X
GO
12jun

Kako naj starši zagotovijo varno igro otrok?

Starši običajno dandanes prepogosto opozarjajo otroke med njihovo igro na morebitne nevarnosti. Zaradi tega si otroci oblikujejo napačne predstave o gibanju in si postavijo samoomejitve. Opozarjamo, na kaj velja biti res pozoren pri njihovi igri z vidika njihove varnosti.

prof. dr. Marjeta Kovač, prof. dr. Gregor Jurak 
Laboratorij za diagnostiko telesnega in gibalnega razvoja  

 

Zagotovite otroku reševanje gibalnih problemov na brezhibnih igralih in ga ne prekinjajte pri tem 

Otroci so običajno veliko bolj dejavni, kot so odrasli. Starši jih pogosto vključujejo v organizirane športne vadbe, pozabljajo pa na dejavno igro, kjer otrok sam ali skupaj z vrstniki ali prijatelji na igriv način išče gibalne izzive. Igra je ena najosnovnejših otrokovih potreb, zato poskušajte otroka čim večkrat peljati na igrišča, pri tem pa ga ne usmerjajte, kaj in kako se naj igra, temveč mu prepustite izbiro rešitev gibalnih problemov, ki jih nudijo igrala. Prav tako ne bodite preveč zaščitniški in ne prekinjajte otrokove igre z opozorili, česa ne sme. Raje ga spodbujajte in posezite v otrokovo dejavnost le takrat, ko je zaradi varnosti to res nujno potrebno.  

Ker otroci ne morejo izbirati okolja, v katerem se gibajo, in ne morejo soditi o potencialnih nevarnostih dovolj odgovorno, je naloga odraslih, da poskrbijo za varnost igrišč in igral. Odgovornost staršev je, da opozorijo lastnika igrišča (običajno je to lokalna skupnost) na nevarnosti, če so igrišča stara, neurejena ali celo poškodovana. Pri mlajših otrocih morate poskrbeti tudi za varnost v okolici igral in športnih igrišč. Omejiti jim morate dostop na cesto in zaščititi dostop do drugih nevarnih objektov. Kljub temu, da jim zaupate, ne smete pozabiti, da je včasih prav nadzor tisti, ki prepreči neprevidnost.  

Skrb za varnost otrok predstavlja ustrezno ogrevanje, dobra telesna priprava, zaščitna oprema in postavljanje pravil 

Poškodbe so nerazdružljiv del športne vadbe, s primernim obnašanjem pa lahko zmanjšate njihovo pojavljanje. Kljub temu, da otrok ne morete zaščititi v vsakem trenutku, lahko z nekaj enostavnimi ukrepi nevarnost poškodb močno zmanjšate 

Telo pripravite na večje obremenitve s temeljitim ogrevanjem. Ker se otroci ne zavedajo posledic preobremenitve brez predhodnega ogrevanja, morate za to poskrbeti odrasli. Najenostavneje jih k temu spodbudite, če se ogrevate skupaj z njimi in jim s tem dajete pozitiven zgled. Pozitivni učinki ogrevanja so povečanje elastičnosti mišic, priprava srca in sklepov, na vadbo pa se pripravite tudi tako, da ste osredotočeni na to, kar delate. Otrokovo ogrevanje naj bo vedno sestavljeno iz dveh delov: iz tekalne igre in razteznih gimnastičnih vaj. Zelo pomembno in koristno je, da tudi po končani vadbi mišice dobro raztegne ter tako v njih zmanjša napetost in omili kasnejše bolečine.  

varnaigra2

Dobra telesna pripravljenost lahko odločilno prispeva k zmanjševanju števila poškodb, še posebno takrat, ko so otroci že utrujeni. Pri sezonskih športih, kot je na primer smučanje, pri katerem so obremenitve na telo izredno velike, je temeljita priprava doma ključ do večje varnosti. Priporočljivo je, da intenzivnost obremenitev povečujete postopno in tako izgrajujete otrokovo telesno pripravljenost. Pri dalj časa trajajočih telesnih dejavnostih, kot so kolesarjenje in hoja v gore, pa morate poskrbeti še za ustrezno število počitkov. Tudi neustrezna tehnika lahko privede do nepotrebnih poškodb. Izognite se jim s postopnim in strokovnim poučevanjem. Pri športu otrok je pravilnost tehnike pomembna tudi zato, ker je podlaga za dolgoletno vadbo in nadgradnjo gibalnih znanj.  

