X
02nov

Skrbniki otroških in športnih igrišč, omogočite dostop do igrišč!

Opažamo drastičen upad gibalne dejavnosti otrok na otroških igriščih. Dobra tretjina športnih in otroških igrišč je zaprtih! Starši, opozorite otroke na omejitve približevanja tudi na igriščih, da bomo lahko zagovarjali stalen dostop do njih tudi v času širjenja virusa.

Žan Luca Potočnik, Kaja Meh in Gregor Jurak
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

V septembru smo na podlagi rezultatov ŠVK zaznali največji (letni) upad gibalne učinkovitosti naših otrok v 33-letni zgodovini spremljave. Negativni rezultati so posledica pomladanskih ukrepov  za omejitev epidemije COVID-19. En od teh ukrepov je bil tudi prepoved uporabe igrišč, zato nas je zanimalo, kako je z njihovo uporabo ob tokratnih omejitvah.

Pripravili smo kratek vprašalnik in sledilce na naši FB strani prosili, naj nam pomagajo oceniti stanje na športnih in otroških igriščih.  Naši pobudi se je odzvalo 75 posameznikov.

Zasedenost igrišč v primerjavi z običajnimi dnevi

Nespodbudna ugotovitev je, da več kot tretjina sledilcev poroča o zaprtih igriščih, ob tem pa še 1/4 o precej manjšem in dobra 1/10 o manjšem številu otrok glede na običajne dni. Z omejitvami, ki izhajajo iz vzorca lahko sklepamo na drastičen upad gibalne dejavnosti otrok na otroških igriščih.

Upoštevanje omejitev približevanja na igriščih

Večina staršev in otrok upošteva priporočila o omejitvi gibanja na člane skupnega gospodinjstva in vzdrževanju medsebojne razdalje do ostalih uporabnikov igrišča. Kljub temu pa je 1/4 takšnih, ki omejitev ne upoštevajo.

Na podlagi rezultatov:

  1. pozivamo skrbnike igrišč naj omogočijo dostop do njih;
  2. pozivamo starše, naj poskrbijo,  da bodo njihovi otroci upoštevali priporočila o medsebojni razdalji z drugimi otroci, ki niso člani istega gospodinjstva;
  3. na COVID-19-FITbarometru nižamo oceno za ukrep »Odprtje športnih in otroških igrišč«.

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač
Tehnični urednici: asist. Kaja Meh in asist. dr. Jerneja Premelč

Izdajo te publikacije sta omogočila sofinanciranje Fundacije za šport in Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.