X
19apr

Kaj pa vlaganje v otroke in zdravo življenje, dragi politiki?

Kako pomembna zdravstvena preventiv je redna telesna dejavnost smo se, če ne prej, zelo dobro prepričali zadnji dve leti. Zato si v SLOfit ne znamo zamišljati resne stranke, ki v svoj predvolilni program, slednji bo namreč dajal smer vsem njenim prihodnjim dejanjem, ni vključila akcijskega načrta za zagotovitev zdravega in aktivnega življenja za vse, od zgodnjega otroštva do pozne starosti. A žal ugotavljamo, da je skrb za telesno zmogljivost otrok, mladostnikov in odraslih precej nepom...

Bo že držalo, da se na načelni ravni politične stranke sicer z nami strinjajo in tudi podpirajo naša prizadevanja za vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti ter dvig zdravstvene in gibalne pismenosti, toda - ko nas zanimajo konkretni ukrepi, s katerimi bi denimo takoj začeli odpravljati posledice korona izolacijskih ukrepov pri otrocih in mladini, ostanemo obrez odgovorov. Zdi se, da še najbolj podpirajo takojšno ponovno uvedbo programa Zdrav življenjski slog v osnovnih šolah.  

Čeprav smo kot prvi na svetu prav v skupini SLOfit ugotovili, za kako drastičen upad telesne zmogljivosti gre pri otrocih in mladostnikih, zaradi gibalnih omejitev korona ukrepov. In na podlagi tega tudi predlagali preproste ter dokazano učinkovite ukrepe, ki smo jih zbrali v COVID-19 Fitbarometer ter predstavili odgovornim v Državnem zboru.

A trenutno vladajoče stranke žal niso podprle ključnih ukrepov. Namesto tega je vlada raje vlagala v turistične bone, gospodarstvo in zdravstveni sistem, v telesno zmogljivost in s tem povezanimi zmožnostmi za krepitev odpornosti, boljše telesno, duševno in socialno zdravje ter bolj učinkovito učenje pa ne.

Zato smo pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami največjim političnim strankam zastavili konkretna vprašanja o njihovi politični podpori nekaterim ukrepom za dvig telesne zmogljivosti otrok in mladostnikov. Saj smo le ljudje, še posebej pa otroci, dejansko tisti, v katere bi morali vlagati. Ker … 

 1. Gospodarskega okrevanja ne bo, če prebivalci ne bomo dovolj zmogljivi, da bi lahko bili produktivni.  
 2. Vlaganja v zdravstveni sistem so povsem jalova, če ne poskrbimo za manjšo obolevnost. Tu pa so ustrezne gibalne navade in dvig odpornosti z zboljšanjem telesne zmogljivosti ključne. 
 3. Z vrnitvijo zelo uspešnega programa Zdrav življenjski slog v naše OŠ ter dodatno uro športne vzgoje na teden pa takoj začeli zmanjševati nakopičene negativne učinke telesne nedejavnosti otrok. 

V preglednici je prikazana kratka analiza odgovorov tistih političnih strank, ki so podale odgovore. Stranka SAB je zgolj posredovala povezavo na njihov volilni program, medtem ko se stranke Gibanje svoboda, Desus, Povežimo Slovenijo in SMC niti niso odzvale našemu vabilu za sodelovanje.

Na podlagi odzivov žal ugotavljamo, da v političnih prioritetah strank ni zaznati drastičnega preobrata v dosedanjem odnosu do tega znanstveno dokazanega pomembnega področja, ki bo imelo dolgoročne posledice na našo družbo. Med njihovimi odgovori, z izjemo nekaj strank glede ponovne uvedbe programa Zdrav življenjski slog, namreč ni vidnih takojšnjih ukrepov, le načelna podpora prizadevanjem za dvig telesne zmogljivosti populacije, ki pa na podlagi naših spoznanj pomeni zgolj slabšanje stanja.

V nadaljevanju tudi v celoti predstavljamo odgovore tistih, ki so odgovorile na naša vprašanja ter naše kratke komentarje pri nekaterih odgovorih. Vrstni red strank je narejen glede na to, kako hitro so posredovale odgovore na naša vprašanja.

