GO
11jun

Kostno-mišična obolenja in psihosocialna tveganja glavni vzrok dolgotrajne odsotnosti z dela

11. 06. 2021| Nazaj
NIJZ in Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem sta v okviru projekta »Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu ali PKMO« pripravili brezplačno spletno orodje, ki vključuje nabor ukrepov in aktivnosti za preprečevanje obolenj.

Raziskave kažejo, da kostno-mišična obolenja ter duševne stresne motnje iz leta v leto naraščajo in podaljšujejo povprečno trajanje bolniške odsotnosti. Zaradi svojih razsežnosti tako predstavljajo veliko obremenitev za zdravstveni sistem, zaradi finančnega in gospodarskega bremena pa so tudi velik socialno-ekonomski ter vsesplošni družbeni problem.  

Zato sta NIJZ in Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem, v okviru projekta »Promocija aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu ali PKMO«, izdelali brezplačno spletno orodje, ki vključuje nabor ukrepov za preprečevanje novih in obvladovanje obstoječih obolenj ter je namenjeno tako delodajalcem kot delojemalcem, promotorjem zdravja, strokovnjakom s področja varnosti in zdravja pri delu ter drugi zainteresirani javnosti.  

Na povezavi https://pkmo.si/ je zasnovano v obliki osnovnega e-priročnika ter vsebinsko poglobljenega e-učbenika, v katerem boste našli: 

  • podrobne opise problematike z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu, 
  • ergonomske ukrepe na delovnem mestu, 
  • kineziološke ukrepe na delovnem mestu in v prostem času ter 
  • aktivnosti za obvladovanje psihosocialnih tveganj pri delu. 

Posebnost PKMO spletnega orodja je vsekakor vstopni ''Ugotovi in odpravi'' vprašalnik. Na podlagi katerega prejmete individualizirano poročilo, prilagojeno starosti, spolu in vrsti dela, ki ga opravljate. Na osnovi prepoznanega tveganja in morebitnih težav, vključuje tudi povezave do najbolj priporočljivih poglavij spletnega orodja, kjer je prav tako na voljo več fotografij in videoposnetkov, ki na nazoren način prikazujejo izvajanje predlaganih aktivnosti in ukrepov v praksi. 

Ob ergonomski ureditvi delovnega mesta pa je za zdravje ključna tudi telesna dejavnost, ki jo lahko v svoj delovnik vključimo že s preprostimi ukrepi, kot so aktivni prihod na delo, izvajanje aktivnih odmorov na delovnem mestu in ogrevalne vaje, ki pripravijo telo na fizično zahtevnejša opravila, ter redna prostočasna športna dejavnost za krepitev zdravja in gibalne zmogljivosti.  

Spletno orodje PKMO vsebuje tako potrebna navodila in priporočila o izvajanju naštetih oblik telesne dejavnosti kot tudi vsebine s področja psihosocialnih tveganj, nasvete o prepoznavanju simptomov stresa in izgorelosti ter ukrepe za njihovo zmanjšanje. V sklepnem delu e-učbenika so zbrana še priporočila delodajalcem, kako zmanjšati obolevnost zaposlenih in preprečiti posledice v delovno aktivi populaciji, predvsem pri zaposlenih, starejših od 45 let.

​​​​​​​

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač