X
14maj

Gozd je najboljša telovadnica

Katarina Bizjak Slanič, profesorica športne vzgoje, je za Cicido, revijo za predšolske navihance, pripravila prispevek o telovadbi v gozdu. Gozd je odlična telovadnica, saj nam ponuja številne možnosti za urjenje otrokovih spretnosti. V dogovoru z uredništvom Cicidoja ga objavljamo tudi v SLOfit nasvetu.

Katarina Bizjak Slanič1, Marjeta Kovač2
1
OŠ Janka Glazerja, Ruše, 2 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

Gozd ponuja otroku bogastvo izkušenj žive in nežive narave, v gozdu so doma tudi pravljična bitja, gozd pa lahko postane tudi naša priljubljena telovadnica. Ob vadbi na deblih, štorih, vejah, s preskakovanjem korenin in potokov, metanjem storžev in lovljenjem sončnih žarkov lahko otroci na zanimiv način spoznavajo svoje gibalne zmožnosti. Vabimo pa vas, da v reviji Cicido poiščete še druge prispevke o gozdu in njegovih resničnih ter domišljijskih prebivalcih, ki nagovarjajo otroke k različnim dejavnostim.

Gibalno smo lahko dejavni doma, na dvorišču, v telovadnicah, na igriščih, še posebej pa je zdravo in zanimivo, če se odpravimo v gozd. Gozd je sestavni del naše krajine in pokriva več kot polovico Slovenije1. Slovenske gozdove sestavlja približno 70 različnih drevesnih vrst, večje število vrst grmovnic, zelnatih rastlin, mahov, lišajev in gliv ter številne živalske vrste, ki živijo v tleh, na tleh, nad tlemi ter na in v rastlinah2. Gozdovi iz zraka odstranjujejo škodljive snovi, v vročih poletjih pa je temperatura v gozdu lahko tudi za 10 stopinj nižja od temperature v mestnem središču2. Gozdovi imajo tudi psihološki učinek, saj s svojo zeleno barvo delujejo pomirjujoče, ljudje lahko pridejo v stik z naravo, se sprostijo, umirijo in rekreirajo.

Predstavljamo, kako se je vadbe v gozdu lotila Katarina Bizjak Slanič z Maticem in Julijo v prispevku Telovadba v gozdu, objavljenem v majski številki revije Cicido. Med hojo vključite še druge naravne oblike gibanja, ki jih otrok spontano usvaja v predšolskem obdobju, kot so različni načini hoje po podrtih deblih, preskoki ovir (potoka, štora, korenin …), seskoki s štorov, plezanja po zanimivo oblikovanih drevesih, kolebanje na vejah, meti storžev …3,4. Vsa gibanja naj otrok izvaja tako z levo kot desno roko ali nogo4. S seboj lahko vzamete tudi druge pripomočke (žogice, balone, vrvice). Gibanje pospremite z oponašanjem živali, da bo bolj zabavno. Obenem pa prisluhnite tudi petju ptic, šumenju vetra, šelestenju listja … In ne pozabite: otrokom se pridružite, kajti človek je vse življenje igrivo bitje!

Viri:

1 Površina gozdov (2021). Pridobljeno iz https://www.gozd-les.com/slovenski-gozdovi/statistika-gozdov/povrsina-gozdov
2 Pomen in vloge gozda (2021). Pridobljeno iz https://www.gozd-les.com/slovenski-gozdovi/vloge-gozda
3 Videmšek, M. in Stančevič, B. (2011). Ulovimo prosti čas: gibalne igre na prostem za otroke in starše. Ljubljana: Fakulteta za šport.
4 Allen, K. E. in Marotz, L. (1989). Developmental profiles. Birth to six. Albany, NY: Delmar Publisher, Inc.

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač
Tehnična urednica: asist. Kaja Meh

Izdajo te publikacije je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.