X
GO
27avg

Priporočila za izvajanje meritev SLOfit-Športnovzgojni karton v času povečane možnosti za okužbo z virusom SARS-CoV-2

Zaradi povečanja možnosti prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 objavljamo priporočila za izvajalce meritev SLOfit-Športnovzgojni karton, ki smo jih uskladili z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje.

Meritve so izjemno pomembne, saj bomo lahko ocenili vplive omejevanja gibanja na gibalno dejavnost in gibalni razvoj otrok. Meritve naj bodo izvedene v okviru zaključenih skupin učencev (en razred oziroma manjša skupina iz istega razreda), sodelujejo lahko samo zdrave osebe (skladno z dokumentom Modeli in priporočila: https://www.zrss.si/digitalnaknjiznica/Covid_19/42/ ).

 1. Merske naloge, ki jih je mogoče opraviti zunaj, naj učitelji izvedejo na zunanjih šolskih površinah, če za to obstajajo ustrezni pogoji, ostale merske naloge pa v telovadnici.​
 2. Med izvajanjem meritev je treba zagotoviti ustrezno razdaljo med merjenci, zaradi česar naj bo naenkrat v telovadnici le en oddelek.​
 3. Pred vstopom na zunanje športne površine ali v telovadnico naj si merjenci razkužijo roke, v telovadnico pa naj vstopajo bosi. Roke in noge naj si razkužijo tudi po koncu meritev.​
 4. Po vsaki šolski uri naj med odmorom snažilke obrišejo tla in ostale površine, ki se jih pogosto dotika v telovadnici s pripadajočimi prostori (garderoba itd.).​ Razkužiti je treba tudi vse uporabljene pripomočke.
 5. Merilci naj med meritvami nosijo zaščitno masko in si vsako šolsko uro oz. po vsakem telesnem stiku s posameznim merjencem razkužijo roke.​
 6. Merilci naj uporabljajo vsak svoj merilni inštrument (štoparico, meter, kaliper), ki ga po uporabi na vsakem učencu razkužijo. Prav tako naj imajo svoje pisalo za zapis rezultatov meritev.​ Kartone, v katere se vpisuje meritve, naj v tekočem dnevu uporablja zgolj ena oseba.
 7. Pri merski nalogi dotikanje plošč z roko je po vsaki uporabi treba obrisati desko z razkužilom.​
 8. Pri merski nalogi predklon na klopci je po vsaki uporabi treba obrisati drsnik klopce z razkužilom.​
 9. Po izvedbi merske naloge vesa v zgibi naj si merjenci razkužijo roke.
 10. Po izvedbi merske naloge poligon nazaj naj si merjenci razkužijo roke.
 11. Pri merski nalogi tek na 60 m naj se na štartu zagotovi razdalja 1,5-2 m med merjencema.​
 12. Pri merski nalogi tek na 600 m naj merjenci tečejo v več manjših skupinah, da se na štartu med njimi zagotovi ustrezna razdalja 1,5-2 m.​

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač