X

Pogosta vprašanja in odgovori

Preden nam zastavite dodatno vprašanje, preverite, če se odgovor že nahaja na našem seznamu pogostih vprašanj in odgovorov. Seznam bomo še dopolnjevali. 

Kako se lahko prijavim v Moj SLOfit?
Trenutno se lahko v Moj SLOfit vključijo samo otroci šol, ki so vključene v projekt Uživajmo v zdravju, v okviru katerega pilotno preizkušamo to aplikacijo. Za vstop v aplikacijo mora starš podpisati soglasje, da nam lahko šola posreduje vaš e-naslov, na katerega vam posredujemo podatke za dostop do vašega uporabniškega računa.
More >
Zakaj se ne morem prijaviti v Moj SLOfit?
Trenutno se lahko v Moj SLOfit vključijo samo otroci šol, ki so vključene v projekt Uživajmo v zdravju, v okviru katerega pilotno preizkušamo to aplikacijo. V prihodnje želimo ponuditi dostop vsem, zato lahko oddate vaše povpraševanje za dostop do aplikacije preko spletnega obrazca.
More >
Ali so SLOfit podatki mojega otroka vidni na spletu tudi drugim?
Ne, podatki so dostopni samo pooblaščenim uporabnikom, to so starši, otrok in učitelj. Če podate soglasje, so lahko podatki vidni tudi šolskemu zdravniku. Vsak vpogled v podatke je zabeležen.
More >
Zakaj so vsako leto enake merske naloge SLOfit?
Merske naloge v SLOfit so enake v celotnem osnovno- in srednješolskem obdobju, ker to omogoča neposredno primerjavo posameznikovih rezultatov o telesnem in gibalnem razvoju od 6. do 18. leta starosti. Izbor ustreznih nalog je potekal skrbno s pomočjo več študij skozi pilotno in eksperimentalno izvedbo. Izbrane naloge imajo ob upoštevanju navodil ustrezne merske značilnosti (veljavnost, zanesljivost) za vse navedene starostne skupine.
More >
Kaj je to surova vrednost pri posamezni merski nalogi?
Surova vrednost je rezultat, ki ga posameznik doseže na meritvah. Zapisan je v določenih merskih enotah skladno z navodili pri posamezni merski nalogi (v milimetrih, kilogramih, sekundah, številu ponovitev v časovni enoti).
More >
Kaj pomeni T-vrednost pri posamezni merski nalogi?

T-vrednost je statistična vrednost za lažje ovrednotenje surovih podatkov, ki nam pove, kje znotraj populacije se nahaja rezultat posameznika. Tako lahko primerjamo rezultate več posameznikov različne starosti ali spola, rezultate iz različnih merskih nalog ter rezultate, izmerjene v različnih letih.

T-vrednost 50 pomeni, da je rezultat na sredini (polovica slabših in polovica boljših rezultatov), vrednost, višja od 50, pomeni, da je rezultat boljši, nižja pa slabši. Vsaki T-vrednosti rezultata ustreza točno določen delež učencev, ki imajo v Sloveniji boljši oz. slabši rezultat (to je vidno iz preglednice. Primer: učenka, ki je stara 10 let, je v šprintu dosegla rezultat 10,8 ...

More >
Kaj je XT-vrednost?
XT-vrednost posameznika je povprečna vrednost osmih T-vrednosti, ki prikazujejo posameznikov gibalni status. Imenujemo jo tudi indeks gibalne učinkovitosti, saj je kazalnik naše splošne učinkovitosti gibanja.
More >
Katere vrednosti opredeljujejo zdrav fitnes?
To so T-vrednosti 47,5 in višje oz. 40. centil in višje vrednosti (po alternativnem vrednotenju). Izjema so lahko tiste gibalne naloge, ki merijo gibalne sposobnosti, kjer opažamo medgeneracijski upad zmogljivosti (npr. vesa v zgibi - moč in vzdržljivost rok in ramenskega obroča, tek na 600 m – aerobna moč).
More >
Kaj je razlika med ŠVK (športnovzgojni karton) in SLOfit?
Bistvene razlike ni. SLOfit je vse bolj uveljavljeno ime za športnovzgojni karton. Za razliko od ŠVK želimo znotraj SLOfit pridobiti še soglasja za povezovanje in prikazovanje vsakoletnih podatkov pooblaščenim uporabnikom (staršem, otroku, mladostniku, zdravniku) prek spletne aplikacije Moj SLOfit. Z izrazom SLOfit predstavljamo naš nacionalni projekt v tujini.
More >
 
Niste našli odgovora?

Če na seznamu pogostih vprašanj in odgovorov niste našli odgovora na svoje vprašanje, nam ga posredujte preko spletnega obrazca. Vprašanja bomo sicer še dopolnjevali.