X
GO
18feb

Poučevanje rokometnih vsebin v osnovnošolskem programu ob vrnitvi v šolo v času povečane možnosti okužbe zaradi širjenja virusa

Rokomet je kompleksna športna dejavnost, zato ima tudi zelo širok nabor vplivov na telesni in gibalni razvoj otrok in mladostnikov. Med igro je značilen stik med igralci, vendar igro lahko tudi prilagodimo, tako da se izognemo tesnejšim stikom, kar je tudi sicer značilnost mini rokometa in drugih iger, primernih za uvajanje v rokomet. Predstavljamo priporočila in usmeritve za vključevanje rokometa v pouk športa oziroma športne vzgoje v času povečane možnosti okužbe zaradi epide...

dr. Marta Bon in dr. Marko Šibila
Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani

Športna dejavnost pomembno vpliva na zdravje in gibalni razvoj otok in mladostnikov, zato so posledice epidemije, ki je zelo ohromila njihovo gibalno dejavnost in omejila socialne stike, že vidne, saj strokovnjaki zaznavajo izjemen upad gibalnih sposobnosti. Pričakujemo lahko, da bo tudi rokometno znanje otrok občutno nazadovalo. V tem obdobju je najbolj pomembno, da  učenci ponovno okrepijo telo in pripravijo skeletno-mišični sistem, da bo sposoben obremenitev, ki jih ponuja igra rokometa. 

V tem obdobju, ko so se učenci in del dijakov vrnili v šole, gotovo lahko učitelj uporabi za učenje/vadbo/utrjevanje naslednje rokometne tehnično-taktične elemente: komolčno in dolgo podajo, strel s tal in v skoku, strel z naklonom (levo krilo) in strel z odklonom (desno krilo), strel s padcem in strel po prodoru (brez obrambnim igralcev, lahko ob stožcih)1-4. Vse to lahko organizira na primerni razdalji v parih, trojkah ali četvorkah. Če so zahteve po razdalji in individualnosti še bolj zaostrene, vse te elemente lahko organizira ali z meti v steno ali pa s streli na prazen gol. 

Za lažje delo učiteljev podajamo nekaj idej,  kako lahko učenci izvajajo posamezne tehnično-taktične elemente. Vsebine so podobne, kot jih učenci izvajajo tudi sicer skladno z učnim načrtom5, le da učitelj prilagodi razdaljo med vadečimi.

Slika  1:  Podajanje žoge z vmesnim  “pepčkom“ (vir: euorhandball.com).

Na Sliki 1 je prikazana  možnost vadbe podaj s »pepčkom«, ki je organizirana tako kot običajna, učitelj pa »pepčku« označi prostor,  v katerem deluje, tako da ne more preblizu vadečemu, ki želi podati.

 Slika  2: Možne razporeditve po igrišču, ki omogočajo ohranjanje razdalje (vir: Šibila idr., 2006).

Na Sliki 2 je prikaz mogoče razporeditve po igrišču – vadečim s pomočjo označb (stožcev) omejimo prostor z namenom, da vadeči ohranjajo primerno razdaljo, ob tem pa so vadeči zelo intenzivno dejavni.

Vse zgoraj naštete vaje učitelj prilagaja tako, da upošteva priporočila za varno razdaljo. Pred vsako uro in po njej naj si učenci temeljito umijejo roke, med urami pa naj bo telovadnica ustrezno prezračena. Vadbo pa lahko učitelj izvaja tudi na zunanjih športnih površinah.

Kot pri vsaki vadbi je upoštevanje  higienskih  priporočili za izvajanje pouka,  ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje6, seveda osnovni pogoj. Prav tako si lahko pri načrtovanju in izvedbi ur pomagajo s priporočili za izvajanje pouka športa.

Pri pripravi na ure lahko uporabijo vso rokometno strokovno literaturo, navedeno spodaj1-4. Navajamo še nekaj možnih virov različnih vaj s spletnih strani YouTube in Eurohandball

 

Viri:

1 Šibila, M., Bon, M. in Pori, P. (2006). Skripta za tečaj rokometnega trenerja - 2. stopnja. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
2 Bon, M. (2007). Rokomet igraje. Video DVD. Ljubljana: Fakulteta za šport.
3 Bon, M., Pori, P., Škof, B., Rotovnik-Kozjek, N., Makuc, N., Hadžić, V., Ažman-Juvan, K. (2018). Podprite svojega otroka športnika - za starše mladih športnikov. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje.
4 Repenšek, D. in Bon, M. (2007). Rokomet - osnove pravil, sojenje in organizacija tekem. Priročnik za športne pedagoge, trenerje in rokometne sodnike začetnike. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
5 Kovač, M., Markun Puhan, N., Lorenci, B., Novak, L., Planinšec, J., Hrastar, I., … Muha, V. (2011). Program osnovna šola. Športna vzgoja. Učni načrt. Ljubljana: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, Zavod RS za šolstvo.
6 NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje (2020). Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Pridobljeno iz https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač