X

Znanje je moč spremembe

Dobro je, da učitelj športne vzgoje predstavi drugim učiteljem, staršem in predstavnikom lokalne skupnosti telesne zmogljivosti šolarjev. Šola lahko za ta namen organizira tudi različna predavanja za boljše razumevanje telesnega in gibalnega razvoja svojih šolarjev ter snovanje ukrepov za izboljšanje slabosti.

Predstavite učiteljskemu zboru, staršem in lokalni skupnosti stanje telesnega fitnesa otrok na vaši šoli

Tako boste lažje predstavili svoje delo in pridobili podporo za vaša prizadevanja za kakovostno gibalno dejavnost otrok vaše šole. Za boljše razumevanje telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine ter snovanje potrebnih ukrepov za izboljšanje slabosti vam SLOfit ekipa ponuja tudi različna predavanja in delavnice.

 


Delavnice

Na podlagi analiz vsakoletnih ŠVK meritev in izsledkov drugih študij šolam ponujamo 2-urne delavnice, ki jih izvajajo izkušeni raziskovalci in predavatelji SLOfit ekipe:

ALI SO NAŠI OTROCI RES VSE SLABŠE TELESNO ZMOGLJIVI?

V tej delavnici predstavljamo, kakšne so posledice sprememb v življenjskem slogu otrok posameznega šolskega okoliša na njihov telesni in gibalni razvoj. Pri tem predstavimo tudi konkretne medgeneracijske analize posamične šole v primerjavi s slovenskim povprečjem in regijo, v kateri se nahaja.

Učitelji in starši lahko dobite tudi odgovore o telesnem in gibalnem razvoju svojih otrok ter pridobivanju ustreznih gibalnih navad.

KAKO POVEČATI GIBALNO DEJAVNOST OTROK V ŠOLI?

Otroci dnevno preživijo največ svojega časa v šoli. V tej delavnici na primeru dobrih praks iz Slovenije in tujine predstavljamo možnosti za povečanje gibalne dejavnosti v šolskem prostoru: dejaven prihod v šolo, gibalni odmor, minuto za zdravje, pouk skozi gibalno dejavnost, dopolnilni pouk za povečanje telesnih zmogljivosti idr.

Predavanja so zelo aktualna. Poudarjajo pomembnost gibanja in telesne zmogljivosti otrok za njihovo telesno in duševno zdravje, pa tudi boljšo učno uspešnost.

POVEZOVANJE ŠOLE IN ZDRAVNIKA ZA ZBOLJŠANJE TELESNE ZMOGLJIVOSTI OTROK

Predstavili vam bomo, kako vzpostaviti sodelovanje šole in zdravnika z namenom zboljšanja telesnih zmogljivosti otrok, naše izkušnje povezovanja Zdravstvenega doma Vrhnika z lokalnimi šolami in dobre prakse iz projekta Uživajmo v zdravju.

 


Delavnice za reševanje konkretnih vprašanj

Šolam ponujamo tudi delavnice, kjer skupaj z udeleženci - starši, učitelji, odgovornimi v lokalni skupnosti - rešujemo konkretne probleme. Delavnice trajajo od 2 do 3 ure.

KAKO SI RAZLAGATI OTROKOVE ŠVK REZULTATE?

Udeleženci na delavnici spoznate merske naloge ŠVK in pomen posameznih rezultatov z vidika telesnega in gibalnega razvoja otroka ter njihove zdravstvene ogroženosti.

Starši pa lahko na delavnici z našo pomočjo analizirate otrokov osebni Športnovzgojni karton. Zaradi individualnega pristopa je lahko na eni delavnici največ 20 udeležencev.

MINUTA ZA ZDRAVJE

Na delavnici predstavljamo, kako izpeljati nekajminutne gibalno dejavne prekinitve pouka in druge sedeče dejavnosti. Udeleženci boste tako spoznali didaktična izhodišča in primere nekaterih gibalnih nalog v omejenem prostoru, kot je npr. učilnica ali pisarna.

Delavnica je zelo aktualna tako za otroke kot tudi za odrasle, zaradi vse bolj sedečega načina življenja. Število udeležencev na delavnici je zaradi organizacije vadbe omejeno na 30.

POSODOBITEV ŠOLSKEGA IGRIŠČA

Šolsko igrišče je najpomembnejša površina za spodbujanje gibalne dejavnosti otrok v šoli.

Skupaj z udeleženci te delavnice bomo iz uporabniškega vidika postavili ustrezna izhodišča za ureditev šolskega igrišča glede na posebnosti šole in njenega okoliša.

POSODOBITEV TELOVADNICE

Šolska telovadnica je večkrat najpomembnejši zaprti vadbeni prostor v določenem kraju ali naselju. Kar nekaj telovadnic je bilo zgrajenih pred več kot 20 leti, zato so tehnološko in energetsko zastarele ter potrebujejo prenovo.

Za šole, ki razmišljajo o posodobitvi telovadnice, izvajamo delavnico, na kateri skupaj z udeleženci iščemo ustrezne rešitve za prenovo.

 

Kontaktirajte nas!

Kontaktirajte nas, če želite, da SLOfit ekipa pripravi predavanje ali delavnico na vaši šoli.
Pri tem pa ne pozabite na dogodek povabiti še starše in lokalno skupnost.