X
09avg

Potapljanje omogoča otroku odkrivanje podvodnega sveta

Plavanje je življenjskega pomena, saj se z dobrim plavalnim znanjem obvarujemo pred utopitvijo. Pogoji za učinkovito učenje plavanja so prilagojenost na vodo, posebej še zmožnost lebdenja na vodni gladini, potopitev glave in izdih v vodo. Hkrati pa so to osnovne veščine potapljanja, ki nam omogočajo pogled v podvodni svet. S potapljanjem pod morsko gladino spoznamo pisano življenje v povsem drugačnem okolju, popestrimo svoje počitniške dni in krepimo srčno-žilno in pljučno zmogljivost.

Katarina Bizjak Slanič1, prof. dr. Gregor Jurak2 in prof. dr. Marjeta Kovač2
1
OŠ Janka Glazerja, Ruše, 2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Plavanje je življenjskega pomena, saj se z dobrim plavalnim znanjem obvarujemo pred utopitvijo1-3. Prav zato imamo v slovenskem osnovnošolskem sistemu že več kot petdeset let vzpostavljen učinkovit sistem poučevanja plavanja, večina otrok pa zaključi obvezno šolanje kot plavalci4,5. Pogoji za učinkovito učenje plavanja in s tem varnost pri izvajanju drugih dejavnosti v vodi, na vodi in pod njo so tudi lebdenje na vodni površini, ki nam omogoča počivanje, potopitev glave in izdih v vodo1,2. To so tudi osnove veščine, ki jih mora usvojiti začetnik pred »pravim« potapljanjem, športom, ki je priljubljen tako med otroki kot odraslimi. Potapljanje nam omogoča, da pokukamo v  zanimiv podvodni svet in njegove skrivnosti, občudujemo pisane živali, raznoliko rastlinstvo, različne kamne, lupine školjk, korale …, hkrati pa s potopom v »neznano« premagujemo svoje strahove pred vodo, njeno globino, ujetostjo v neznanem svetu in nevarnostmi, s katerimi se lahko srečamo v okolju, v katerem smo samo začudeni obiskovalci. Zanimivo je, da se večina ljudi boji prav morskih psov, čeprav je verjetnost, da ga bomo srečali v naših vodah, skoraj nična.

Potop glave je ena od veščin prvega dela poučevanja plavanja, ki ga imenujemo privajanje na vodo in ga lahko vadimo tudi v domači kadi1. Med potopom glave naj se otrok nauči tudi izdihniti v vodo. Prav tako mora usvojiti lebdenje na vodni površini v različnih položajih (na hrbtu, trebuhu, v klopčiču kot žoga). Ko otrok vse to naredi brez strahu, se lahko loti prvih potapljaških podvigov. Poletne počitnice, posebej na morju, so primerne tudi za take izzive, zato je Katarina Bizjak Slanič za bralce Cicibana pripravila nekaj nalog, s katerimi bo otrok na igriv način spoznal osnove plavanja1,2,7 in potapljanja6, hkrati pa bo razvijal tudi svojo srčno-žilno in dihalno zmogljivost.1,2

Otrok se naj najprej potaplja brez pripomočkov, nato pa naj se nauči potapljanja z masko, ki mu bo omogočila neovirano gledanje pod gladino in s tem boljši pogled v podvodni svet, in dihalko, ki olajša dihanje. Med potapljanjem lahko prinese z morskega dna kamen, školjko ali plovno oziroma potopljivo igračko, lahko se tudi preizkusi, kako daleč lahko plava pod vodo. Vedno pa bodite v njegovi neposredni bližini in ga nadzorujte. Za samostojno potapljanje  predlagamo, da se otrok s tem seznani v plavalni šoli v naravi ali na plavalnem tečaju. Če ga bo potapljanje zanimalo, ga vključite v poseben potapljaški tečaj, kjer bo dobil tako praktična kot teoretična znanja o varnem potapljanju. Pa tudi sami se lahko vpišete v potapljaški tečaj, ki vam bo s pridobljenim znanjem in potrdilom omogočal potapljanje v različnih delih sveta.

Na straneh Fakultete za šport (http://eucenje.fakultetazasport.si/plavanje1.php) je z video gradivom v e-obliki predstavljeno začetno učenje plavanja6, številne zanimive igre pa lahko najdete v priročniku Morski konjiček1, naprednejši potapljači pa lahko na straneh Slovenske potapljaške zveze (https://www.spz.si/za-varno-potapljanje/) najdejo nasvete o varnem potapljanju8 in si pogledajo tudi njena video gradiva za izobraževanje.9

Literatura:

1 Jurak, G. in Kovač, M. (1998). Morski konjiček, priročnik za učenje plavanja. Ljubljana: Zavod za šport Slovenije.
2 Kapus, V., Štrumbelj, B., Kapus, J., Jurak, G., Šajber Pincolič, D., Vute, R. idr. (2006). Plavanje, učenje – slovenska šola plavanja za novo tisočletje. Ljubljana: Fakulteta za šport.
3 Brenner, R. A., Taneja, G. S., Haynie, D. L., Trumble, A. C., Qian, C., Klinger, R. M. in Klebanoff, M. A. (2009). Association between swimming lessons and drowning in childhood: A case-control study. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 163(3), 203–210.
4 Kovač, M. in Jurak G. (2012). Izpeljava športne vzgoje. Ljubljana: Fakulteta za šport.
5 Kovač, M., Markun Puhan, N., Lorenci, B., Novak, L., Planinšec, J., Hrastar, I. idr. (2011). Učni načrt. Program osnovna šola. Športna vzgoja [Elektronski vir]. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Zavod RS za šolstvo.
6 Pistotnik, B. (2002). Potapljanje za vsakogar: priročnik za prosto potapljanje. (2. popravljena izdaja). Ljubljana: Fakulteta za šport.
7 Kapus, J., Šajber, D. in Štirn, I. (2012). Začetno učenje plavanja. Učenje osnovnih plavalnih tehnik, nadvodnih obratov in osnovnega skoka na glavo v vodo. http://eucenje.fakultetazasport.si/credits.php?id=1
8 Za varno potapljanje. Slovenska potapljaška zveza. https://www.spz.si/za-varno-potapljanje/
9 Pravilniki in gradiva za področje izobraževanja v SPZ (2013). https://www.spz.si/gradiva-pravilniki-in-obrazci-za-potapljace-instruktorje-in-tecajnike/

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač
Tehnični urednici: asist. Kaja Meh in doc. dr. Jerneja Premelč

Izdajo te publikacije sta omogočila sofinanciranje Fundacije za šport in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.