Sistemsko financiranje Športnovzgojnega kartona

DEJSTVA 

V Športnovzgojni karton (ŠVK) je letno vključeno okoli 200.000 otrok in mladostnikov. Država zanj kljub več-desetletnim prizadevanjem še vedno ni uredila sistemskega financiranja. Vsako leto znova se Fakulteta za šport pogaja s pristojnim ministrstvom, da dobi nekaj sredstev za to, da obdela podatke in šolam posreduje povratne informacije na ravni učenca, oddelka in cele šole. Ta sredstva že več let znašajo manj kot 30.000 evrov na letni ravni, kar pomeni 15 centov na učenca. To niti slučajno ne pokrije stroškov teh obdelav, kaj šele vzdrževanja in razvoja celega sistema, t.j. platforme SLOfit vključno s SLOfit nasvet, spletnega mesta Moj SLOfit z dostopom do podatkov ter socialnih omrežij SLOfit Facebook, YouTube in Instagram. Te stroške fakulteta krije iz lastnih raziskovalnih in drugih sredstev, kar pa je zanjo izjemno zahtevno. Po drugi strani država zagotavlja sistemsko financiranje za nekatere druge preventivne programe. Npr. presejalna programoma Dona in Svit imata zakonsko podlago za sistemsko financiranje, kar pomeni, da stroške zanje v celoti krije država. Tako denimo za slednjega skupno namenimo 5 milijonov evrov letno. Kar v raziskovalni skupini SLOfit seveda pozdravljamo in žal nam je, da tako pomemben preventivni program dosega le okoli 60% odzivnost. Ne vidimo pa razlogov, zakaj ŠVK ne bi mogel biti sistemsko financiran, zato smo na stranke naslovili naslednje vprašanje:

V raziskovalni skupini SLOfit smo z meritvami za Športnovzgojni karton, v okviru katerih smo naredili že 7 milijonov meritev ter o pomenu gibanja ter zdravega življenjskega sloga kot pomembnih zdravstvenih preventiv poučili že več kot polovico Slovencev. Na temelji štirih desetletij dela z otroki in mladino pa smo tako razvili, za uporabnike povsem BREZPLAČEN IN V SVETU EDINSTVEN PREVENTIVNI PROGRAM ZA SPREMLJANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI SKOZI VSE ŽIVLJENJE.  
ZATO NAS UPRAVIČENO ZANIMA: KAKO NAMERAVATE V VAŠI STRANKI ZAGOTOVITI TUDI SISTEMSKO FINANCIRANJE SLOfit?

SDS

Slovenska demokratska stranka podpira dostopnost in možnosti vključevanja v športno-gibalne aktivnosti čim širšemu kroga prebivalstva. Zagovarjamo integralnost državnega proračuna in menimo, da je naloga vsake vlade, da zagotovi dovolj proračunskih sredstev za izvajanje dejavnosti in programov na vseh področjih, torej tudi na področju gibanja in zdravega življenjskega sloga.

Komentar: Tako je že sedaj in ŠVK je izrazito nesistemsko in podhranjeno financiran.

NSi

Na pobudo NSi in koalicijskih poslanskih skupin je bil na 35. nujni seji Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ki je potekala 22. aprila 2021 sprejet sklep: »Odbor za izobraževanje, znanost, šport in mladino predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da preuči možnost povečanja športno-gibalnih dejavnosti na šoli.«
Pomembno je, da že v otroški dobi spoznamo pomen gibanja, da na gibanje navajamo otroke že od malih nog in da jim to preraste v navado. Pri tem je zelo pomembna vloga družine pa tudi šole. Otroci so obenem dokazano bolj uspešni pri učenju, če so redno telesno aktivni.
Raziskave po svetu kažejo, da do sedaj nobena intervencija za izboljšanje telesnega stanja otrok (tj. zmanjšanje debelosti, povečanje gibalnih sposobnosti otrok) ni uspela, če ni bila narejena v šoli.
V NSi predlagamo, da se vprašanje financiranja projekta SLOfit ustrezno rešuje v okviru priprave nove resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji.

Komentar: ŠVK je urejen znotraj šolske zakonodaje, zato ne sodi pod nacionalni program športa.

SD

V našem programu smo se zavezali povečanju preventivnih programov zdravega načina življenja (str. 182: https://socialnidemokrati.si/drugace/).  

Komentar: Naše vprašanje se zelo konkretno nanaša na sistemsko financiranje ŠVK, na kar nismo dobili odgovora.

LEVICA

Zdravstvena preventiva v smeri zagotavljanja zdravega življenjskega sloga je zelo pomembna in signifikantna. Zato bomo preučili možnost zagotavljanja sistemskega financiranja preventivnega programa za spremljanje telesne zmogljivosti.

Komentar: Naše vprašanje se zelo konkretno nanaša na sistemsko financiranje ŠVK, na kar nismo dobili odgovora.

LMŠ

V programu LMŠ poudarjamo pomembnost sofinanciranja programov, ki promovirajo fizično aktivnost, ozaveščajo o pozitivnih učinkih redne vadbe, spodbujajo enakost med spoloma, socialno vključenost, opolnomočenje športnih organizacij, dvig kompetenc strokovnega kadra … Eden izmed takšnih programov je zagotovo Erasmus+ šport. Gre za možnost neposrednega črpanja nepovratnih sredstev, ki jih ima na voljo Evropska komisija za vladne, nevladne in športne organizacije ter klube in šole.
Slovenija program Erasmus dobro pozna na šolskem področju, zelo slabo pa na področju športnih programov, ki zagotavljajo 80-odstotno sofinanciranje za vse programe, ki implementirajo prej omenjene politike. Proračun za program Erasmus+ v obdobju 2021–2027 znaša več kot 26 milijard evrov. Slovenija je po učinkovitosti črpanja teh nepovratnih sredstev na Erasmus+ na repu držav.
Ključen odgovor, kako zagotoviti sistemsko financiranje, je sistemska promocija črpanja nepovratnih sredstev za športne programe v okviru Erasmus+ šport.

Komentar: Sredstva E+ Šport ne predstavljajo sistemskega, temveč projektno financiranje. SLOfit ekipa je pri tem zelo dejavna in brez tovrstnega njenega angažmaja v tem in Horizon programu ne bi mogla razviti SLOfit sistema do te mere, kjer je danes.

Vadba in/ali zapestnica na zdravstveno napotnico

DEJSTVA  

Šport, zaradi pozitivnih učinkov na zdravje, izrazito:  

 • zmanjša odsotnost od dela zaradi kronično nenalezljivih bolezni, povezanimi z gibalno nedejavnostjo,  
 • stroške zdravljenja teh bolezni.   

Na podlagi raziskav iz tujine lahko po konservativni različici ocenimo, da je povprečni letni strošek absentizma (odsotnosti od dela) na zaposlenega 72 EUR, povprečni letni strošek zdravljenja zaradi gibalne nedejavnosti pa 21 EUR.   

Ko pomnožimo to z ustrezno slovensko populacijo, ugotovimo,   

 • da športno udejstvovanje ljudi naši družbi letno prihrani 31,7 milijonov EUR za absentizem in   
 • 16 milijonov EUR za zdravljenje bolezni, ki so povezane s telesno nedejavnostjo.  

STE PRIPRAVLJENI VSEM DRŽAVLJANOM (oziroma vsaj zdravstveno ogroženim v vseh generacijah) V OKVIRU ZDRAVSTVENE PREVENTIVE SOFINANCIRATI ŠPORTNO VADBO PRI POSEBEJ VERIFICIRANIH VISOKO KOMPETENTNIH IZVAJALCIH?  
ALI Z NAPOTNICO SOFINANCIRATI NAKUP PAMETNE ZAPESTNICE? In tako sistemsko gojiti kulturo zdravega življenjskega sloga.  OZIROMA: KAKO NAMERAVATE VI SLOVENCE SPRAVITI V GIBANJE? 

SDS

V Vladi Janeza Janše smo na namenili izdatna sredstva primarno raven, in posledično tudi za preventivne dejavnosti. Centri za krepitev zdravja po zdravstvenih domovih imajo programe za telesno aktivnost različnih skupin prebivalcev. V načrtu je tudi dnevno ura telesne aktivnosti v šolah. Znotraj reforme zdravstva in zavarovalnega sistema vidimo možnost uvajanja bonusov, če bo zavarovana oseba redno telesno aktivna v organizirani obliki. In tu smo zelo navdušeni in želimo sodelovanja tudi na način kot spodbujate v Slofit - oživitev projekta "Kaveljci in korenine" kot je potekal pred cca. 40 leti.

NSi

NSi je podprla poslanski zakon, ki je 23. september razglasil za nov državni praznik – dan slovenskega športa. Ta ponuja priložnost za promocijo gibanja v šolah, na delovnih mestih, v okviru različnih organizacij za vse generacije, od otrok do upokojencev.
V Državnem zboru je v zakonodajnem postopku in bo še ta teden sprejet predlog koalicijskih poslanskih skupin (tudi NSi), ki bi v obdobju 2023-2027 zagotovil 150 mio eur za financiranje in sofinanciranje investicij v športu, povprečno 30 mio eur letno. To je podlaga za razpise, ki bodo omogočili izgradnjo in obnovo športne infrastrukture po vsej Sloveniji. Ključno je, da tudi v tem smislu decentraliziramo državo – da se lahko državljani športno udejstvujejo blizu svojega doma.
Z novelo Zakona o dohodnini in novelo Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb so se uresničila naša dolgoletna prizadevanja za višje davčne olajšave za šport, s čimer se k podpori športu spodbujajo tako posamezniki kot podjetja.
Za podjetja: določila se je višja olajšava za donacije tudi za športne namene, in sicer se je dvignila z 0,3 % na 1 %. Poleg tega so se športni nameni umestili med namene, za katere je mogoča še dodatna olajšava v višini 0,2 %. Skupaj torej po novem 1,2 % namesto prejšnjih 0,3 %. Oblikovala se je tudi nova olajšava za donacije izvajalcem programa vrhunskega športa v višini 3,8 % prihodka.
Za posameznike: z 0,5 % na 1 % smo v okviru PKP dvignili del dohodnine, ki ga lahko fizične osebe namenijo nevladnim organizacijam v javnem interesu, med katere spadajo tudi športne organizacije.

SD

S sistemskimi ukrepi bomo spodbujali športno dejavnost vseh starostnih kategorij prebivalstva in pri tem sledili demografskim trendom v družbi. Ustvarjali bomo pogoje za zdrav razvoj otrok in mladine, kakovostno življenje v aktivnem življenjskem obdobju in polno življenje starostnikov. Upoštevali bomo povezanost in prepletenost športa s področji turizma, izobraževanja, znanosti, kulture, gospodarstva in zdravstva. Poiskali bomo sinergije in razmislili o drugačni organizacijski umeščenosti športa znotraj vladne strukture. 
Prihajajoče obdobje bo tudi obdobje poteka veljavnosti nacionalnega programa športa, kar bo predstavljajo še poseben izziv, saj bo treba ustrezno prevetriti doseganje ciljev obstoječega programa in skupaj s stroko in civilno družbo na področju športa pripraviti program za naslednje desetletno obdobje. Socialni demokrati smo področju športa namenili str. 188-190 v našem programu: https://socialnidemokrati.si/drugace/

Ukrepi: 

 • Pripraviti nov nacionalni program športa.
 • Smotrneje umestiti področja športa znotraj organizacijske strukture vlade, predvsem z vidika prihodnjih programskih sinergij področij.
 • Ustvariti bolj spodbudno davčno okolje za vlaganje v šport in davčne vire iz športa usmerjati nazaj v šport.
 • Nadgraditi področje dvojne kariere športnikov in vrhunski selekciji zagotoviti pogoje za vključitev v procese izobraževanja in vključitve na trg dela v javnem in zasebnem sektorju.
 • Omogočati čim širšo dostopnost do športnih in gibalnih dejavnosti vsem kategorijam prebivalstva, glede na cilje in zmožnosti.
 • Omogočati čim širšo dostopnost do znanj s področja športa in gibalne dejavnosti in s tem vplivati na večjo kakovost izvajanja teh storitev v celotni programski podstrukturi športa in za vse kategorije prebivalstva.
 • Zagotoviti celovito integriteto športa in ustvariti mehanizme za preprečevanje pojavljanja odklonov, povezanih s sodobno družbo (nasilje, doping, prirejanje športnih rezultatov ipd.).

LEVICA

Na področju financiranja športa imamo v programu za letošnje državnozborske volitve predviden ukrep po katerem bomo sredstva, namenjena v letnem programu športa na državni ravni zvišali na vsaj 40 milijonov evrov in tako povečali državno sofinanciranje programov športa in gradnjo oziroma obnovo športne infrastrukture. Takšno številko smo zapisali, ker menimo da obseg proračuna to omogoča in ker menimo, da bi s tem bistveno povečali dostopnost športa za vse generacije. V okviru tega bi se lahko financirala tudi vadba v okviru zdravstvene preventive.
Ne. Pametna zapestnica ima več možnih načinov uporabe, ne samo za šport. Samo posedovanje pametne zapestnice še ne pomeni, da se bo njen lastnik tudi športno udejstvoval. Monogo bolj smiselno je že tako omejena javna sredstva usmeriti v povečanje dostopnosti športa in telesne vadbe (zlasti vodene).
Zavzemamo se za vsem dostopen šport, ki bo ohranjal in izboljšal telesno in duševno zdravje vseh starostnih skupin. Za šport, ki bo krepil vrednote fair-playa, solidarnosti, sodelovanja in nenasilja ter najboljšim omogočal doseganje vrhunskih dosežkov. Epidemija covida-19 je v družbi pustila globoke posledice, ki jih bomo občutili tudi v prihodnjih letih. Eden izmed temeljnih napotkov, kako zajeziti virus, je bil omejitev gibanja. Ukrepi odločevalcev so najbolj prizadeli prav človekovo gibanje in niso poslušali nasvetov strokovnjakov in strokovnjakinj s tega področja. Slovenija premore edinstven sistem v svetu, ki na vzorcu več kot 20.000 otrok spremlja njihov telesni in gibalni razvoj. Športnovzgojni karton je v letih 2020 in 2021 zabeležil skokovit upad gibalne učinkovitosti otrok in porast telesne teže in podkožnega maščevja. Če želimo omogočiti zdrav razvoj slovenskih otrok, je treba nemudoma vzpostaviti gibalne projekte v šolah, ki so se v preteklosti že izkazali kot učinkoviti. V Levici se bomo zavzemali za povečanje izdatkov države (letni program športa), namenjenih športnim programom ter obnovi in gradnji športne infrastrukture. Strokovna telesna vadba mora biti dostopna vsem.

LMŠ

Da, za vse starosti.
Kot smo omenili že v prvem odgovoru, je sofinanciranje za opolnomočenje športnih organizacij, dvig referenc in kompetenc strokovnih delavcev v športu, predvsem pa promocija fizične vadbe, oblikovanje novih programov vadbe za vse starostne skupine in prenos primerov dobrih praks iz tujine na voljo na različnih programih Erasmus+ šport, HorizonEurope, kjer bi lahko za vse državljane in državljanke pridobili dodatna nepovratna sredstva za te izjemno koristne preventivne programe.                
Treba je razmisliti, kako bi spodbudili vse državljanke in državljane k zdravemu življenjskemu slogu. Ta namreč ne vpliva samo na kakovostnejše, pozitivnejše ter bolj zdravo življenje, temveč tudi blaži pritisk na zdravstvene institucije in zdravstveno blagajno.
Digitalizacija je ena od prioritet Evropske komisije. Sofinanciranje spodbud ter programov, ki koristijo širši populaciji, torej vsem državljanom in državljankam, je prioriteta EU.
Na ravni države je treba v sodelovanju s strokovnimi javnostmi, morda tudi v sodelovanju s socialnimi partnerji, pregledati obstoječe programe, jih po potrebi nadgraditi in pripraviti dodatne programe za vse starostne skupine ter jih z različnimi spodbudami motivirati (npr. ustrezno nagraditi delodajalce, ki skrbijo za zdrav življenjski slog).  
Treba je sofinancirati tiste športne organizacije, šolski sistem, ki bodo oblikovali različne programe za spodbujanje telesne aktivnosti in zdravega načina življenja. Športni klubi so povečini usmerjeni le v vzgojo otrok in mladine v vrhunski in kakovostni šport. Treba je sofinancirati vse tiste športne programe – tako na lokalnem kot državnem nivoju –, ki bodo spodbujali udeležbo v športu in telesno dejavnost širše populacije. Kot smo že omenili, so prav za te vrste programov na voljo nepovratna sredstva na programih Erasmus+ šport.

Takojšna vpeljava programa Zdrav življenjski slog in drugih sistemskih ukrepov za zmanjšanje posledic COVID omejitvenih ukrepov

DEJSTVA  

Že po prvem valu epidemije COVID-19 smo ugotovili več kot 15% upad telesne zmogljivosti otrok, ki se je v naslednjem letu zaradi ponovnega zaprtja družbe, še posebej šol, še nekoliko poslabšala. Vendar smo že v prvem letu epidemije odločevalcem predlagali vrsto ukrepov, ki lahko pripomorejo k zboljšanju stanja. Med njimi smo na prvo mesto postavili takojšen ponovni zagon programa Zdrav življenjski slog v osnovnih šolah. Analiza tega programa, ki smo ga na podlagi naših opozoril o predhodnem zmanjšanju telesne zmogljivosti otrok v letih 2000-2010, izvajali v mnogih osnovnih šolah v letih 2011-2018, je pokazal, da smo edini v Evropi obrnili trend rapidnega slabšanja gibalne učinkovitosti otrok in začeli zmanjševati otroško debelost. Še več, naši izračuni so pokazali, da so koristi sodelovanja v tem programu že v dveh mesecih presegle stroške programa in prihodnje stroške zdravljenja bolezni, povezanih s slabo telesno zmogljivostjo. Dokazali smo torej, da znamo izboljšati navade otrok in to na zelo učinkovit način, vendar pa je treba v to vseeno nekaj vložiti, in to takoj. Kratkoročno bi torej morali reševati trenutno slabo stanje s takojšnjo ponovno vpeljavo programa Zdrav življenjski slog, srednjeročno pa z uvedbo ene ure športne vzgoje vsak šolski dan, pri čemer je treba ta predmet razumeti kot razbremenilni in ne obremenilni predmet. A naj spomnimo …    

Kljub znanstveno dokazanim pozitivnim učinkov država ni našla sredstev za sistemsko vpeljavo programa v šolski prostor oziroma za povečanje obsega ur športne vzgoje, temveč je raje uvedla nov poskusni t.i. Razširjeni program (RaP), ki pa je iz vidika razvoja telesne zmogljivosti otrok in zmanjševanja debelosti dokazano neučinkovit.  

Kljub temu Zavod za šolstvo in MIZŠ še kar vztrajata z njegovo izpeljavo, hkrati pa se je MIZŠ odločilo še celo zmanjšati sredstva za oddelke z dodatno športno ponudbo (npr. dodatne ure športne vzgoje na razredni stopnji, kjer skupaj poučujeta športni pedagog in razredni učitelj). Zato morajo šole najti druge vire za pokritje, po večini so to starši.  

Ob drastičnem znižanju telesne zmogljivosti otrok v času COVID omejitev smo večkrat tudi sami jasno povedali, da je TAKOJŠNJI UKREP ZA PONOVNO IZBOLJŠANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI OTROK PONOVNA VPELJAVA PROGRAMA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, SREDNJEROČNI PA ZAGOTOVITEV DODATNE URE ŠPORTNE VZGOJE NA DAN ZA VSE OTROKE, S SKUPNIM POUČEVANJEM ŠPORTNIH PEDAGOGOV IN RAZREDNIH UČITELJEV V PRVI TRIADI!  

Vendar pa MIZŠ molči in v tej smeri ne ukrene ničesar. Kar posledično pomeni, da bomo vsako šolsko leto morali vložiti še več naporov za izboljšanje telesne zmogljivosti otrok, za zmanjševanje debelosti, spopadanje z duševnimi stiskami otrok in izboljševanjem učne uspešnosti otrok, število šol z obogatitvenimi športnimi programi pa bo padalo.  

VPRAŠANJI

 • ALI SI BOSTE, KOT NAŠI PREDSTAVNIKI, PRIZADEVALI ZA PONOVNO TAKOJŠNJO VPELJAVO DOKAZANO UČINKOVITEGA PROGRAMA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG V OŠ IN V SVOJEM MANDATU V NADALJEVANJU ZAGOTOVILI VSEM OTROKOM URO ŠPORTNE VZGOJE NA DAN?  
 • IN TAKO NAŠIM OTROKOM POMAGALI ODPRAVITI POSLEDICE, KI SO JIH COVID UKREPI PUSTILI NA NJIHOVI TELESNI ZMOGLJIVOSTI IN S TEM TUDI UČNI USPEŠNOSTI? HKRATI PA JIM PRIVZGAJALI GIBANJE KOT NAJBOLJŠO POT, KI VODI V ZDRAVO PRIHODNOST? 
 • OZIROMA - KAKO, KONKRETNO IN SISTEMSKO, SE NAMERAVATE LOTITI POSLEDIC SEDEČEGA NAČINA ŽIVLJENJA, ZARADI KATEREGA SMO VSE BOLJ BOLNA DRUŽBA TER IZREDNIH POSLEDIC, KI SO JIH NA OTROCIH PUSTILI COVID UKREPI?

SDS

Podprli bomo vse programe, namenjene zdravemu delovnemu okolju, ranljivim skupinam (otroci, mladostniki, starejši), kot aktivni odgovor na sodobni način življenja in dela, staranje prebivalstva ter s tem povezana tveganja. Obdobje pandemije Covid-a je v zadnjih dveh letih zagotovo vplivalo na otroke, kot tudi odrasle. Za zdrav razvoj otrok in mladostnikov si bomo tako prizadevali s tem, da bomo na vseh ravneh dodali več ur za telesno vzgojo, športno rekreacijo. Zagotovili bomo dostopnost in možnosti vključevanja v športno-gibalne aktivnosti čim širšega kroga prebivalstva.
Posebno skrb bomo namenjali popularizaciji športne rekreacije s pomočjo športnih društev.

NSi

Razmisliti bi veljalo o tem, ali se tudi v prvo triletje uvede športna vzgoja s športnim pedagogom, da se že v zgodnjem obdobju začne spodbujati in razvijati športna pripravljenost otrok.
V zakonodajnem postopku v Državnem zboru je trenutno predlog koalicijskih poslanskih skupin – novela Zakona o štipendiranju, ki bi pridobitev Zoisove štipendije omogočila tudi dijakom in študentom z najvišjimi športnimi dosežki, ki imajo hkrati odlične učne oziroma študijske dosežke.
Verjamemo, da se bo z nedavno sprejetimi spremembami davčne zakonodaje (Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb) več sredstev namenilo slovenskemu športu tudi iz gospodarstva. S tem uresničujemo dolgoletna prizadevanja NSi, da se tudi prek tega kanala izdatneje financira in spodbuja slovenske športnike ter razvoj športne dejavnosti na splošno.

SD

Socialni demokrati smo že lani marca v Državnem zboru sklicali nujno sejo Odbora za izobraževanje, znanost in šport (https://www.dzrs.si/wps/portal/Home/seje/evidenca?mandat=VIII&type=dt&uid=5FFEE5DA3178C493C12586A4003121E0) na temo ‘Slabšanje gibalnih sposobnosti in naraščanja debelosti otrok ter posledice epidemije za slovenski šport’ ob ugotovitvah, da je “(o)b slabšanju gibalnih sposobnosti otrok pristojno ministrstvo šole izločilo iz razpisa za športne dejavnosti.” Strinjali smo se z ugotovitvami, da je bila gibalna sposobnost otrok in mladostnikov še posebej v času epidemije drastično poslabšala. Na ta problem smo v SD opozorili že v interpelaciji o delu ministrice za šport. 
Najbolj je upadla splošna vzdržljivost, zelo velik upad pa se je zgodil tudi v koordinaciji gibanja celotnega telesa. To sta ključni gibalni sposobnosti, ki ju pri urah športa v šoli in pri vadbi v društvih načrtno razvijajo in pri katerih so se učinki omejevanja gibanja izkazali za najbolj uničujoče. Nadalje so institucije, ki spremljajo psihično zdravje otrok zaznale bistveno povečanje depresivnih stanj med otroci in mladostniki, težave pri koncentraciji ter celo samomorilska nagnjenja. 
Takrat smo opozorili tudi na očitno namero, da se breme skrbi za gibalno sposobnost otrok prenese na lokalne skupnosti, ki že sedaj v večini zagotavljajo in podpirajo delovanje lokalnih športnih društev in omogočajo infrastrukturo športa za vse. Ocenili smo, da je dodatno prenašanje nalog države na lokalno skupnost, ne da le-te prejmejo tudi ustrezno finančno podporo, je popolnoma nesprejemljivo in lahko povzroči velike neenakosti. Ministrstvo se je namreč iz povsem nerazumljivih razlogov odločilo, da osnovnim šolam onemogoči dostop do sredstev, ki bi jim omogočila izvedbo dodatnih športnih dejavnosti. 
Na odboru smo predlagali sklepe, ki bi vlado zavezali k: 

 • poročanju o sprejetih ukrepih za preprečitev poslabšanja gibalnih sposobnosti in naraščanja debelosti otrok;
 • omogočanju osnovnim šolam, da se v okviru letnega programa športa prijavijo na razpis za športne dejavnosti; 
 • urgentnemu pristopu k implementaciji predlaganih ukrepov iz covid-19 FITbarometra; 
 • poročanju o stanju in realizaciji ukrepov Načrta o odpiranju slovenskega športa, ki ga je vladi predlagal strokovni svet za šport. 

Kritično nizka gibalna sposobnost je nepopravljiva škoda generacijam otrok in mladostnikom, zaradi katere pristojno ministrstvo ni ukrepalo. V našem programu smo se Socialni demokrati  zato posebej zavezali k večji dostopnosti športnih (in kulturnih) dobrih vsem otrokom in mladostnikom. 

LEVICA

V programu stranke za volitve v Državni zbor 2022 smo zapisali:
“Ponovno bomo vzpostavili projekte (Zdrav življenjski slog, Mladi za mlade), ki so se že izvajali in dokazano izboljšali telesno zmogljivost otrok in mladine. Namen projektov je, da bi s sofinanciranjem iz evropskih skladov tako osnovne kot tudi srednje šole pridobile dve do tri dodatne ure razbremenilne športne dejavnosti, ki bi se odvijale v času podaljšanega bivanja oziroma po končanem pouku”
Poleg tega se v programu zavezujemo tudi k izdatnejšemu podpiranju občinskih panožnih športnih šol za izvajanje brezplačne športne vadbe otrok in mladine. Brezplačne vadbe bodo zajemale širok razvoj motoričnih sposobnosti in izogibanje prezgodnji specializaciji otrok. V okviru letnega programa športa bomo tudi izdatnejše podprli občinske trim šole, kjer bo izobražen kader v občinskih objektih lahko izvajal brezplačne gibalne vsebine za odrasle in starejše. S pedagoško stroko bomo preučili tudi možnosti izenačenja števila ur za športno vzgojo na gimnazijah in v strokovnih šolah, tako da se v slednjih poveča število ur športne vzgoje. Dodatno bomo preučili še možnost dodatnega izobraževanja vzgojiteljev in vzgojiteljic na področju gibanja in spodbudili vključevanje športnih pedagogov in pedagoginj v poučevanje športne vzgoje v prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju. S polnim financiranjem vzgojno izobraževalne dejavnosti nameravamo preprečiti potrebo po oddajanju športnih prostorov in omogočiti, da bodo telovadnice osnovnih in srednjih šol v popoldanskem času brezplačno na voljo splošni javnosti, predvsem šolajoči se mladini. Poleg tega menimo tudi, da je potrebno več sredstev nameniti urejanju javnih športnih površin in javne športne infrastrukture.

