudi njihova telesna zmogljivost, ki je dober kazalnik splošnega zdravja ter njihovih miselnih zmožnosti. In pandemija COVID-19 je razmere le še poslabšala.

Kako fit so torej danes otroci in mladostniki, stari od 6 do 18 let, v posameznih evropskih državah, kažejo podatki raziskave z naslovom European fitness landscape for children and adolescents: updated reference values, fitness maps and country rankings based on nearly 8 million test results from 34 countries gathered by the FitBack network, ki je nastala v koordinaciji raziskovalcev skupine SLOfit na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani in je bila pred kratkim objavljena v British Journal of Sports Medicine.

 

Kaj ugotavljajo raziskovalci?

Na podlagi zbranih podatkov so avtorji pripravili standarde telesne zmogljivosti trenutne evropske populacije mladih, starih od 6 do 18 let, ki z različnimi merskimi nalogami telesne zmogljivosti omogočajo primerjavo z drugimi evropskimi vrstniki kot tudi z zdravstvenim tveganjem, ki izhaja iz rezultata. Primerjava telesne zmogljivosti po državah tako kaže, da imajo severne (Danska, Finska, Islandija, Norveška) ter srednje-vzhodno evropske države (Slovenija, Češka in Slovaška) najbolj telesno zmogljive otroke in mladostnike, medtem ko je zmogljivost otrok in mladostnikov v državah južne Evrope (Španija, Italija, Grčija) ter Združenega kraljestva razmeroma nizka. 

Namen raziskave je zagotavljati orodja za uporabo raziskovalcem in praktikom na področju športne vzgoje, športa in zdravja ter oblikovalcem politik po vsej Evropi za preučevanje trenutnih negativnih zdravstvenih trendov, učinkov sistemskih intervencij in nacionalnih politik za promocijo rednega gibanja ter zdravega življenjskega sloga pri otrocih na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. S tem pa tudi napovedovanje prihodnjih trendov o zdravju prebivalstva na sploh.

Zakaj so izsledki tako pomembni?

Telesna zmogljivost je odličen kazalnik splošnega zdravja in kognitivnih zmožnosti naše mladine. Zato jo je priporočljivo spremljati tako na ravni posameznika kot populacije. Slovenija je ena redkih držav, ki ima s sistemom SLOfit vpogled v trende telesne zmogljivosti mladih. Večina drugih držav se zanaša zgolj na sporadične bolj ali manj dobre podatke na izbranih vzorcih.

Zato je skupina evropskih raziskovalcev, pod vodstvom prof. dr. Gregorja Juraka, pripravila spletno platformo FitBack, namen katere je: 1) učiteljem in trenerjem (po)nuditi praktično orodje za spremljanje telesne zmogljivosti ter 2) političnim odločevalcem zagotoviti ključne informacije za razvoj sistemov spremljanja telesnih zmogljivosti na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni.

»Praktična vrednost izsledkov te študije je izjemna. Krivulje telesne zmogljivosti smo namreč implementirali v interaktivno poročilo o telesni zmogljivosti. Tako uporabnik v spletni obrazec vnese podatke in nemudoma se mu izpišejo povratne informacije, npr. kakšna je njegova mišična moč v primerjavi z evropskimi vrstniki in kakšno zdravstveno tveganje izhaja iz njegovega rezultata. Poročilo smo nadgradili še z infografikami za izboljšanje srčno-dihalne zmogljivosti, jakosti in moči,« razlaga dr. Jurak.

Aplikacija FitBack zato pomeni velik korak naprej pri spremljanju telesne zmogljivosti evropskih otrok in v izobraževanju o pomenu te zmogljivosti za razvoj gibalne pismenosti (ang. physical literacy), t.j. procesu, ki omogoča vseživljenjsko ukvarjanje z gibanjem za zdravje in dobro počutje.

 

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač
Tehnični urednici: asist. Kaja Meh in doc. dr. Jerneja Premelč

Izdajo te publikacije sta omogočila sofinanciranje Fundacije za šport in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.