V sodelovanju s prakso je športna industrija razvila široko ponudbo zaščitne opreme za različne športe. Čelade, ščitniki za kolena in komolce, zaščitna očala, zaščitna oblačila so zasnovani tako, da poškodbe preprečijo ali jih omilijo. Strokovnjaki priporočajo njihovo uporabo, pri nekaterih športih pa je obvezna (kolesarjenje, smučanje, športno plezanje). Pred nakupom in uporabo bodite pozorni na primernost in velikost opreme ter na njeno kakovost. Prav tako je priporočljivo, da pred uporabo natančno preberete navodila za namestitev. Nepravilna namestitev lahko zmanjša učinkovitost opreme. Tako ne doseže namena, za katerega je bila zaščitna oprema izdelana. Poleg zaščitne morajo biti po standardih izdelana tudi športna oprema in otroška igrala. Standardi se nanašajo na kakovost uporabljenih materialov, na varnost, nosilnost in trpežnost. Seveda pa ne smete pozabiti na ustrezno shranjevanje opreme. Le primerno shranjena in negovana oprema bo dobro služila športniku dolgo časa. 

varnaigra3

Za varno vadbo imajo nekateri športi pravila, ki se nanašajo prav na varnost. Nekatera pravila uravnavajo odnose med posameznimi igralci, druga predpisujejo pogoje in ustvarjajo varne igralne površine. Njihovo upoštevanje ni pomembno le za otrokovo varnost, temveč vpliva na varnost vseh na igrišču. Otroke še posebno spodbujajte k upoštevanju pravil in k športnemu obnašanju. Najučinkovitejši način je zagotovo zgled odraslih in pozitivno spodbujanje, da se naj obnašajo tako, kot si želijo, da bi se drugi obnašali do njih.  

Voda je naša najboljša prijateljica 

Otroci so bolj kot odrasli izpostavljeni dehidraciji. Žar igre je lahko eden od vzrokov, zakaj med dejavnostjo pozabijo pitiPoskrbite za to, da otroci nosijo lahka in zračna oblačila in se izogibajo visoko intenzivnim dejavnostim v vročem in vlažnem vremenu. Žeja je pokazatelj dehidracije, piti je treba, še preden se pojavi. Sladki napitki ne odžejajo, zato je za pitje najboljša voda, ki jo lahko dodate limono ali namočene melisine ali metine liste.  

Bolan otrok naj počiva 

Če je otrok bolan, je njegovo telo še posebej občutljivo. Otroci se tega velikokrat ne zavedajo in bi bili radi tudi takrat dejavni, s tem pa se poveča verjetnost za poškodbe tkiv in organov. Za uspešno zdravljenje bolezni ali poškodbe je zato potreben počitek. Prezgodnja obremenitev poškodovanih tkiv, vezi, mišic ali kosti lahko povzroči ponovitev poškodbe in še podaljša čas celjenja. V najslabšem primeru lahko poškodba postane kronična in se nikoli v celoti ne pozdravi.  

Kategorije

Navodila za avtorje

Navodila za avtorje prispevkov so dostopna tukaj.

SLOfit nasvet, spletna revija za praktična vprašanja s področja telesnega in gibalnega razvoja
ISSN 2591-2410
Izdajatelj: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Odgovorna urednika: prof. dr. Gregor Jurak in prof. dr. Marjeta Kovač