LMŠ

ALI SI BOSTE, KOT NAŠI PREDSTAVNIKI, PRIZADEVALI ZA PONOVNO TAKOJŠNJO VPELJAVO DOKAZANO UČINKOVITEGA PROGRAMA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG V OŠ IN V SVOJEM MANDATU V NADALJEVANJU ZAGOTOVILI VSEM OTROKOM URO ŠPORTNE VZGOJE NA DAN?  
DA, nujno.
IN TAKO NAŠIM OTROKOM POMAGALI ODPRAVITI POSLEDICE, KI SO JIH COVID UKREPI PUSTILI NA NJIHOVI TELESNI ZMOGLJIVOSTI IN S TEM TUDI UČNI USPEŠNOSTI? HKRATI PA JIM PRIVZGAJALI GIBANJE KOT NAJBOLJŠO POT, KI VODI V ZDRAVO PRIHODNOST? 
DA.
OZIROMA - KAKO, KONKRETNO IN SISTEMSKO, SE NAMERAVATE LOTITI POSLEDIC SEDEČEGA NAČINA ŽIVLJENJA, ZARADI KATEREGA SMO VSE BOLJ BOLNA DRUŽBA TER IZREDNIH POSLEDIC, KI SO JIH NA OTROCIH PUSTILI COVID UKREPI?
V času covida-19 je skoraj četrtina otrok izgubila zanimanje za šport oziroma za splošno fizično dejavnost, zato bi morali na MIZŠ – kot resornemu ministrstvu – zvoniti vsi alarmi. Ker je bila država neučinkovita pri obvladovanju epidemije, ker so bili njeni pristopi popolnoma napačni, otroke je dobesedno »zaprla«, bi morali veliko več pozornosti nameniti promociji in ozaveščanju, kako malde (spet) spodbuditi k fizični dejavnosti, k aktivnejšemu udejstvovanju v športu in rekreaciji. Ključ je zagotovo v sodelovanju – na več nivojih, v prvi vrsti s športnimi organizacijami.
Dokler profesor športne vzgoje ne bo imel enakega statusa kot profesor matematike, se bomo pogovarjali o negativnih posledicah vse bolj sedečega načina življenja otrok in mladine.

LMŠ – Razširjeno stališče do zastavljenih vprašanj

V našem programu smo področju športa namenili posebno pozornost. Za naš izziv »Aktivna podpora razvoju športa in promocija zdravega načina življenja« smo pripravili deset rešitev, ki vam jih posredujemo v nadaljevanju. Vse skupaj smo pripravljali z mislijo, da sta uspešnost in zdravje posameznika odvisna tudi od možnosti in priložnosti za športno aktivnost tako na profesionalni kot ljubiteljski ravni. Zdrava populacija je konkurenčnejša in produktivnejša, živi kakovostneje, to pa pomeni tudi manjše stroške zdravljenja različnih zdravstvenih težav. Zato mora športna dejavnost postati program vseživljenjskega učenja.
Naše rešitve:

 • Uveljavitev načela »šport za vse« in v sklopu tega omogočanje športne aktivnosti vsakemu posamezniku v skladu z njegovimi sposobnostmi.
 • Prilagoditev izobraževanja in učnih načrtov na področju športne vzgoje v celotni vertikali vzgojno-izobraževalnih ustanov, kar bo povečalo zanimanje otrok in mladih za šport ter zdrav način življenja.
 • Aktivna medijska promocija in sodobnejši pristop ozaveščanja o pozitivnih učinkih športne aktivnosti na posameznika in družbo. Spodbujanje vseh generacij k športnim aktivnostim z začetkom v zgodnjem otroštvu.
 • Povečanje proračunskih sredstev za šport in poenotenje razpisnih pogojev za pridobivanje sredstev s posebnim poudarkom na odpravi posledic epidemije covida-19.
 • Vzpostavitev davčnega okolja, ki bo k vlaganju v šport spodbujalo tako fizične kot pravne osebe (npr. davčne olajšave).
 • Aktivna promocija lokalnih, nacionalnih in evropskih programov finančne podpore športu (npr. občinski razpis za šport, razpis Fundacije za šport, razpis pristojnega ministrstva in program Erasmus šport).
 • Izobraževanje športnih delavcev, panožnih zvez in športnih klubov za vodenje in pridobivanje vseh vrst finančnih sredstev.
 • Ureditev potrebnih standardov in normativov na področju športne infrastrukture, kar bo pripomoglo h kakovostnejšemu upravljanju, s tem pa se bodo izboljšali tudi pogoji za šport.
 • Oblikovanje celovitih rezervnih načrtov za morebitne krize (npr. epidemija) s poudarkom na fleksibilnosti in hitri prilagodljivosti športnih zvez ter drugih športnih organizacij.
 • Omogočanje pogojev za normalno delovanje muzeja slovenskega športa.
 • Izhajajoč iz tega vam v nadaljevanju posredujemo odgovore na vaša vprašanja.

SAB

V stranki SAB se zahvaljujemo za vaše zaprosilo in podana vprašanja. Ključne prioritete in projekte v naslednji vladi smo zapisali v naš volilni program Naredimo, kar je treba: https://sab.si/wp-content/uploads/2022/02/SAB_volilni-program-2022-NAREDIMO-KAR-JE-TREBA.pdf  
Ideološka stališča in vrednote naše stranke pa smo oktobra lani natančno opredelili v temeljnem programu stranke z naslovom Prihodnost Slovenije:https://sab.si/wp-content/uploads/2021/10/Temeljni-program-SAB-Prihodnost-Slovenije-2021.pdf 

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač
Tehnični urednici: asist. Kaja Meh in doc. dr. Jerneja Premelč

Izdajo te publikacije sta omogočila sofinanciranje Fundacije za šport in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.