X
GO
08dec

Protokol poučevanja smučanja v šolskem programu v času povečane možnosti okužb zaradi epidemioloških pojavov

Smučanje in različne druge zimske dejavnosti so del šolskega programa pri predmetih s področja športa, običajno pa jih šole izpeljejo v šoli v naravi in na športnih dnevih. Smučarska zveza Slovenije - Združenje učiteljev in trenerjev smučanja (ZUTS) Slovenije je pripravila navodila za čim bolj varno izvedbo različnih oblik smučanja v pogojih, ki jih narekuje možnost okužbe s COVID-19. Smiselno se jih lahko uporablja tako v šoli v naravi kot na športnem dnevu.

dr. Blaž Lešnik, dr. Marjeta Kovač
Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani

Smučanje in različne druge zimske dejavnosti so del šolskega programa pri predmetih s področja športa, običajno pa jih šole izpeljejo v šoli v naravi in na športnih dnevih, določene, ki imajo pogoje, pa jih vključujejo tudi v ure pouka. Za učence in dijake so gotovo zimski športi izjemno privlačni, hkrati jim omogočajo celodnevno dejavnost v naravi, z njimi vplivamo na številne gibalne sposobnosti (še posebej splošno koordinacijo gibanja, moč, ravnotežje, natančnost ipd.), bivanje na svežem zraku pa tudi krepi njihov imunski sistem. Žal veliko mladih nima možnosti, da bi se z zimskimi športi ukvarjali pogosteje, zato so športni dnevi in zimske šole v naravi za mnoge edina priložnost, da se naučijo osnov zimskih športov, s katerimi se lahko ukvarjajo vse do pozne starosti.

Že od sredine oktobra poteka pouk na daljavo. Ravno letos pa nas je narava obdarila s snegom že v začetku decembra. Zato upamo, da bo mogoče izpeljati pouk »v živo« čim prej, hkrati pa seveda spodbujamo šole, da v zimskih mesecih izpeljejo tudi šolo v naravi ali zimski športni dan, seveda če bodo edpidemiološke razmere to dopuščale. Smučarska zveza Slovenije je pripravila navodila za čim bolj varno izvedbo različnih oblik smučanja v pogojih, ko je možnost okužbe s COVID-19 še vedno zelo velika. Smiselno se jih lahko uporablja tako v šoli v naravi kot na športnem dnevu tako pri izvedbi alpskega smučanja, deskanja na snegu in teka na smučeh.

Smučanje je šport, pri katerem že osnovna oprema in potrebna varnostna razdalja preprečujeta možnosti širjenja virusnih bolezni med smučarji. Kljub temu pa bodo v času trenutne ali tudi drugih epidemioloških kriz potrebne za varno izvedbo različnih smučarskih dejavnosti določene organizacijske in izvedbene prilagoditve.

Virus v okolico izločamo s kihanjem, kašljanjem, glasnim govorjenjem, zato je priporočena medosebna razdalja vsaj 1,5 oz. 2 metra. Če je ta razdalja manjša, je tveganje za okužbo večje. Zato moramo vselej poudarjati, da naj se dejavnosti poučevanja smučanja udeležujejo le učenci/dijaki brez znakov okužbe dihal in prebavil (npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje, sprememba zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajna utrujenost, vnetje očesnih veznic). Novi korona virus se najpogosteje prenaša prek izločkov iz dihal med ljudmi, ki so tesno skupaj, oziroma prek onesnaženih rok. Prenosi so posebej pogosti v zaprtih, prenatrpanih in neustrezno prezračevanih prostorih, kjer okužene osebe preživijo dlje časa z drugimi. Glede na naravo različnih oblik smučanja se te izvajajo zunaj, zato je treba upoštevati vsa priporočila glede vzdrževanja medosebne razdalje, higiene rok in higiene kašlja. Učenci ali dijaki, ki smučajo v skupini (vrsti/koloni), naj spoštujejo priporočeno razdaljo tudi na smučišču oziroma na tekaški progi, hkrati pa naj imajo zaščiten nosno-ustni predel (maska, posebna zaščita). Tudi pri uporabi žičniških naprav je treba pravilno uporabljati ustrezno zaščito nosno-ustnega predela. Učitelj naj pred začetkom dela na to opozori vadeče. Prav tako naj ima s seboj tudi določeno število mask za tiste, ki so masko mogoče pozabili, zgubili ali imajo težave z masko zaradi njene manjše primernosti. Ob tem naj ne pozabi tudi na skrb za higiensko odstranjevanje uporabljenih mask in za čistočo okolja, saj uporabljene maske sodijo v poseben koš za odpadke.

Ker je v teh pogojih prva skrb varovanje zdravja, hkrati pa je smučanje dejavnost, za katero lahko rečemo, da ima veliko zelo pozitivnih vplivov na mlade, je Smučarska zveza Slovenije - Združenje učiteljev in trenerjev smučanja (ZUTS) Slovenije pripravila predlog prilagoditev in možnosti izvajanja poučevanja smučanja na slovenskih smučiščih. Koncept prilagoditev je namenjen delovanju šol smučanja, smiselno pa se lahko upošteva tudi v zimskih šolah v naravi, na smučarskih športnih dnevih, tečajih usposabljanja strokovnih delavcev na področju smučanja in strokovnih smučarskih seminarjih.

Predlagani protokol ustrezno predvideva vse potrebne ukrepe za preprečevanje prenosa in širjenja virusa SARS-CoV-2 pri poučevanju smučanja, kar potrjuje tudi mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).   

Konkretne omejitve pri poučevanju smučanja se nanašajo na naslednja temeljna izhodišča:

 1. Izvajanje zaščitnih ukrepov pri učiteljih športne vzgoje, učiteljih smučanja in drugem osebju:
 • obvezno razkuževanje rok pred vstopom v zaprte prostore, tudi avtobus,
 • obvezna uporaba mask v vseh zaprtih prostorih, tudi v avtobusu,
 • omejeno število oseb v zaprtih prostorih in avtobusu glede na stopnjo sprejetih ukrepov,
 • obvezna uporaba zaščitnih rut ali mask in celotne opreme (rokavice, čelada, očala …) pri delu na terenu,
 • zagotavljanje minimalne medsebojne razdalje 2m med vsemi udeleženci v procesu učenja,
 • uporaba žičniških naprav skladno z vsemi sprejetimi ukrepi in navodili upravljavcev smučišč.
 1. Protokol izvajanja dejavnosti v zaprtih prostorih (npr. izvedba šole v naravi):
 • obvezna uporaba zaščitnih mask,
 • obvezno razkuževanje rok pri vstopu v objekt in pri vstopu v vsako posamezno sobo,
 • pregradna stena med gosti in zaposlenimi na recepciji,
 • omejeno število oseb v prostoru,
 • izpolnjena izjava učenčevega/dijakovega zakonitega zastopnika pred začetkom vadbe na snegu (velja za športne dni in tudi za večdnevne tečaje oziroma smučarske šole v naravi)
 • spoštovanje vseh ukrepov lastnika objekta oziroma ponudnika nastanitve.
 1. Zbirno mesto pred začetkom dela na snegu:
 • natančno obveščanje učencev/dijakov o mestu srečanja z učiteljem,
 • jasno vidne označbe zbirnega mesta,
 • ustrezna razdalja med zbirnimi mesti skupin (vsaj 2m),
 • ustrezen časovni zamik začetka dela na snegu v primerih večjega števila skupin,
 • obvezna zaščitna oprema oz. zaščita dihalnih poti tečajnikov,
 1. Protokol dela na snegu:

Splošne prilagoditve:

 • delo v manjših skupinah (učenci istega oddelka),
 • stalno zagotavljanje ustrezne razdalje med učiteljem in učenci/dijaki,
 • osebna asistenca in pomoč samo v najnujnejših primerih,
 • zaključek tečaja in podelitev diplom/medalj/nagrad o zaključku tečaja individualno (lahko tudi v šoli) z upoštevanjem vseh potrebnih zaščitnih ukrepov.

Dodatne omejitve pri skupinskih programih:

 • prilagojeno število učencev glede na aktualne ukrepe in kapacitete nastanitvenega objekta,
 • oblikovanje homogenih skupin na osnovi predhodnih informacij o (pred)znanju učencev/dijakov,
 • stalno zagotavljanje ustrezne razdalje znotraj celotne skupine tako pri delu na snegu, kot pri uporabi žičniških naprav.

Uporaba didaktičnih pripomočkov pri delu na snegu:

 • koriščenje predhodno nameščenih večjih igral brez posebnih omejitev (poligoni, tuneli, škatle, preproge …),
 • omejeno koriščenje manjših pomagal (obroči, palice, volani, zastavice, žoge, baloni …) z obvezno uporabo rokavic in ostale opreme,
 • obvezno razkuževanje manjših igral po končani vadbi.

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač